Rozliczanie w firmie – co musisz wiedzieć

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 24/01/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma korzyściami, ale też i stwarza obowiązki, płynące z potrzeby przestrzegania aktualnych przepisów prawa. Dotyczą one m.in. obowiązkowych podatków i składek. Jeżeli interesują Cię terminy ZUS, PIT czy VAT oraz sposoby regulowania należności, koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem.

Do kiedy opłacić ZUS i w jakiej wysokości?

W przypadku, gdy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca składkę jedynie za siebie, należy wykonać przelew do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli zatrudnia się pracowników, termin płatności to 15. dzień miesiąca. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. gdy mamy do czynienia z dniem wolnym od pracy, przykładowo: 15. grudnia 2019 r. to niedziela. Wówczas płatność należy dokonać najpóźniej 16 grudnia. Dlaczego? Bo to pierwszy dzień roboczy po wyznaczonym terminie.

Na temat wysokości składek ZUS i sposobu ich wyliczania pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Dowiesz się z niego, jakie składki zapłacisz jako pracodawca za swoich pracowników, a jakie gdy prowadzisz jednoosobową działalność.

Podatek VAT-7

W zależności od branży oraz rocznych obrotów niektóre podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Wszystkie pozostałe, które nie kwalifikują się do zwolnienia, muszą natomiast składać deklaracje oraz przestrzegać terminu płatności podatku VAT. Jest to 25. dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, jeżeli podatnik wybrał miesięczny tryb rozliczania. Gdy zdecydował się on na rozliczanie kwartalne, terminami są dla niego:

 • 1. kwietnia za I kwartał;
 • 1. lipca za II kwartał;
 • 1. października za III kwartał;
 • 1. stycznia za IV kwartał.

Kiedy płacimy podatek dochodowy?

Zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacić do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, niezależnie czy prowadzi się firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy też odprowadza się podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątkiem będą podatnicy na karcie podatkowej – oni muszą rozliczyć się do 7. dnia każdego miesiąca. Termin uiszczenia podatku rocznego za poprzedni rok oraz złożenia deklaracji rocznej to z kolei 30 kwietnia. Jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesuwa się do pierwszego dnia roboczego następującego po nim (podobnie, jak w przypadku terminu zapłaty VAT czy składek ZUS).

Koszty uzyskania przychodów

Na podatek dochodowy mają wpływ zarówno zapłacone składki obowiązkowego ubezpieczenia, jak i koszty poniesione w ramach prowadzonej działalności. W przypadku składek ZUS, kwoty wpłacone na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można odjąć od kwoty podatku do zapłaty lub zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu obniży się wysokość podatku dochodowego. Wyjątkiem będą składki zdrowotne – przeznaczone na nie kwoty można jedynie odjąć od wyliczonej wartości podatku do zapłaty (nie można ich zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu).

Najczęściej spotykane koszty to:

 • paliwo do firmowego samochodu,
 • usługi księgowe,
 • czynsz za lokal wynajęty na potrzeby prowadzenia działalności,
 • zakup towarów do dalszej sprzedaży,
 • zakup materiałów do produkcji,
 • abonament za hosting i utrzymanie domeny internetowej,
 • rachunki za firmowe telefony,
 • odpisy amortyzacyjne od będących na stanie firmy środków trwałych,
 • wydatki na reklamę.
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.