Ojciec na spacerze z dzieckiem.

Czy możliwe jest przerwanie urlopu rodzicielskiego?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 07/12/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 07/12/2018

Zmiana sytuacji materialnej, inny pomysł na podział obowiązków małżeńskich bądź nagłe pojawienie się oczekiwanego miejsca w żłobku, które wcześniej wydawało się nieosiągalne – te i podobne wydarzenia powodują, że coraz więcej rodziców zadaje sobie pytanie: czy można przerwać urlop rodzicielski?

Kobieta pracuje. Rozmawia przez telefon, na kolanach trzyma płaczące dziecko.

Kiedy można skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać dopiero po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownikowi, który takie wymaganie spełnia, urlop rodzicielski udzielany jest w wymiarze do:

  • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski nie musi być wykorzystany jednorazowo. Można go podzielić na części aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, należy złożyć pisemny wniosek na nie mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Zgodnie z art. 182 Kodeksu pracy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika.

Zobacz, komu przysługuje i ile trwa urlop macierzyńskiurlop ojcowski!

Pracująca matka trzyma w rękach dziecko, przegląda próbki kolorów leżące na stole.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Przerwanie urlopu rodzicielskiego jest możliwe, jednak konsekwencje są różne w zależności od czynników. Jednym z nich jest to, czy taki urlop planuje się przekazać w części na rzecz ojca dziecka. W takiej sytuacji z dostępnej „puli” rodzice korzystają we dwoje. Mogą oni nawet przebywać na urlopie jednocześnie, jednak wówczas skróci się on do okresu 16 tygodni.

Czy urlop rodzicielski można przerwać i wykorzystać w późniejszym okresie?

Tak. Istnieje możliwość przerwania urlopu rodzicielskiego i zachowania jego części „na później”. Dokładnie można odłożyć w ten sposób 16 tygodni, które następnie należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że zasada ta działa tylko wtedy, gdy początkowo zdecydujemy się jedynie na urlop macierzyński, a później go „przedłużymy”, a więc przejdziemy na urlop rodzicielski. Jeżeli natomiast „od razu” (do 21 dni po porodzie) złożymy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas pozostała część „nie przechodzi” na późniejszy okres – w przypadku rezygnacji niewykorzystany urlop rodzicielski przepada. Matka może jednak przekazać go ojcu. W takim wypadku pisemny wniosek pracownika musi trafić do pracodawcy nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego a należne świadczenia

Wysokości należnych świadczeń z tytułu pozostawania na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim różnią się w zależności od tego, czy kobieta od razu zdecydowała się wykorzystać całe 52 tygodnie urlopów, czy też najpierw przebywała na urlopie macierzyńskim, a dopiero później zdecydowała się również na urlop rodzicielski.

Jeżeli od razu zawnioskujemy o przyznanie 52 tygodni urlopu, zasiłek będzie przez cały ten okres wynosił równowartość 80 proc. wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli natomiast najpierw skorzystamy jedynie z urlopu macierzyńskiego, to otrzymamy 100 proc. wynagrodzenia, a po późniejszej decyzji o przejściu na urlop rodzicielski przyznane świadczenie wyniesie 60 proc. tej wartości.

Czy można przerwać urlop rodzicielski i otrzymać wyrównanie zasiłku?

Tak. Jeżeli kobieta początkowo zadeklarowała urlop 52-tygodniowy (80 proc. zasiłku), a następnie zdecydowała się na przerwanie urlopu rodzicielskiego, to należy jej się wyrównanie „brakujących” 20 proc. zasiłku, tak by otrzymane świadczenie wynosiło 100 proc., jak w przypadku skorzystania jedynie z urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo – niezależnie od innych czynników – jeżeli wyliczony zasiłek miałby wynosić poniżej 1000 złotych, matce przysługuje wyrównanie do tej kwoty.

Czy urlop rodzicielski można łączyć z pracą?

Chęć szybkiego powrotu do pracy nie musi oznaczać rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Na podstawie wniosku składanego nie krócej niż 21 dni przed rozpoczęciem pracy pracodawca powinien pozwolić pracownikowi łączyć urlop rodzicielski z wykonywaniem obowiązków zawodowych, chyba że uniemożliwia to organizacja pracy lub jej rodzaj. Odrzucenie takiego wniosku musi być przez pracodawcę uzasadnione w formie pisemnej.

W przypadku takiego łączenia urlopu z wykonywaniem pracy wymiar urlopu rodzicielskiego wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej podczas urlopu. Jego długość nie może przekroczyć jednak:

  • 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu,
  • 68 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu.

Jeśli pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pełnieniem obowiązków zawodowych przez część urlopu, okres urlopu rodzicielskiego zostaje wydłużony proporcjonalnie wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego.

Jakie uprawienia ma rodzic? Sprawdź inne przywileje!

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.