Czy możliwe jest przerwanie urlopu rodzicielskiego?

Zmiana sytuacji materialnej, inny pomysł na podział obowiązków małżeńskich bądź nagłe pojawienie się oczekiwanego miejsca w żłobku, które wcześniej wydawało się nieosiągalne – te i podobne wydarzenia powodują, że coraz więcej kobiet zadaje sobie pytanie: czy można przerwać urlop rodzicielski?

Przerwanie urlopu rodzicielskiego

Przerwanie urlopu rodzicielskiego jest możliwe, jednak konsekwencje są różne w zależności od innych czynników. Jednym z nich jest to, czy taki urlop planuje się przekazać w części na rzecz ojca dziecka. W takiej sytuacji z dostępnej „puli” rodzice korzystają we dwoje. Mogą oni nawet przebywać na urlopie jednocześnie, jednak wówczas skróci się on do okresu 16 tygodni.

Czy urlop rodzicielski można przerwać i wykorzystać w późniejszym okresie?

Tak. Istnieje możliwość przerwania urlopu rodzicielskiego i zachowania jego części „na później”. Dokładnie można odłożyć w ten sposób 16 tygodni, które następnie należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że zasada ta działa tylko wtedy, gdy początkowo zdecydujemy się jedynie na urlop macierzyński, a później go „przedłużymy”, a więc przejdziemy na urlop rodzicielski. Jeżeli natomiast „od razu” (do 21 dni po porodzie) złożymy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas pozostała część „nie przechodzi” na późniejszy okres – niewykorzystany urlop rodzicielski przepada. Matka może jednak przekazać go ojcu. Ten musi złożyć u swojego pracodawcy wniosek o udzielenie tegoż urlopu, pamiętając, by zrobić to nie później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Przerwanie urlopu rodzicielskiego a należne świadczenia

Wysokości należnych świadczeń z tytułu pozostawania na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim różnią się w zależności od tego, czy kobieta od razu zdecydowała się wykorzystać całe 52 tygodnie urlopów, czy też najpierw przebywała na urlopie macierzyńskim, a dopiero później zdecydowała się również na urlop rodzicielski.

Jeżeli od razu zawnioskujemy o przyznanie 52 tygodni urlopu, zasiłek będzie przez cały ten okres wynosił równowartość 80 proc. wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli natomiast najpierw skorzystamy jedynie z urlopu macierzyńskiego, to otrzymamy 100 proc. wynagrodzenia, a po późniejszej decyzji o przejściu na urlop rodzicielski przyznane świadczenie wyniesie 60 proc. tej wartości.

Czy można przerwać urlop rodzicielski i otrzymać wyrównanie zasiłku?

Tak. Jeżeli kobieta początkowo zadeklarowała urlop 52-tygodniowy (80 proc. zasiłku), a następnie zdecydowała się na przerwanie urlopu rodzicielskiego, to należy jej się wyrównanie „brakujących” 20 proc. zasiłku, tak by otrzymane świadczenie wynosiło 100 proc., jak w przypadku skorzystania jedynie z urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo – niezależnie od innych czynników – jeżeli wyliczony zasiłek miałby wynosić poniżej 1000 złotych, matce przysługuje wyrównanie do tej kwoty.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.