Anulowanie zaakceptowanego urlopu – czy jest możliwe?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 13/03/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 15/03/2024

Urlop wypoczynkowy jest jednym z kluczowych praw pracowniczych, gwarantującym czas niezakłóconego odpoczynku pracownika i regenerację sił. Niemniej jednak, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą znaleźć się w sytuacji, gdy konieczne staje się anulowanie zaakceptowanego urlopu i zobowiązanie pracownika do obowiązku świadczenia pracy. Z poniższego artykułu dowiesz się, kiedy i w jakich okolicznościach istnieje możliwość odwołania pracownika z urlopu oraz jakie są tego konsekwencje.

Czy pracodawca może odwołać urlop pracownikowi

Czy pracodawca może odwołać urlop?

Zgodnie z art. 167. § 1 pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Może to dotyczyć na przykład sytuacji kryzysowych, które niespodziewanie wpływają na funkcjonowanie firmy i wymagają bezpośredniego zaangażowania pracownika, takich jak nagłe awarie, kluczowe projekty wymagające specjalistycznej wiedzy danego pracownika czy nieoczekiwana absencja innych pracowników. Zastosowanie takiego środka jak odwołanie pracownika z urlopu jest uznawane za wyjątkowe i powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji oraz wyczerpaniem wszystkich innych dostępnych rozwiązań.

Czy anulowanie urlopu przez pracownika jest możliwe?

Anulowanie urlopu przez pracownika może się zdarzyć z różnych przyczyn – od zmiany planów osobistych po nagłe zdarzenia życiowe. Pracownik ma prawo złożyć wniosek o anulowanie wcześniej zaplanowanego urlopu. Należy wziąć jednak pod uwagę, że każda taka zmiana wymaga akceptacji przełożonego. Pracodawca, rozpatrując wniosek, musi wziąć pod uwagę przede wszystkim organizację pracy w przedsiębiorstwie. W wielu przypadkach plany urlopów są sporządzane z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić ciągłość pracy i odpowiednią obsadę na każdym stanowisku. Nagłe anulowanie urlopu przez pracownika może zaburzyć te plany, szczególnie w okresach wzmożonej działalności firmy.

Czy anulowany urlop wypoczynkowy przepada?

Przerwanie urlopu wypoczynkowego nie sprawia, że pracownik traci prawa do niewykorzystanych dni urlopu. Polskie prawo pracy gwarantuje, że te dni pozostają do dyspozycji pracownika, a pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu w późniejszym terminie. Po powrocie zatrudnionego do pracy konieczne będzie ustalenie nowego terminu płatnego urlopu wypoczynkowego wraz z pracodawcą.

Sprawdź, do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop.

Czy pracownik może nie zgodzić się na odwołanie z urlopu?

Jeśli pracodawca przedstawi obiektywne powody uzasadniające odwołanie z urlopu, oparte na aktualnych potrzebach przedsiębiorstwa, odmowa pracownika może być interpretowana jako niewykonanie polecenia służbowego oraz naruszenie obowiązku świadczenia pracy. Taka sytuacja może skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi, a w skrajnych przypadkach nawet rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika.

Odwołanie pracownika z urlopu a zwrot kosztów

Odwołanie urlopu przez pracodawcę powinno zostać zrekompensowane pokryciem kosztów poniesionych przez pracownika w związku z koniecznością anulowania planowanego wypoczynku. Aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych sporów, zaleca się, aby kwestie zwrotu kosztów związanych z odwołaniem urlopu były jasno ustalone już na etapie planowania urlopów. Pracodawcy mogą w tym celu wprowadzić odpowiednie procedury lub klauzule w wewnętrznych regulaminach pracy czy w umowach o pracę, które określą zasady zwrotu takich kosztów. Dobre praktyki w tym zakresie obejmują wymóg przedstawienia dowodów zakupu (np. faktur, rachunków) czy określenie procedury składania wniosków o zwrot.

Pracownik, który chce ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, powinien zgłosić taki wniosek do pracodawcy, najlepiej w formie pisemnej, dołączając do niego odpowiednie dowody wydatków. Pracodawca, po weryfikacji wniosku i załączonych dokumentów, powinien dokonać zwrotu kosztów w ustalonym terminie.

Co ważne, pracodawca nie ponosi kosztów pośrednich związanych z planowanym wypoczynkiem, takich jak: np. zakup sprzętu sportowego. Jest jednak zobowiązany do pokrycia nie tylko kosztów odwołania urlopu pracownika, ale także jego rodziny, jeśli konieczność powrotu do pracy spowoduje przerwanie urlopu jego bliskich.

Jak poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu?

Komunikacja w takich sytuacjach powinna odbywać się jak najszybciej, aby umożliwić pracownikowi swobodny powrót z urlopu. Ponadto komunikat powinien być jasny dla pracownika. Nie można oczekiwać, że zatrudniony będzie odczytywał intencję pracodawcy odwołania pracownika z urlopu, jeśli np. w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w czasie urlopu wypoczynkowego przełożony wspomni jedynie o fakcie, że jego pomoc przydałaby się w pracy.

Pracodawca powinien upewnić się, że pracownik ma możliwość zapoznania się z treścią wniosku o odwołanie z urlopu. Najczęściej wybieranymi środkami jest poinformowanie pracownika drogą mailową bądź telefoniczną. W dobie cyfryzacji coraz częściej stosowane są także elektroniczne wnioski urlopowe, które ułatwiają zarówno planowanie urlopów, jak i ich ewentualne anulowanie.

System Kadromierz, oferując funkcję elektronicznych wniosków urlopowych, pozwala na bieżącą aktualizację statusu wniosków urlopowych oraz umożliwia pracodawcom szybkie informowanie pracowników o wszelkich zmianach dotyczących ich urlopów. W przypadku konieczności odwołania pracownika z urlopu pracodawca może natychmiastowo wysłać powiadomienie elektroniczne przez system, które dotrze do pracownika bez zbędnej zwłoki.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.