Zmiany 2024 dla przedsiębiorców

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 10/01/2024

Przeczytaj w: 4 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Firmy rozpoczną rok 2024 od zapłaty nowych podatków, wyższych składek czy zwiększonych kosztów pracodawcy. Pojawią się także zmiany w wystawianiu faktur czy ochronie przed zwolnieniem pracowników. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat zmian dla przedsiębiorców w 2024 roku.

Zmiany 2024

Zmiany w podatkach 2024 – najważniejsze informacje

Nowy rok przyniesie kilka zmian w podatkach. Część z nich dotyczyć będzie jedynie określonej grupy przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2024 roku niektóre spółki zostaną objęte minimalnym podatkiem dochodowym CIT. Z kolei lokale prowadzące działalność handlową czy gastronomiczną zostaną objęte koniecznością pobierania od swoich konsumentów opłaty od plastiku. Rolnicy będą musieli zmierzyć się z podwyżką podatku rolnego w wysokości 21%. Zmiany 2024 dla przedsiębiorców obejmą również wzrost opłat lokalnych czy wyższy podatek od nieruchomości. Z kolei do 31 marca podtrzymano działanie zerowej stawki VAT na żywność.

Podatek minimalny

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego CIT to jedna z konsekwencji tzw. Polskiego Ładu. Jednak nie każdy przedsiębiorca musi obawiać się dodatkowych kosztów. Nowy podatek obejmie wyłącznie spółki, które zanotowały stratę podatkową bądź ich rentowność spadła poniżej progu 2%. Podatkiem minimalnym nie zostali objęci podatnicy podatku PIT (podatek od osób fizycznych) oraz spółki cywilne, jawne oraz partnerskie. Nowe przepisy mają zapobiegać sytuacjom, w których firmy realnie osiągające wysokie obroty, nieustannie raportują niskie dochody, ponieważ w rzeczywistości przekazują swoje dochody do rajów podatkowych. Spółki będą musiały zapłacić podatek minimalny od całości swoich dochodów. Przepisy dotyczące obowiązku zapłaty podatku minimalnego weszły w życie 1 stycznia 2024 r., jednak po raz pierwszy zostanie on rozliczony w roku kolejnym.

Podatek od plastiku

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie postanowienia Dyrektywy SUP, w tym podatek od plastiku. Od 2024 roku lokale prowadzące działalność handlową bądź gastronomiczną są zobowiązane do pobierania od swoich klientów dodatkowej opłaty za wydawanie żywności i napojów w jednorazowych kubkach czy plastikowych pojemnikach. Opłata ta dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają żywność oraz napoje za pośrednictwem maszyn vendingowych. Dokładne stawki podatku od plastiku zostaną podane w odpowiednim rozporządzeniu, jednak nie powinny przekroczyć kwoty 1 zł za sztukę.

Podatek rolny

Od 1 stycznia 2024 r. zmiany podatkowe dotkną także właścicieli i użytkowników gruntów rolnych. Podatek rolny wzrośnie o 21%. Co ważne, zwiększenie wspomnianego podatku może odbić się na podniesionych cenach żywności.

Podatek od nieruchomości

W styczniu 2024 roku podatek od nieruchomości wzrośnie aż o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Choć zmiany obowiązują wszystkich właścicieli budynków, w tym osoby prywatne, nowe zmiany najbardziej dotkną przedsiębiorców. Podatek od nieruchomości wzrośnie o 4,32 zł na metr kwadratowy i wyniesie 33,10 zł za metr kwadratowy. Przykładowo – przedsiębiorca prowadzący działalność w pomieszczeniach o powierzchni 100 metrów kwadratowych zapłaci 3310 zł podatku.

Inne podatki oraz opłaty lokalne

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że maksymalna wysokość stawek opłat i podatków lokalnych będzie wyższa o 15% w stosunku do roku 2023. Ich ostateczna wysokość będzie jednak zależeć od władz poszczególnych gmin. Rady Gmin powinny ogłosić konkretne stawki w formie uchwały.

Zerowa stawka VAT na żywność

Do 31 marca 2024 roku przedłużono działanie zerowych stawek podatku VAT, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Jeśli zerowa stawka VAT na żywność nie zostanie ponownie wydłużona, od 1 kwietnia 2024 roku będzie wynosić tyle samo, co przed 1 lutego 2022 roku, czyli 5%.

Sprawdź, jak optymalizować koszty w firmie.

Zmiany 2024 dla firm – co jeszcze się zmieni?

Od stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z wyższymi kosztami działalności. Nowy rok przyniesie wzrost składki zdrowotnej, składek na ubezpieczenia społeczne czy kosztów pracodawcy. Nowością będzie także rozszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem oraz zmiana limitów dla małych podatników.

Kolejną datą wartą zanotowania będzie 1 lipca 2024 r. To wtedy w życie wejdzie obowiązek wystawiania faktur elektronicznych za pomocą KSEeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur. W połowie roku ponownie wzrośnie minimalna krajowa, a z nią po raz kolejny wzrosną koszty pracodawcy.

Wbrew zapowiadanym zmianom w 2024 roku kwota wolna od podatku nie uległa zmianie i wynosi nadal 30 tys. zł. Wciąż brakuje danych także na temat potencjalnych nowych zasad dotyczących wprowadzenia kasowego PIT-u.

Zmiany w wystawianiu faktur

Dużą zmianą, która czeka przedsiębiorców od 1 lipca 2024 r., jest obowiązek wystawiania faktur elektronicznych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Nakaz ten dotyczyć będzie jedynie czynnych podatników VAT, czyli wszystkich podatników, którzy nie są zwolnieni (podmiotowo bądź przedmiotowo) z płacenia podatku VAT. Pozostali przedsiębiorcy również będą zobligowani do korzystania z KSeF, jednak dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Wyższa składka zdrowotna

Od 1 stycznia 2024 r. niektórzy przedsiębiorcy, zależnie od wybranej formy opodatkowania, będą płacić wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Co istotne, podwyżki dotyczą jedynie osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od rocznych przychodów nowe stawki wyniosą odpowiednio:

 • 399,60 zł miesięcznie (wzrost o 23,44 zł) – w przypadku przychodów w wysokości do 60 tys. zł rocznie,
 • 666 zł miesięcznie (wzrost o 39,07 zł) – w przypadku przychodów na poziomie od 60 tys. zł do 300 tys. zł rocznie,
 • 1198,80 zł miesięcznie (wzrost o 70,32 zł) – w przypadku przychodów na poziomie powyżej 300 tys. zł rocznie.

Wyższe składki ZUS

Od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie także wysokość składek ZUS. W przypadku osób, które nie kwalifikują się do niższych składek, podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (min. 4694,40 zł).

Zatem w 2024 roku miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców będą wynosić:

 • 916,35 zł – składka emerytalna (19,52%),
 • 375,55 zł – składka rentowa (8%),
 • 115,01 zł – składka chorobowa (2,45%),
 • 115,01 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45%),
 • 78,40 zł – składka wypadkowa (od 0,67% do 3,33%).

Wyższe koszty pracodawcy

Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta stawka minimalna, a co za tym idzie, wzrosną także koszty pracodawcy. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia nowa minimalna krajowa ma wynieść od stycznia 4242 zł brutto (wzrost o 642 zł w stosunku do roku poprzedniego), a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto (wzrost o 700 zł w stosunku do roku poprzedniego).

W związku z tym od stycznia 2024 roku koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika na podstawie najniższej krajowej wzrosną do 5 110,76 zł. Na wspomnianą kwotę będą składać się następujące czynniki:

 • 4 242,00 zł – wynagrodzenie pracownika brutto,
 • 414,02 zł – ubezpieczenie emerytalne,
 • 275,73 zł – ubezpieczenie rentowe,
 • 70,84 zł – ubezpieczenie wypadkowe,
 • 103,93 zł – Fundusz Pracy,
 • 4,24 zł – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W lipcu 2024 roku kwota ta wzrośnie do 5 180,64 zł:

 • 4 300 zł – wynagrodzenie pracownika brutto,
 • 419,68 zł – ubezpieczenie emerytalne,
 • 279,50 zł – ubezpieczenie rentowe,
 • 71,81 zł – ubezpieczenie wypadkowe,
 • 105,35 zł – Fundusz Pracy,
 • 4,30 zł – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W stosunku do poprzedniego roku koszty pracodawcy wzrosną odpowiednio o 773,48 zł od stycznia oraz 843,36 zł od lipca 2024 roku.

Pamiętaj, że efektywne planowanie czasu pracy pozwoli Ci na obniżenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Wypróbuj Kadromierz i sprawdź, jak łatwo ułożyć optymalny grafik pracy na podstawie zapotrzebowania na personel. Oprócz tego aplikacja posiada takie funkcje jak RCP onlineewidencja czasu pracy, dzięki czemu poświęcisz mniej czasu na dokumentację pracowniczą oraz w dalszej kolejności – rozliczanie czasu pracy pracowników.

Szersza ochrona pracownika przed zwolnieniem

Od stycznia 2024 r. obowiązują zmiany w Kodeksie cywilnym, które rozszerzają ochronę pracownika przed zwolnieniem. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie miał obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli sąd pracy zasądzi należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy (np. uzna wypowiedzenie o pracę za bezskuteczne). Ze względu na czas trwania procesów sądowych przed dwiema instancjami, ochrona pracownika możne wynieść nawet 3 lata.

Zmiana limitów dla małych podatników

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uzyskać status małego podatnika, nie będą mogli przekroczyć limitu przychodów ze sprzedaży z poprzedniego roku na poziomie 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki). W praktyce oznacza to, że wiele firm straci ten status w 2024 roku.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.