Ojciec i matka trzymają nad dzieckiem papierowy daszek.

Zgłoszenie dziecka do ZUS online – jak to zrobić?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 05/09/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do uzyskania niezbędnej pomocy w przychodni, szpitali bądź karetce. Ubezpieczeniem powinny zostać objęte także dzieci – zgłoszenie dziecka do ZUS jest jednym z obowiązków rodzica. Sprawdź, jak zapisać swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie zdrowotne

Kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia dziecka?

Rodzic bądź opiekun prawny ma obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego – wówczas jego podopieczny będzie miał możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Zgłoszenie dziecka przez oboje rodziców nie jest wymagane. Wystarczy, że jeden z nich zajmie się tą formalnością.

Dzieci mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców:

  • do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia,
  • do 26. roku życia w przypadku kontynuacji nauki na studiach wyższych,
  • bez względu na wiek – w przypadku osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składki ZUS za studenta – sprawdź, czy trzeba je płacić.

Ubezpieczenie noworodka

Każdy rodzic ma 7 dni na zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy. Tak krótki termin bywa jednak kłopotliwy w przypadku nowo narodzonego dziecka, które nie posiada jeszcze numeru PESEL.

Tę kwestię reguluje art. 50 Ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim rodzic dziecka, które nie ma jeszcze numeru PESEL, może złożyć wniosek na podstawie swojego numeru PESEL. Taki zapis stosuje się jedyne do niemowląt, które nie ukończyły 3. miesiąca życia. Gdy dziecku zostanie nadany numer PESEL, taką informację należy zaktualizować u pracodawcy.

Ojciec trzymający niemowle w rękach.

Kto może zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS?

Jak już wspominano wyżej, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem rodzica bądź opiekuna prawnego i przysługuje mu niejako automatycznie. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego wygląda jednak nieco inaczej w zależności, od tego czy dokona tego pracujący rodzic, czy niepracujący rodzic:

  • pracujący rodzice – wystarczy, że jeden z rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS za pośrednictwem pracodawcy lub zleceniodawcy i poda dane dziecka, na podstawie których należy wypełnić formularz ZUS ZCNA.
  • niepracujący rodzice – aby zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba bezrobotna, należy być zarejestrowanym w Urzędzie pracy; w innym przypadku obowiązek ubezpieczenia dziecka przechodzi na dziadków.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać dokonane także przez opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej bądź rodzinnego domu dziecka. Objęte ubezpieczeniem zdrowotnym może zostać również dziecko małżonka czy dziecko przysposobione.

Pracodawca wypełniający dokumenty.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się tak samo jak zgłoszenie innego członka rodziny. Pracownik ma obowiązek zgłosić dziecko lub innego członka rodziny do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy w Twoim zakładzie pracy bądź od chwili, gdy członek rodziny będzie mógł zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Gdy pracownik zgłosi członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie, jako pracodawca masz kolejne 7 dni na wypełnienie formularza ZUS ZCNA „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać na 3 sposoby:

  • przez internet – za pomocą konta PUE,
  • osobiście – w dedykowanym oddziale ZUS za pomocą formularza ZUS ZCNA,
  • pocztą – wysyłając uzupełniony formularz na adres placówki ZUS.

Zobacz, jakie są obowiązki pracodawców w 2022 roku.

2.1/5 - (7 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.