Zaliczka na poczet wynagrodzenia – czy masz do niej prawo?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 06/03/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

W kodeksie pracy w żaden sposób nie opisano procesu wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia, ale w dokumencie nie znajdziemy też ani jednego zapisu, który by zabraniał stosowania takiego rozwiązania. Zaliczka jest więc możliwa, jednak musi się na nią zgodzić pracodawca, a pracownik wcześniej powinien o nią zawnioskować.

Wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia – co powinien zawierać?

Ze względu na brak uregulowań w kwestii wypłaty zaliczek za pracę, należy przyjąć, że wniosek powinien mieć formę pisemną, a nie ustną. Pracownik winien go przedstawić pracodawcy, licząc na pozytywną odpowiedź. Ważne, by w dokumencie sygnowanym własnoręcznym podpisem umieścił on informację o tym, czy oczekuje zaliczki w kwocie netto, czy brutto. Nie ma w przepisach ustalonego terminu, a więc nie wiadomo, jak długo wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia może być rozpatrywany. Na pewno jednak w dobrym tonie byłoby, gdyby odpowiedź – nawet jeżeli okaże się negatywna – nadeszła przed zwyczajowym terminem wypłaty wynagrodzenia, gdyż wtedy sama zaliczka straci jakikolwiek sens.

Zaliczka na poczet wynagrodzenia a składki i podatek

Podobnie, jak samo wynagrodzenie, również i zaliczka na jego poczet jest objęta obowiązkiem zapłaty składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli więc zostanie ona wypłacona w tym samym miesiącu, co zasadnicze wynagrodzenie, całość rozlicza się razem. Nie powstają żadne dodatkowe zadania w zakresie księgowości i odprowadzania składek. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdy wypłata zaliczki następuje w miesiącu poprzedzającym wypłatę samego wynagrodzenia (lub jeszcze wcześniej). Składki ZUS oraz zobowiązania podatkowe z tytułu wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia stają się bowiem należne już w momencie jej otrzymania.

Jednocześnie należy pamiętać, że pozytywne ustosunkowanie się pracodawcy do wniosku pracownika jest jedynie wyrazem dobrej woli i chęci „pójścia na rękę”, natomiast nie powoduje ono powstania żadnych zobowiązań odsetkowych po stronie pracownika. Zaliczka od pracodawcy nie może być bowiem uznawana za żadną formę pożyczki. Nie należy jej też mylić z zaliczką z art. 87 kodeksu pracy, a więc kwotą udzieloną pracownikowi na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem pracy (np. zakup materiałów bądź koszt podróży służbowej), które nie zostały poprawnie udokumentowane i rozliczone lub pracownik nie wydał wszystkich powierzonych mu pieniędzy (pozostałą nadwyżkę potrąca się mu z pensji).

Kiedy zaliczka na poczet pensji jest najbardziej potrzebna?

Trudna sytuacja finansowa, spowodowana nagłymi wydatkami, to jeden z najczęściej występujących bodźców do zawnioskowania o zaliczkę. Remont mieszkania po zalaniu, pilny wyjazd do chorego członka rodziny, kosztowna naprawa samochodu – wszystkie te oraz wiele innych rzeczy może skutecznie pochłonąć bieżący budżet oraz pieczołowicie gromadzone dotychczas oszczędności. Warto więc pamiętać, by nie zgłaszać się zbyt często po zaliczki na poczet pensji i nie robić tego, jeżeli nie mamy naprawdę ważnych wydatków. Może bowiem się okazać, że następnym razem, kiedy będziemy „w potrzebie”, spotkamy się z odmową z powodu braków w firmowej kasie.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.