Wynagrodzenie nauczycieli 2024 – o ile wzrosły pensje?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 09/01/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Zawód nauczyciela należy do najmniej opłacanych stanowisk w Polsce – na początku kariery można liczyć na wynagrodzenie rzędu najniższej krajowej. Ta sytuacja ma zmienić się wraz z początkiem 2024 roku, ponieważ obecny Rząd zapowiedział większe zarobki nauczycieli. Podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia. Sprawdź, jak wzrośnie wynagrodzenie nauczycieli oraz jak wyliczyć pensję nauczyciela w 2024 roku.

Wynagrodzenie nauczycieli 2024 r. – podstawa prawna

Obecnie obowiązującymi aktami prawnym, które regulują zarobki nauczycieli w Polsce, są:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Aby podwyżki dla nauczycieli zapowiedziane w umowie koalicyjnej mogły wejść w życie, konieczna będzie nowelizacja rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku. Zaktualizowana wersja załącznika do rozporządzenia zawierać będzie minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Podwyżki dla nauczycieli – od kiedy obowiązują?

Rozporządzenie dotyczące podwyżek dla nauczycieli wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najprawdopodobniej stanie się to w I kwartale 2024 roku. Co ważne, rozporządzenie ma wejść z mocą od 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że zatrudnionym w tym czasie będzie przysługiwało wyrównanie do wynagrodzenia za miesiące, w których otrzymali niższe pensje.

Wspomniane wyrównanie pensji powinno objąć nie tylko samo wynagrodzenie zasadnicze, ale także dodatki oraz inne składniki wynagrodzenia, których podstawą do obliczenia jest średnie wynagrodzenie nauczyciela. Szkoły mają czas na wypłatę wyższego wynagrodzenia nauczycieli w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia, w którym ogłoszona zostanie ustawa budżetowa.

Sprawdź, kiedy nauczycielowi przysługuje urlop dla poratowania zdrowia.

Ile wyniosą zarobki nauczycieli w 2024 roku?

Zgodnie z zapowiedzianym zmianami zarobki nauczycieli mają wzrosnąć o 30% w przypadku nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego. Początkujący nauczyciel będzie mógł liczyć na wzrost wynagrodzenia w wysokości 33%.

Wynagrodzenie nauczyciela w dużej mierze zależy od kwoty bazowej, która jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. W 2024 r. kwota ta ma wynieść 5176,02 zł. To wzrost o prawie 1200 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływ na wynagrodzenia nauczycieli ma także stopnień awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi:

 • 120% kwoty bazowej – w przypadku nauczyciela początkującego,
 • 144% kwoty bazowej – w przypadku nauczyciela mianowanego,
 • 184% kwoty bazowej – w przypadku nauczyciela dyplomowanego.

Jeśli obecna propozycja projektu budżetu dojdzie do skutku, średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 będzie prezentować się następująco:

 • nauczyciel początkującywynagrodzenie na poziomie 6354,57 zł brutto (wzrost o 1576,71 zł),
 • nauczyciel mianowany – wynagrodzenie na poziomie 7453,47 zł brutto (wzrost o 1720,04zł),
 • nauczyciel dyplomowany – wynagrodzenie na poziomie 9523,88 zł brutto (wzrost o 2197,88 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela?

Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć pensję nauczyciela, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, musisz wziąć pod uwagę także:

 • dodatki – dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (w tym świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i tzw. dodatku wiejskiego).

Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływają też czynniki takie jak: stopień awansu zawodowego, kwalifikacje zawodowe czy wymiar zajęć obowiązkowych. Z kolei kwoty dodatków zależą od:

 • okresu zatrudnienia,
 • jakości świadczonej pracy,
 • wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,
 • powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji,
 • trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Sprawdź, jak powinna wyglądać ewidencja czasu nauczycieli.

„Trzynastka” dla nauczycieli – kiedy przysługuje?

Tzw. trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie przysługujące raz w roku, przysługuje nauczycielom, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy (180 dni) w danej szkole w ciągu konkretnego roku kalendarzowego. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy. W tym przypadku ciągłość zatrudnienia nie ma znaczenia – liczy się suma okresów zatrudnienia w całym roku. Dlatego np., jeśli nauczyciel przepracował jedynie 2 miesiące na początku roku, a następnie powrócił do pracy w tej samej szkole w okresie od września do grudnia, ma prawo do otrzymania trzynastki.

Co ważne, do okresu, od których zależy przyznanie dodatkowej pensji, wlicza się jedynie czas wykonywania pracy bądź przebywania na urlopie wypoczynkowym. Czas, który nauczyciel przeznacza np. zwolnienie chorobowe, opiekę nad zdrowym dzieckiem, urlop opiekuńczy czy okolicznościowy, nie wlicza się do wyżej wspomnianego okresu zatrudnienia.

Trzynastka za rok 2023 powinna zostać wypłacona najpóźniej do 31 marca 2024 roku.

Zachęcamy do sprawdzenia naszego kompleksowego narzędzia do planowania i zarządzania czasem pracy, które posiada funkcje, takie jak: grafiki pracy online, ewidencja czasu pracy czy rejestracja czasu pracy.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4/5 - (33 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.