Wskaźniki efektywności pracy w hotelu – sprawdź, co warto mierzyć i w jaki sposób

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 11/03/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Wskaźniki efektywności pracy są kluczowymi narzędziami w zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem, w tym również w sektorze hotelarskim. Pozwalają one na ocenę wydajności i skuteczności działań podejmowanych przez hotel, co jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku. Sprawdź, jakie wskaźniki efektywności pracy warto mierzyć w Twoim hotelu.

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności w hotelu?

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności w hotelu?

Wskaźniki efektywności, znane również jako KPI (Key Performance Indicators), to kluczowe mierniki wykorzystywane do oceny stopnia realizacji najważniejszych celów biznesowych. Pozwalają one na śledzenie i analizę różnorodnych aspektów działalności, takich jak satysfakcja gości, wydajność operacyjna czy koszty personelu. Są nieocenionym narzędziem w rękach menedżerów, umożliwiającym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii rozwoju, optymalizacji kosztów i zwiększania konkurencyjności na rynku.

Wskaźniki efektywności pracy w hotelu – przykłady

Kluczowe hotelowe wskaźniki efektywności pozwalają na głębokie zrozumienie procesów operacyjnych i finansowych, a także stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Poniżej przedstawiamy przykłady kluczowych wskaźników, które każdy przedsiębiorca powinien regularnie monitorować i analizować. Zrozumienie tych metryk pozwoli Ci nie tylko ocenić obecną wydajność Twojego hotelu, ale również zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji, co może przyczynić się do zwiększenia przychodów oraz poprawy satysfakcji gości.

Wskaźnik obłożenia obiektu noclegowego (OCC)

Obłożenie pokoi, OCC (ang. Occupancy Rate), wskazuje na procent zajętych pokoi w danym czasie. Wysokie obłożenie jest pozytywnym sygnałem, ale równie ważne jest utrzymanie równowagi między obłożeniem a odpowiednią stawką za noc, aby maksymalizować dochody. Oblicza się je, dzieląc liczbę wynajętych pokoi przez łączną liczbę dostępnych pokoi:

Wskaźnik obłożenia = (liczba pokoi zajętych / liczba pokoi dostępnych) × 100%

Średnia cena pokoju na dobę (ADR)

Średnia cena pokoju na dobę, znana jako ADR (ang. Average Daily Rate), jest kluczowym wskaźnikiem finansowym w branży hotelarskiej, odzwierciedlającym średnią cenę, za którą pokoje są wynajmowane każdego dnia. ADR oblicza się, dzieląc całkowity przychód hotelu z wynajmu pokoi przez liczbę wynajętych pokoi w danym okresie. Jest to prosty, ale potężny wskaźnik, który pomaga menedżerom hoteli ocenić efektywność ich strategii cenowej oraz monitorować wydajność finansową obiektu.

ADR = (całkowite przychody z wynajmu pokoi / liczba wynajętych pokoi)

Przychód na dostępną jednostkę (RevPAR)

Przychód na dostępną jednostkę, znany jako RevPAR (ang. Revenue per Available Room), łączy w sobie dwa fundamentalne aspekty zarządzania hotelem: obłożenie i średnią cenę pokoju na dobę (ADR). RevPAR jest wykorzystywany do oceny, czy hotel maksymalizuje swoje przychody ze sprzedaży pokoi, oferując cenny wgląd w skuteczność strategii cenowej i operacyjnej obiektu.

RevPAR można obliczyć na dwa sposoby, oba dające ten sam wynik:

  • Poprzez podzielenie całkowitych przychodów z wynajmu pokoi przez całkowitą liczbę dostępnych pokoi:

RevPAR = całkowite przychody z wynajmu pokoi / liczba pokoi dostępnych

  • Przez pomnożenie średniej ceny za pokój (ADR) przez wskaźnik obłożenia:

RevPAR = ADR × wskaźnik obłożenia

Całkowity przychód na dostępny pokój (TRevPAR)

TRevPAR, czyli Total Revenue Per Available Room, to wskaźnik używany do pomiaru całkowitego przychodu generowanego przez hotel na każdy dostępny pokój. W przeciwieństwie do RevPAR, który skupia się wyłącznie na przychodach z wynajmu pokoi, TRevPAR uwzględnia wszystkie źródła przychodu hotelu. Poprzez analizę TRevPAR, hotel może zidentyfikować możliwości zwiększenia przychodów w mniej wykorzystywanych obszarach działalności lub poprawić strategie cenowe i promocyjne, aby maksymalizować ogólny przychód na pokój.

Obliczenie TRevPAR polega na podzieleniu całkowitego przychodu hotelu (z wszystkich źródeł) przez liczbę dostępnych pokoi w danym okresie:

TRevPAR = całkowity przychód hotelu / liczba dostępnych pokoi

Procentowy koszt robocizny (%COL)

Procentowy koszt robocizny to wskaźnik finansowy do oceny efektywności kosztowej siły roboczej w stosunku do generowanych przychodów. Określa on, jak duży procent przychodów przedsiębiorstwa jest wydawany na wynagrodzenia i związane z nimi koszty zatrudnienia pracowników. Zarządzanie kosztami pracy, takie jak optymalizacja grafików pracy w oparciu o sezonowość i zapotrzebowanie, szkolenia mające na celu zwiększenie wydajności, czy inwestycje w technologie, które mogą zmniejszyć potrzebę interwencji ludzkiej, to przykłady działań, które mogą pomóc w optymalizacji tego wskaźnika.

Procentowy koszt robocizny oblicza się, dzieląc całkowite koszty pracy przez całkowite przychody (lub sprzedaż) w danym okresie, a następnie mnożąc wynik przez 100, aby uzyskać wartość procentową:

%COL = (całkowite przychody / całkowite koszty pracy​) × 100%

Wskaźnik rotacji personelu

Wskaźnik rotacji personelu odzwierciedla częstotliwość, z jaką pracownicy odchodzą z firmy. Rotacja pracowników może być dobrowolna (rezygnacja z własnej woli) lub przymusowa (zwolnienia inicjowane przez pracodawcę). Ten wskaźnik jest ważny, ponieważ wysoka rotacja może sygnalizować problemy z zadowoleniem pracowników, dopasowaniem do pracy lub warunkami pracy, a także wiąże się z dodatkowymi kosztami rekrutacji, szkolenia nowych pracowników i utraty produktywności.

Wskaźnik rotacji personelu oblicza się, dzieląc łączną liczbę odejść przez średnią liczbę pracowników w danym okresie, a następnie mnożąc wynik przez 100, aby uzyskać procent:

Wskaźnik rotacji = (łączna liczba odejść / średnia liczba pracowników) × 100%

Jak mierzyć wskaźniki hotelowe za pomocą Kadromierza?

Skuteczne zarządzanie wskaźnikami finansowymi i operacyjnymi stanowi klucz do zapewnienia rentowności i konkurencyjności Twojego obiektu. Kadromierz pozwoli Ci na precyzyjne planowanie i optymalizację operacji związanych z personelem.

W sekcji grafik pracy w Kadromierzu masz dostęp do kluczowych metryk, które pomogą Ci dopasować liczbę pracowników do spodziewanej ilości pracy. Oprócz tego uzyskujesz możliwość śledzenia planowanej sprzedaży. Pozwala to na zaplanowanie odpowiedniej liczby pracowników, aby sprostać potrzebom gości przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności operacji. Nie możesz też ignorować wyznaczonego targetu %COL, czyli wskaźnika pozwalającego na monitorowanie i zarządzanie kosztami pracy w stosunku do przychodów. Wskaźnik SPMH to Twoje okno na efektywność sprzedaży na godzinę pracy. Dzięki niemu możesz optymalizować wydajność personelu, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe Twojego hotelu.

Co więcej, Kadromierz oferuje możliwość tworzenia własnych metryk budżetu, takich jak ilość pokoi sprzątanych przez jedną osobę, ilość gości czy ilość wydanych śniadań. Narzędzie jest dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i pozwala na dokładniejsze planowanie i dopasowanie pracy personelu do specyficznych wymagań i celów Twojego hotelu.

Wykorzystanie Kadromierza do mierzenia i analizowania tych wskaźników pozwala Ci na precyzyjne zarządzanie grafikami pracy czy efektywne zarządzanie kosztami i przychodami hotelu. Dzięki temu podejściu masz możliwość podejmowania świadomych decyzji, które przekładają się na lepszą obsługę gości i rentowność hotelu.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.