Grafika wyróżniająca dotycząca opieki na dziecko.

Urlop na dziecko 2023 – jakie uprawnienia ma rodzic?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 25/06/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/04/2024

Każdej osobie sprawującej opiekę rodzicielską nad dzieckiem przysługują określone uprawnienia. Wśród nich warto wyróżnić m.in. 2 dni dodatkowego urlopu, za który masz prawo do zasiłku opiekuńczego. Udziela się go w celu opieki nad zdrowym dzieckiem. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat urlopu na dziecko.

Grafika informacyjna dotycząca wymiaru urlopu na opiekę nad dzieckiem

Kiedy przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym?

Opieka na dziecko przysługuje jedynie wtedy, gdy pociecha ma mniej niż 14 lat. Urlop można wykorzystać zarówno w formie całych dni, jak i pojedynczych godzin. Rodzic dziecka może skorzystać nawet z całego wymiaru urlopu za jednym razem. W przypadku rozłożenia urlopu na kilka części musi on wybrać ich sposób realizacji. Aby to zrobić, podczas składania wniosku powinieneś/powinnaś zaznaczyć czy wykorzystasz urlop w wymiarze godzinowym, czy całodniowym. Później nie będziesz mieć możliwości zmiany tych ustaleń.

Matka dziecka wraz z ojcem powinni ustalić między sobą, jak zostaną przez nich wykorzystane dni opieki nad zdrowym dzieckiem. W Kodeksie pracy zostało jasno określone, że przysługują one obu opiekunom dziecka. Jeśli w danym roku kalendarzowym nie wykorzystasz zwolnienia, nie przechodzi ono na kolejny rok. Co ważne, w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie pracy pracownikowi wychowującemu dziecko przysługują 2 dni opieki w każdym z nich.

Jeśli rodzic zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej, traci on prawo do wykorzystania dni do opieki nad dzieckiem.

Opieka na dziecko w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy pracownika

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy skorzystają z urlopu na opiekę nad zdrowym dzieckiem proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy. Niepełne godziny należy zaokrąglić w górę.

Opieka nad chorym dzieckiem – w jakiej sytuacji można skorzystać?

Wspomniane 2 dni dotyczą sytuacji, kiedy dziecko jest zdrowe. Oprócz tego zdarza się nieraz, że zachoruje. Co wówczas może zrobić pracownik? W takiej sytuacji może uzyskać zwolnienie lekarskie w celu opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego.

Co więcej, ze świadczenia można skorzystać w kilku innych sytuacjach. Wniosek o zasiłek opiekuńczy powinien więc uwzględniać przede wszystkim przyczynę zaistniałej sytuacji. Może to być m.in.:

 • niespodziewane zamknięcie żłobka,
 • niespodziewane zamknięcie przedszkola lub szkoły,
 • choroba lub poród drugiego z rodziców, który zazwyczaj zajmuje się dzieckiem,
 • konieczność izolacji dziecka ze względu na nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • zachorowanie niani, z którą podpisana została umowa uaktywniająca,
 • nieobecność dziennego opiekuna, który zwykle sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Ile wynosi wymiar zasiłku opiekuńczego?

Wymiar zasiłku opiekuńczego jest równy 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, uzyskanego w ciągu 12 poprzednich miesięcy. Za dzień opieki przysługuje natomiast 1/30 tej wartości. W każdym roku kalendarzowym masz do wykorzystania 60 dni na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 roku życia. Jeśli dziecko jest starsze, przysługuje Ci 14 dni. Zwolnienie do 14 dni może zostać wykorzystane też na innego chorego członka rodziny. Pracodawca nie powinien odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie istnieją do tego ważne powody.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu rodzicowi zatrudnionemu na umowę o pracę, nawet temu, który niedawno zaczął pracę w nowym miejscu. W tej sytuacji nie występuje okres wyczekiwania, dlatego nie jest ważne to, od kiedy pracownik jest zatrudniony w danym miejscu pracy. Możliwość odebrania zasiłku opiekuńczego jest zależna od tego, czy opłacasz dobrowolną składkę chorobową.

Grafika informacyjna dotycząca wymiaru zasiłku opiekuńczego

Opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością

Dziecko niepełnosprawne to takie, które posiada:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z poniższymi wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w jego leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Jeśli zajmujesz się dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, które wymaga osobistej opieki, możesz uzyskać zasiłek opiekuńczy. W takiej sytuacji powinieneś/powinnaś złożyć odpowiedni wniosek do płatnika składek lub jednostki ZUS (jeśli w zakładzie pracy zatrudnionych jest do 20 osób).

Pamiętaj jednak, że jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są osoby, które mogłyby zająć się nim zamiast Ciebie, wówczas nie masz prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.