Urlop na dziecko – jakie uprawnienia ma rodzic?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 25/03/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Każdej osobie sprawującej opiekę rodzicielską nad dzieckiem przysługują określone uprawnienia, wśród których warto wyróżnić m.in. 2 dni dodatkowego urlopu, w pełni płatnego. Jest on udzielany celem opieki nad zdrowym dzieckiem. Co jeszcze warto wiedzieć?

Urlop 2 dni na dziecko – podstawowe informacje

Wymieniany we wstępie urlop „opieka na dziecko” przysługuje jedynie wtedy, gdy pociecha ma mniej niż 14 lat. Można go wykorzystać zarówno w formie całych dni, jak i pojedynczych godzin. Trzeba jednak za pierwszym razem w danym roku zdecydować się, który sposób realizacji urlopu się wybiera. Jeżeli więc rodzic zgłosi wniosek o 1 dzień opieki nad zdrowym dzieckiem np. w lutym, a parę miesięcy później będzie chciał skorzystać z 4 godzin tego samego zwolnienia, nie będzie mógł tego zrobić. Dostępne dla niego będzie jedynie zwolnienie na cały dzień.

To zasadnicza zmiana w stosunku do stanu sprzed 2016 r., kiedy to dodatkowy czas na opiekę nad dzieckiem przysługiwał tylko w pełnych dniach.

Rodzice muszą też ustalić między sobą, jak zostanie przez nich wykorzystana „opieka na dziecko”. Kodeks pracy mówi bowiem jasno, że 2 dni przysługują obu rodzicom łącznie, a nie na osobę. Nie ma też znaczenia, ile dzieci jest w danej rodzinie – liczba dni tego urlopu nie wzrasta po pojawieniu się kolejnej pociechy.

Urlop 2 dni na dziecko przy niepełnym etacie

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin skorzystają z urlopu na opiekę nad zdrowym dzieckiem proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy. Niepełne godziny należy zaokrąglić w górę.

Opieka nad chorym dzieckiem, zasiłek opiekuńczy

Wspomniane 2 dni dotyczą sytuacji, kiedy dziecko jest zdrowe. Prócz tego zdarza się nieraz, że brzdąc zachoruje. Co wówczas może zrobić pracownik? Przy takiej ewentualności ma on okazję, by uzyskać zwolnienie celem osobistej opieki nad dzieckiem, a także otrzymać zasiłek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyróżnia kilka powodów, które pozwalają przejść na tego typu urlop opiekuńczy. Wniosek o zasiłek powinien więc uwzględniać przede wszystkim przyczynę zaistniałej sytuacji. Może to być m.in.: niespodziewane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, choroba lub poród drugiego z rodziców, który zazwyczaj zajmuje się dzieckiem, konieczność izolowania dziecka ze względu na chorobę zakaźną bądź zachorowanie niani, z którą podpisana została umowa uaktywniająca.

Zasiłek opiekuńczy jest równy 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, uzyskiwanego w ciągu 12 poprzednich miesięcy. Za dzień opieki przysługuje natomiast 1/30 tej wartości. Maksymalny czas zwolnienia z pracy ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem to 60 dni w każdym roku kalendarzowym, jeżeli dziecko ma mniej niż 14 lat. Powyżej tego wieku rodzicowi przysługuje natomiast maksymalnie 14 dni. Ten limit obowiązuje również dla opieki nad innym chorym członkiem rodziny, np. własnym rodzicem.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz