W celu podpisania umowy darowizny niezbędne jest oznaczenie przedmiotu darowizny.

Umowa darowizny – jak ją sporządzić? Wzór [DOC/PDF]

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 23/08/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 19/06/2024

Umowa darowizny jest rodzajem umowy cywilnoprawnej. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się nieodpłatnie przekazać obdarowanemu składnik majątku lub sumę pieniędzy. Zasady sporządzania umowy darowizny są jasno określone w Kodeksie cywilnym. Jak prawidłowo sporządzić umowę darowizny i jakie informacje muszą być w niej zawarte? Dowiedz się więcej i pobierz darmowy wzór umowy darowizny.

Umowa darowizny nie zawsze musi mieć formę aktu notarialnego

Jak napisać umowę darowizny?

Najczęściej zawarcie umowy darowizny następuje w formie pisemnej. W celu sporządzenia umowy powinno się napisać oświadczenie darczyńcy. Zgodnie z art. 890. Ustawy o darowiźnie, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przepisy prawa sugerują zatem sporządzanie oświadczenia darczyńcy w formie aktu notarialnego, ale nie jest to obowiązkowe. Warto jednak pamiętać, że w przypadku darowania nieruchomości czy przedsiębiorstwa (lub jego części), umowa darowizny powinna mieć taką formę, jaka jest ustawowo przypisana do danego przedmiotu darowizny (np. forma aktu notarialnego, forma pisemna z poświadczonym notarialnie podpisem).

Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Czy darowizna może być w formie umowy ustnej?

Zgodnie z prawem darowizna staje się ważna z chwilą faktycznego obdarowania osoby przez darczyńcę. Oznacza to, że umowa darowizny jest wiążąca nawet wtedy, kiedy jest tylko umową ustną. Warunek to rzeczywiste przekazanie darowizny.

Jaki jest podatek od darowizny i kiedy należy go zapłacić?

Ustawowy obowiązek odprowadzenia podatku od darowizny leży po stronie obdarowanego. Wysokość podatku jest zależna od wartości darowizny i wynosi od 3% do 20%. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku. Warunkiem jest dokonanie aktu darowizny pomiędzy członkami zerowej grupy podatkowej. Należą do niej najbliżsi członkowie rodziny (małżonkowie, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także ojczym i macocha). W celu uzyskania zwolnienia od podatku niezbędne jest dostarczenie do urzędu skarbowego odpowiedniego formularza. Termin na dokonanie tego to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub dnia przekazania darowizny (w wypadku zawarcia umowy ustnej). Jeśli obdarowany nie zgłosi faktu otrzymania darowizny do urzędu skarbowego, będzie zobowiązany do zapłacenia podatku bez względu na stopień pokrewieństwa z darczyńcą.

Obowiązek podatkowy spoczywa jedynie na osobach, które w ciągu ostatnich 5 lat otrzymały darowizny lub spadki o łącznej wartości przekraczające 9 637 zł. W przypadku nieprzekroczenia tej kwoty nie istnieje obowiązek podatkowy.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

W celu sporządzenia umowy darowizny konieczne jest oznaczenie stron umowy. Na dokumencie powinny znaleźć się dane takie jak imiona, nazwiska, numery oraz serie dowodów osobistych. Warto wskazać stopień pokrewieństwa stron umowy (o ile takie występuje). Niezbędne jest również oznaczenie przedmiotu darowizny wraz ze wskazaniem jego wartości. Należy pamiętać o określeniu daty przekazania darowizny oraz wpisać sposób, w jaki zostanie to zrobione. Na prawidłowo sporządzonej umowie musi zostać w sposób wyraźny zaznaczone, że przekazanie darowizny odbywa się nieodpłatnie, a obdarowywana osoba wyraża zgodę na jej przyjęcie. Elementem, bez którego umowa będzie nieważna, są podpisy stron.

Jakie formalności po darowiźnie?

Po otrzymaniu darowizny należy wypełnić formularz SD-Z2, a następnie złożyć go do odpowiedniego urzędu skarbowego (o ile suma darowizn i spadków z ostatnich 5 lat przekracza wartość 9 637 zł). Formularz dostępny jest stacjonarnie lub na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Złożenie formularza jest bezpłatne.

W treści umowy darowania samochodu powinny się znaleźć dane pojazdu

W jakiej formie zawrzeć umowę darowizny samochodu?

W przypadku darowania samochodu osobie spokrewnionej nie ponosi się wielu kosztów związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Jest to zatem często wykorzystywana praktyka. Umowa darowizny samochodu może zostać sporządzona odręcznie i przy jej podpisywaniu nie musi być obecny notariusz. Należy pamiętać o tym, żeby umowa zawierała wszystkie wymienione wyżej elementy, a także dane specyficzne dla umów dotyczących darowania pojazdów. Konieczne jest dokładne określenie przedmiotu darowizny tj. podanie modelu i marki pojazdu, roku produkcji, nr silnika, nr rejestracyjnego, a także numeru VIN. Niezbędne jest także dołączenie oświadczenia darczyńcy o prawie do przedmiotu umowy. Opcjonalnie można załączyć odpowiedni dokument, który je potwierdzi.

Osoba obdarowana powinna przerejestrować pojazd w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy darowizny. Należy tego dokonać w lokalnym Wydziale Komunikacji. Instytucja ta powinna zostać poinformowana o zawarciu umowy darowizny zarówno przez obdarowaną osobę, jak i również przez darczyńcę. Można to zrobić za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego stacjonarnie lub na stronie internetowej danego Wydziału Komunikacji.

Niezbędne jest również poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiona jest polisa OC pojazdu. Obowiązek ten leży po stronie darczyńcy. Ma on na to 14 dni od momentu podpisania umowy darowizny.

3.9/5 - (8 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.