biznesplan koszty stałe

Robisz biznesplan? Pamiętaj o kosztach stałych!

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 26/05/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Sprawny rozwój firmy jest możliwy tylko wtedy, gdy każde z podejmowanych przez nią działań jest na bieżąco monitorowane i analizowane. Zazwyczaj zestawienie mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa, jak również jego zasobów, planów czy wydatków, przyjmuje formę biznesplanu. Jeden z jego kluczowych elementów stanowią koszty stałe. Czym są i dlaczego nie należy o nich zapominać w trakcie tworzenia dokumentu?

Podział kosztów uzyskania przychodu

Najczęstszą motywacją do utworzenia biznesplanu jest chęć otrzymania dofinansowania dla firmy. To właśnie na jego podstawie zapada bowiem decyzja, czy dane przedsiębiorstwo może liczyć na dodatkowe środki finansowe. Niemniej nawet te firmy, które nie planują ubiegać się o dotację, powinny co jakiś czas sporządzić plan, który ukaże im, jak na przestrzeni czasu zmieniała się sytuacja. Dobrze przygotowany biznesplan to także sposób na określenie najlepszej drogi rozwoju dla firmy. Jednym z aspektów, które należy w nim uwzględnić, są koszty uzyskania przychodu.

Bez względu na rodzaj opodatkowania działalności, koszty uzyskania przychodu dzielą się na bezpośrednie, czyli te, które mają ścisły związek z uzyskaniem przychodów przez firmę, oraz pośrednie, związane z wydatkami poniesionymi na jej utrzymanie. Dla podatników prowadzących księgi rachunkowe istotne jest także rozróżnienie na koszty zmienne i koszty stałe. Pierwsze z nich bezpośrednio łączą się z produkcją – ich wysokość ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji (np. towary, materiały czy energia niezbędna do ich wyprodukowania). Drugie zaś pozostają niezmienne.

Czym są koszty stałe?

Pod pojęciem kosztów stałych kryją się opłaty, na które w żaden sposób nie wpływają zmiany, związane z produkcją. Nie oznacza to jednak, iż ich wartość zawsze pozostaje taka sama – w dużej mierze są one bowiem związane z rozwojem sytuacji makroekonomicznej. Jeżeli więc zmianie ulegną choćby stosowane rozwiązania technologiczne lub sposób organizacji przedsiębiorstwa, jednocześnie modyfikacji podlegają koszty stałe w firmie. Do najczęstszych kosztów z tego zakresu zalicza się m.in. wynagrodzenia administracyjne, ubezpieczenia (np. maszyn produkcyjnych) czy czynsz opłacany za wynajmowane nieruchomości.

Koszty stałe jako istotny element biznesplanu

W całym tym procederze najważniejsza kwestia dotyczy jednak faktu, iż ponoszenie kosztów stałych przez przedsiębiorstwo jest konieczne oraz niezależne od osiąganych przychodów czy rozwoju. Oznacza to, iż nawet w trakcie kryzysu związanego z produkcją lub sprzedażą, firma jest zobowiązana do uiszczania powyższych opłat zgodnie z założeniami. Dlatego też nie należy pomijać kosztów stałych w trakcie tworzenia biznesplanu. Pozwoli to na przedwczesne przeanalizowanie działań, jakie należy podjąć, gdy firma znajdzie się w podbramkowej sytuacji.

Dlatego też bardzo ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu finansowym. Tylko wtedy przedsiębiorstwo będzie w stanie poradzić sobie z niespodziewanym przestojem oraz powrócić do bieżących działań tuż po zakończeniu kryzysu.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.