Modele zarządzania kadrą w przedsiębiorstwie

Poznaj modele zarządzania kadrą w przedsiębiorstwie!

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 25/01/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Dobrze prosperujący biznes, który z roku na rok powiększa swoją przewagę nad konkurencją… to chyba marzenie każdego przedsiębiorcy! Aby je zrealizować, nie trzeba jednak wyłącznie skupiać się na kwestiach finansowych firmy. Owocne działanie to bowiem przede wszystkim zasługa dobrze zarządzanej kadry pracowniczej. Jak więc robić to skutecznie?

Zarządzanie kadrą – czym właściwie jest?

Z pojęciem zarządzania zasobami ludzkimi można zetknąć się praktycznie na co dzień. Nawiązuje ono do procesu, polegającego na dostosowywaniu (czyli pozyskiwaniu, utrzymywaniu oraz minimalizowaniu) liczby niezbędnego personelu tak, aby prowadzone działania przynosiły jak najlepsze efekty. Na tym etapie warto więc zdać sobie sprawę, iż to właśnie pracownicy stanowią fundamentalny element, jeżeli chodzi o sprawne funkcjonowanie każdej firmy.

Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo jest więc możliwe wyłącznie wtedy, gdy kadra pracownicza jest odpowiednio wyszkolona i umiejętnie wykorzystywana do powierzonych zadań. Współpracę z podwładnymi warto budować w oparciu o jeden z modeli zarządzania kadrą w przedsiębiorstwie.

Czym są modele zarządzania kadrą?

Jak sama nazwa wskazuje, modele zarządzania kadrą to określone i skrupulatnie opracowane schematy, które mają ułatwiać pracodawcy kierowanie zespołem pracowników. Ich zadaniem jest ukazywanie najlepszych działań, jakie warto podjąć, w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Obecnie wyróżnia się aż 4 takie modele, które pomimo różnic, charakteryzują się takimi samymi podstawowymi funkcjami, związanymi z badaniem i uzasadnianiem praktyk, sprawdzających się w trakcie zarządzania kadrą.

Modele zarządzania kadrą w firmie

Pierwszym, a zarazem najwcześniej opracowanym modelem jest Michigan. Opiera się on na czterech funkcjach, które są wzajemnie powiązane: dobór pracowników, ocena rezultatów wykonywanej przez nich pracy, wdrażanie systemów motywacyjnych oraz rozwój wykwalifikowanych pracowników. W tym modelu zasoby ludzkie postrzegane są jako środek do realizacji celów przedsiębiorstwa, podczas gdy kadra zarządzająca ma charakteryzować się twardym i bezkompromisowym podejściem.

Drugi model, Harvardzki, jest przeciwieństwem poprzedniego, stawiając głównie na dobro pracowników. W tej sytuacji kadra zarządzająca jest miękka, a interesy firmy nigdy nie są przekładane ponad zatrudniane osoby. W modelu tym wyznacza się 4 główne obszary: partycypację pracowników, możliwość ich przenoszenia, wprowadzenie systemu wynagrodzeń oraz sprawną organizację pracy.

Trzeci z modeli, zwany modelem narodowym lub Japońskim (przez wzgląd na specyfikę kontekstu kulturowego), opiera się na trzech zasadach: starszeństwa (w przypadku awansów i wynagrodzeń), dożywotniego zatrudnienia oraz consensusu zakładowych organizacji związkowych. Cechuje go konkretność oraz szczegółowość.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.