Zwolniony pracownik pakuje swoje rzeczy.

Likwidacja stanowiska pracy – ile wynosi odprawa?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 28/04/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Rozwiązanie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony niesie za sobą obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy. Jedną z możliwości jest m.in. likwidacja stanowiska pracy, która może mieć miejsce na skutek zmian struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że wprowadzane zmiany powinny przebiegać w tym samym czasie, co wypowiedzenie umowy. Rozwiązanie umowy przed lub po przeprowadzeniu likwidacji stanowiska pracy będzie skutkować wadliwością wypowiedzenia umowy. Zobacz, jakie prawa przysługują pracownikowi z powodu z powodu likwidacji.

Zwolniony pracownik wychodzi z firmy, do której wchodzi nowa pracownica.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy

Pozorność likwidacji stanowiska pracy występuje, gdy na miejsce usuwanej posady, pojawia się nowa, której zakres obowiązków jest taki sam lub lekko zmodyfikowany. Taka nieprawidłowość jest szansą na udowodnienie w sądzie bezzasadności zwolnienia.

Do rzeczywistej likwidacji stanowiska pracy nie dochodzi również, jeśli obowiązki osoby zwolnionej zostają przerzucone na inne osoby zatrudnione – niezależnie od umowy.

Jeśli dojdzie do wszczęcia postępowania i sąd orzecze pozorność likwidacji stanowiska pracy, konieczne będzie przywrócenie pracownika do pracy lub wypłacenie odszkodowania.

Zwolniony pracownik zabiera swoje rzeczy.

Likwidacja stanowiska pracy – prawa pracownika

W przypadku likwidacji stanowiska pracy pracownik posiada te same prawa, które obowiązują podczas zwykłego rozwiązania umowy o pracę – wówczas obowiązuje również m.in. okres wypowiedzenia, możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego (bądź otrzymania ekwiwalentu) czy odwołanie się do sądu pracy.

Dowiedz się, ile trwa okres wypowiedzenia w zależności od Twojej umowy.

Kobieta w ciąży czytająca dokument.

Komu nie można wręczyć wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy?

Wypowiedzenie umowy związane z likwidacją stanowiska pracy nie będzie możliwe w przypadku osób w okresie ochronnym – np. pracowników w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego czy osób na zwolnieniu lekarskim.

Zobacz, ile wynosi odszkodowanie za zwolnienie pracownika w okresie ochronnym.

Kilka osób zwolnionych niesie swoje rzeczy.

Zwolnienia grupowe a indywidualne

Zwolnienie grupowe ma miejsce, jeśli w ciągu 30 dni wypowiedzenie umowy otrzyma:

  • 10 pracowników – w przedsiębiorstwach liczących od 20 do 100 pracowników,
  • 10% pracowników – w przedsiębiorstwach liczących od 100 do 300 pracowników,
  • 30 pracowników – w przedsiębiorstwach liczących od 300 pracowników.

O zwolnieniu indywidualnym można mówić, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. Przyczyny zwolnienia nie mogą jednak dotyczyć pracownika.

Poznaj 4 sytuacje, kiedy następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Mężczyzna wręcza pracownikowi odprawę za zwolnienie.

Likwidacja stanowiska pracy – odprawa

Likwidacja stanowiska pracy niesie za sobą konieczność wypłaty odszkodowania, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nie wynikało z winy pracownika. Staż pracy stanowi kryterium wysokości odprawy pieniężnej, która wynosi:

  • równowartość miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku zatrudnienia poniżej 2 lat u danego pracodawcy,
  • równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia – w przypadku zatrudnienia na okres od 2 do 8 lat u danego pracodawcy,
  • równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia – w przypadku zatrudnienia ponad 8 lat u danego pracodawcy.

Odprawa pieniężna nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.