Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kierowcy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 04/07/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 16/01/2024

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym narzędziem zarządzania, które pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowców oraz osób korzystających z usług transportowych. Dowiedz się więcej o czasie pracy kierowców.

Grafika blogowa dotycząca ewidencji czasu pracy kierowców

Cel i znaczenie ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji ma kluczowe znaczenie dla rozliczania czasu pracy kierowców oraz zgodności z przepisami prawa. Jest to niezbędne do monitorowania i kontrolowania czasu pracy kierowców, zapobiegania przeciążeniu i zmęczeniu, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób na drodze. Wszystkie informacje związane są z wykonywaniem przewozu drogowego przez kierowców. Ewidencja czasu pracy kierowców umożliwia również skuteczne rozliczanie czasu pracy kierowców, wynagrodzeń, kontrolę nad nadgodzinami i potwierdzenie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy.

Przepisy regulujące prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest regulowane przez przepisy prawa, które określają obowiązki pracodawców w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Ma to miejsce również w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, jak i przedsiębiorców wykonujących zadania z pracy kierowcy.

Tygodniowy czas pracy kierowców wynosi maksymalnie 60 godzin. Nie oznacza to jednak, że w każdym tygodniu zatrudnieni mogą pracować tyle czasu – wszystko powinno być dostosowane do zasad w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców może odbywać się w różnych formach, zależnie od preferencji i możliwości pracodawcy. Przepisy określają kilka możliwości prowadzenia ewidencji czasu pracy, które obejmują:

  1. Zapisy na wykresówkach – tradycyjna forma prowadzenia ewidencji czasu pracy, polegająca na zapisywaniu informacji o czasie pracy kierowców na specjalnej karcie. Są to niezbędne formalności administracyjne.
  2. Wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – w przypadku korzystania z niego, pracodawca może prowadzić ewidencję na podstawie wydruków o czasie prowadzenia pojazdu.
  3. Pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – ewidencja może być prowadzona na podstawie plików zapisanych na karcie kierowcy i urządzeniu.
  4. Inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności – istnieje możliwość prowadzenia ewidencji na podstawie innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Elementy składające się na ewidencję czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowców powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące godzin pracy, nadgodzin, przerw, dyżurów i innych czynności w celu wykonania zadania służbowego. Ważne jest to, żeby przypilnować, aby nie wpisywać do ewidencji nieusprawiedliwionych postojów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy, które powinny być uwzględniane w ewidencji czasu pracy kierowców:

  1. Liczba przepracowanych godzin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy – jednym z podstawowych elementów ewidencji jest rejestracja liczby godzin przepracowanych przez kierowcę oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  2. Godziny nadliczbowe – jeśli kierowca pracuje ponad wymiar czasu pracy określony przez przepisy, należy uwzględnić godziny nadliczbowe.
  3. Godziny przepracowane w porze nocnej – jeżeli kierowca pracuje w porze nocnej, należy dokładnie odnotować te godziny.
  4. Dni wolne od pracy – ewidencja powinna zawierać informacje o dniach wolnych od pracy wraz z oznaczeniem przyczyny udzielenia takiego wolnego.
  5. Godziny dyżuru – jeśli kierowca pełni dyżur, należy odnotować godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, a także miejsce jego pełnienia.
  6. Wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz tych usprawiedliwionych – należy uwzględnić zarówno usprawiedliwione, jak i nieusprawiedliwione nieobecności kierowców w pracy.

Błędy popełniane przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców

Prowadzenie dokładnej ewidencji czasu pracy kierowców jest zadaniem wymagającym skrupulatności i precyzji. Niestety często można spotkać się z różnego rodzaju błędami i pomyłkami w tym procesie, które mogą prowadzić do problemów zgodności z przepisami lub nieprawidłowego rozliczania wynagrodzeń. W celu uniknięcia takich błędów pracodawcy powinni być szczególnie uważni i stosować się do obowiązujących przepisów oraz korzystać z odpowiednich narzędzi, takich jak programy do prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Nie można zapominać o zachowaniu tygodniowego czy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. W transporcie drogowym ważna jest przerwa tygodniowa ze względu na ryzyko wypadków.

Znaczenie programów do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców może być czasochłonnym zadaniem, szczególnie w przypadku firm, które mają wielu pracowników. Dlatego warto skorzystać z programów do prowadzenia ewidencji czasu pracy, które znacznie ułatwiają ten proces. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można skutecznie zarządzać i kontrolować czas pracy kierowców, generować raporty i analizy, a także automatycznie naliczać wynagrodzenia. Programy te pozwalają również na monitorowanie innych czynników, takich jak nadgodziny, wydłużenie czasu pracy i jazdy, co jest istotne dla skutecznego zarządzania czasem pracy kierowców.

Kontrola i rozliczanie czasu pracy kierowców z programem Kadromierz

Kadromierz jest programem, który pozwala na prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy. Za pomocą aplikacji dla pracowników, kierowcy mają możliwość ustalania swojej dostępności czy składania elektronicznych wniosków np. o urlop wypoczynkowy.

Kontrola czasu pracy kierowcy będzie znacznie łatwiejsza z pomocą dedykowanej do tego aplikacji. Będziesz w stanie sprawdzić, o której godzinie kierowca zaczął pracę i o której ją zakończył. Pozwoli to na unikanie błędów podczas rozliczania czasu pracy.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.2/5 - (4 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.