Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kierowcy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 04/07/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/07/2023

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym narzędziem zarządzania, które pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowców oraz osób korzystających z usług transportowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotnych informacji na temat prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, aby pomóc pracodawcom w spełnieniu swoich obowiązków i zapewnieniu skutecznego zarządzania.

Sprawdź, co znajdziesz w artykule:

 1. Cel i znaczenie ewidencji czasu pracy kierowcy
 2. Przepisy regulujące prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy
 3. Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy
 4. Elementy składające się na ewidencję czasu pracy kierowców
 5. Błędy popełniane przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców
 6. Znaczenie programów do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców

Grafika blogowa dotycząca ewidencji czasu pracy kierowców

Cel i znaczenie ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozliczenia czasu pracy oraz zgodności z przepisami prawa. Jest to niezbędne do monitorowania i kontrolowania czasu pracy kierowców, zapobiegania przeciążeniu i zmęczeniu, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób na drodze. Ewidencja czasu pracy kierowców umożliwia również skuteczne rozliczanie wynagrodzeń, kontrolę nad nadgodzinami i potwierdzenie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy.

Przepisy regulujące prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest regulowane przez przepisy prawa, które określają obowiązki pracodawców w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, jak i przedsiębiorców wykonujących zadania z pracy kierowcy.

Tygodniowy czas pracy kierowców wynosi maksymalnie 60 godzin. Nie oznacza to jednak, że w każdym tygodniu zatrudnieni mogą pracować tyle czasu – wszystko powinno być dostosowane do zasad w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców może odbywać się w różnych formach, zależnie od preferencji i możliwości pracodawcy. Przepisy określają kilka możliwości prowadzenia ewidencji czasu pracy, które obejmują:

 1. Zapisy na wykresówkach – tradycyjna forma prowadzenia ewidencji czasu pracy, polegająca na zapisywaniu informacji o czasie pracy kierowców na specjalnej karcie.
 2. Wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – w przypadku korzystania z niego, pracodawca może prowadzić ewidencję na podstawie wydruków o czasie prowadzenia pojazdu.
 3. Pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – ewidencja może być prowadzona na podstawie plików zapisanych na karcie kierowcy i urządzeniu.
 4. Inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności – istnieje możliwość prowadzenia ewidencji na podstawie innych dokumentów, które potwierdzają czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Elementy składające się na ewidencję czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowców powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące godzin pracy, nadgodzin, przerw, dyżurów i innych czynności związanych z wykonywaniem zadania służbowego. Ważne jest to, żeby przypilnować, aby nie wpisywać do ewidencji nieusprawiedliwionych postojów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy, które powinny być uwzględniane w ewidencji czasu pracy kierowców:

 1. Liczba przepracowanych godzin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy – jednym z podstawowych elementów ewidencji jest rejestracja liczby godzin przepracowanych przez kierowcę oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 2. Godziny nadliczbowe – jeśli kierowca pracuje ponad wymiar czasu pracy określony przez przepisy, należy uwzględnić godziny nadliczbowe.
 3. Godziny przepracowane w porze nocnej – jeżeli kierowca pracuje w porze nocnej, należy dokładnie odnotować te godziny.
 4. Dni wolne od pracy – ewidencja powinna zawierać informacje o dniach wolnych od pracy wraz z oznaczeniem przyczyny udzielenia takiego wolnego.
 5. Godziny dyżuru – jeśli kierowca pełni dyżur, należy odnotować godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, a także miejsce jego pełnienia.
 6. Usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy – należy uwzględnić zarówno usprawiedliwione, jak i nieusprawiedliwione nieobecności kierowców w pracy.

Błędy popełniane przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców

Prowadzenie dokładnej ewidencji czasu pracy kierowców jest zadaniem wymagającym skrupulatności i precyzji. Niestety często można spotkać się z różnego rodzaju błędami i pomyłkami w tym procesie, które mogą prowadzić do problemów zgodności z przepisami lub nieprawidłowego rozliczania wynagrodzeń. W celu uniknięcia takich błędów pracodawcy powinni być szczególnie uważni i stosować się do obowiązujących przepisów oraz korzystać z odpowiednich narzędzi, takich jak programy do prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Nie można zapominać o zachowaniu tygodniowego czy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. W transporcie drogowym ważna jest przerwa tygodniowa ze względu na ryzyko wypadków.

Znaczenie programów do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców może być czasochłonnym zadaniem, szczególnie w przypadku firm, które mają wielu pracowników. Dlatego warto skorzystać z programów do prowadzenia ewidencji czasu pracy, które znacznie ułatwiają ten proces. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można skutecznie zarządzać i kontrolować czas pracy kierowców, generować raporty i analizy, a także automatycznie naliczać wynagrodzenia. Programy te pozwalają również na monitorowanie innych czynników, takich jak nadgodziny, wydłużenie czasu pracy i jazdy, co jest istotne dla skutecznego zarządzania czasem pracy kierowców.

Kadromierz jest programem, który pozwala na prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy. Za pomocą aplikacji dla pracowników, kierowcy mają możliwość ustalania swojej dostępności czy składania elektronicznych wniosków np. o urlop.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.