Ile będą wynosić diety krajowe w 2019 roku?

Autor: Kadromierz

11 grudnia 2018

Przeczytaj w: 2 minuty

Wysokość diety krajowej, przysługującej pracownikowi za czas spędzony w delegacji, pozostała na poziomie z poprzednich lat, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013 r. i wynosi ona 30 zł. Ryczałt za nocleg to 45 zł, natomiast ryczałt za dojazdy – 6 zł.

Diety w podróży służbowej mają na celu pokrycie kosztów wyżywienia, które z reguły będą wyższe niż na co dzień z powodu przebywania poza miejscem pracy i zamieszkania. Wspomniany akt prawny reguluje sposób wyliczania stawki delegacji, w zależności od czasu jej trwania.

Podróż poniżej 1 doby – kiedy należy się dieta, a kiedy nie przysługuje?

Często pracownicy są przekonani, że nawet jeżeli podróż trwa krócej niż dobę, to należy im się dieta za delegację. Jest to prawda, ale tylko pod warunkiem, że podróż służbowa krajowa trwa dłużej niż 8 godzin. Wtedy to pracownikowi przysługuje dieta delegacyjna w wysokości 50 proc. stawki podstawowej, a więc – wg aktualnych przepisów – będzie to 15 zł.

Dieta w podróży służbowej trwającej więcej niż dobę

Za każdą dobę w podróży służbowej dieta pracownika wynosi 30 zł (pełna stawka), z wyjątkiem doby rozpoczętej, ale nie zakończonej. Za nią dieta krajowa może wynosić 30 zł, jeżeli delegacja potrwała dłużej niż 8 godzin danej doby, albo 50 proc., a więc 15 zł, jeżeli owa delegacja trwała do 8 godzin w tej dobie.

Kiedy przysługuje dieta i w jakiej wysokości, jeżeli wyżywienie zapewnia pracodawca?

Obliczając, ile wynosi delegacja za dany okres, trzeba wziąć pod uwagę ewentualne posiłki, które zapewnia pracodawca. Jeżeli funduje on pracownikom bezpłatne całodzienne wyżywienie, to dieta delegacji jest nienależna. Jeśli natomiast w gestii pracodawcy pozostają niektóre posiłki, np. śniadanie, a pozostałe pracownik musi sobie sam zapewnić, wówczas od stawki diety odejmuje się odpowiednie wartości. Za śniadanie oraz kolację jest to po 25 proc., natomiast za obiad – 50 proc. Jeżeli np. pracodawca zapewnia pracownikowi śniadanie i obiad, a kolacji nie, wówczas stawka diety wynosi 25 proc. (100 % – 25 % za śniadanie – 50 % za obiad = 100 % – 75 % = 25 %).

Delegacja – nocleg, ryczałt i inne ważne pojęcia

W przypadku, jeżeli delegacja służbowa krajowa odbywa się odpowiednio daleko od miejsca pracy, uzasadnione staje się skorzystanie z noclegu. Wówczas pracodawca zwraca pracownikowi poniesione koszty do wysokości wskazanej na rachunku. Jeżeli jednak z jakichś powodów rachunek nie zostanie przedstawiony, wówczas pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg. Delegacja krajowa w zakresie tej kwoty została ograniczona do 45 zł.

Podróż służbowa – dieta za użycie własnego samochodu

Jeżeli pracownik w ramach podróży służbowej będzie poruszał się samochodem niebędącym własnością pracodawcy, wówczas ten zobowiązany będzie do zwrotu kosztów przejazdu. Trasa musi być udokumentowana za pomocą tzw. kilometrówki. Diety w delegacji są pod tym względem różne w zależności od rodzaju użytego pojazdu, m.in. w przypadku samochodów o pojemności silnika powyżej 900 cm3 kwota delegacji będzie wyższa niż dla aut napędzanych przez mniejsze jednostki.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz