Osoba wprowadza dane i oblicza opłatę prolongacyjną

Czym jest opłata prolongacyjna?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 16/01/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 03/12/2023

Czym jest opłata prolongacyjna?

Opłata prolongacyjna dotyczy każdego płatnika, który złożył wniosek o odroczenie płatności podatku lub zaległości podatkowej. Dowiedz się, jak obliczyć kwotę opłaty prolongacyjnej i jak prawidłowo złożyć wniosek.

Dwie osoby oglądają dokumenty dotyczące opłaty prolongacyjnej

Co to jest opłata prolongacyjna?

Opłata prolongacyjna to kwota, którą przedsiębiorca ma obowiązek uiścić, jeśli złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Mógł także wnieść o rozłożenie płatności na raty. Według definicji i przeznaczenia opłata prolongacyjna jest formą pomocy publicznej dla przedsiębiorcy.

Jakie należności podatkowe mogą zostać odroczone?

To, jakie należności podatkowe zostaną odroczone, zależy od organu podatkowego i tego, jak rozpatrzy wniosek. Warto pamiętać, że podejmując decyzję, uwzględnia on ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Organ podatkowy może odroczyć termin zapłaty podatku, odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz termin zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Niezaleganie US – wszystko, co musisz wiedzieć.

Odsetki od zaległości podatkowej

Od 1 stycznia 2023 odsetki od zaległości podatkowej uległy zmianie. Stało się to przez zwiększenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP. Prezentują się one następująco:

 • 16,50% w skali roku jako stawka podstawowa odsetek za zwłokę,
 • 8,25% w skali roku po zmniejszeniu (połowa stawki podstawowej),
 • 8,25% w skali roku jako stawka opłaty prolongacyjnej,
 • 24,75% w skali roku jako stawka podwyższona
Osoba korzysta z kalkulatora do obliczenia opłaty

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku

Przed złożeniem wniosku o odroczenie terminu płatności podatku powinieneś/powinnaś przygotować takie dane jak:

 • imię i nazwisko podatnika (lub nazwę)
 • adres zamieszkania (lub siedziby),
 • nazwa organu podatkowego,
 • czas, którego dotyczy zaległość,
 • kwota odroczenia,
 • proponowany termin spłaty,
 • uzasadnienie, dlaczego składasz wniosek o odroczenie,

Nie zapominaj o tym, że wraz z uzasadnieniem masz obowiązek wykazać swój ważny interes. Do wniosku powinny zostać dołączone załączniki przemawiające jako argumenty za odroczeniem terminu płatności.

ZUS w Twojej firmie – o czym musisz pamiętać?

Forma odroczenia terminu płatności

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku w sytuacji braku możliwości jego spłaty uchroni Cię przed karą grzywny. Istnieją trzy formy spłaty zaległości podatkowych. Są to:

 • odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej (doliczane są odsetki za zwłokę),
 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty na raty,
 • umorzenie zaległości, opłaty prolongacyjnej albo odsetek w całości, lub tylko części.

Wysokość opłaty prolongacyjnej

Opłata prolongacyjna obliczana jest na podstawie jej stawki obowiązującej w dniu wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności. Nie można jednak zapominać o tym, że sama stawka prolongaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

Warto pamiętać, że nie ustala się opłaty prolongacyjnej, jeśli przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa lub np. ogłoszenie stanu epidemii.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.