Grafika wyróżniająca na bloga

Monitorowanie pracy zdalnej pracowników – jak zrobić to z głową?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 04/02/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

Od paru lat praca zdalna to podstawa w wielu przedsiębiorstwach. Mimo początkowych obaw dotyczących m.in. wydajności pracownika praca zdalna na stałe zagościła w wielu firmach. Monitorowanie pracy zdalnej jest jednak trudniejsze niż w przypadku pracy stacjonarnej. Sprawdź, co prawo pracy mówi o możliwości kontroli pracowników.

Grafika blogowa informująca o sposobach monitorowania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej – regulacje prawne

Kodeks pracy dopiero od niedawna zawiera definicję pracy zdalnej. Pandemia koronawirusa wymusiła niejako powstanie regulacji w tym zakresie. Zapisy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku:

Więcej o pracy zdalnej dowiesz się z naszego artykułu: Praca zdalna w 2023 – zmiany w Kodeksie pracy.

Kontrola pracowników a prawo pracodawcy

Według Kodeksu pracy, który obowiązuje każdego pracownika zatrudnionego na umowie o pracę, jednym z głównych obowiązków jest sumienne i staranne stosowanie się do poleceń przełożonego (art. 100 § 1 KP). Z racji tego, iż skierowanie do wykonywania pracy zdalnej jest traktowane jako polecenie służbowe, otrzymująca je osoba nie ma możliwości odmowy. Ta kwestia nie dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – w przypadku umów cywilnoprawnych nie trzeba stosować przepisów Kodeksu pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła obowiązek ustalania miejsca wykonywania pracy już podczas podpisywania umowy o pracę. Na tym etapie pracownik wraz z pracodawcą powinni ustalić możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Kontrola w przypadku pracy zdalnej

Mimo że monitorowanie pracy zdalnej nie zostało wprost opisane w Kodeksie pracy, znalazła się jednak wzmianka o prawie do nadzorowania telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Pracę zdalną można kontrolować w zakresie:

  • wykonywanych czynności,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego pracownikowi sprzętu.

Aby jednak móc podjąć którykolwiek z powyższych kroków, pracodawca musi uzyskać zgodę zatrudnionego, jak również odpowiednio dostosować sposób przeprowadzania kontroli, pamiętając o prywatności pracownika.

Jak powinno przebiegać monitorowanie pracy zdalnej?

W przypadku monitorowania pracy zdalnej musimy uważać, aby nie nastąpiło naruszenie prywatności pracownika. Sposób kontroli powinien być adekwatny do wielkości wykonywanych obowiązków czy rodzaju danej pracy. Pomocne może okazać się wprowadzenie stosownego regulaminu, w którym pracodawca precyzyjnie określi zakres praw i obowiązków obu stron, bądź umieszczenie takich informacji w układzie zbiorowym pracy.

O ile kontrola pracy zdalnej na służbowym sprzęcie jest stosunkowo łatwa do przeprowadzenia, w przypadku prywatnych komputerów może się to okazać nieco trudniejsze, ponieważ może dojść do naruszenia prywatności pracownika poprzez wyciek prywatnych danych.

Monitorowanie pracy wykonywanej w trybie home office może przybrać różne formy – od okresowego sprawdzania listy zrealizowanych czynności, po bardziej radykalne środki, takie jak wgląd w służbową pocztę elektroniczną.

Kontrola pracy zdalnej – jak zrobić to efektywnie?

W praktyce monitorowanie pracy zdalnej nie musi być trudne. Najpopularniejszą metodą bez wątpienia jest kontrola poczynań pracowników za pomocą środków elektronicznych. Zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania zajmuje kilka minut. Nie tylko umożliwia ono stały kontakt z pracownikami, ale również pozwala monitorować czas spędzany przy komputerze oraz długość logowania w systemie firmy. Ponadto każdy pracodawca zyskuje możliwość narzucenia pracownikowi konieczności sporządzania i raportowania codziennej ewidencji.

Jakie narzędzie wybrać?

Narzędziem, które ułatwi monitorowanie pracy zdalnej, jest Kadromierz. Aplikacja wyposażona jest w moduł rejestracji czasu pracy, który może zostać uruchomiony na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dzięki elektronicznej liście obecności online realizowanie czynności kontrolnych stanie się dużo prostsze. Pracodawca może sprawdzić, czy wszyscy pracownicy są na swoich stanowiskach, kto jest nieobecny, spóźnił się lub pracuje w nadgodzinach.

Na podstawie zgromadzonych danych o godzinach pracy możesz wygenerować automatycznie ewidencję czasu pracy i wyeksportować ją do druku, XLS lub programów kadrowo-płacowych. Rozpocznij pracę z Kadromierzem i zarządzaj czasem pracy zdalnej efektywnie.

Ofert pracy zdalnej polecamy szukać na Jooble.Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.