Praca w nocy – jak zmieni się dodatek w 2022 roku?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 04/01/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 18/11/2022

Niektóre zawody wymagają pracy zmianowej, co jest swego rodzaju wyzwaniem. Z jednej strony pracownicy muszą mierzyć się z rozregulowanym trybem życia. Z drugiej jednak za pracę w nocy przysługuje im dodatek nocny. Może być różny w danym miesiącu i w danym roku kalendarzowym. Wysokość dodatku uzależniona jest od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Ile wynosi dodatek za pracę w nocy w 2022 roku?

Dodatek za pracę nocną

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują prawa i obowiązki określone na mocy Kodeksu pracy. Te związane z pracą w porze nocnej zostały opisane w artykule 151 § 1. Zgodnie z nimi pracownik wykonuje pracę przez 8 godzin między 21:00 a 7:00. Pracownikowi, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada w porze nocnej, przysługuje dodatek za pracę w nocy. Jest to rekompensata za uciążliwość wykonywania obowiązków o tej porze. Kodeks pracy określa także, że jest to dodatek za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej obliczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zobacz jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc.

Dodatek za pracę w porze nocnej — komu przysługuje?

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych przysługuje zarówno pracownikom, których zmiany stale przypadają nocą, jak i osobom pracującym w godzinach nocnych sporadycznie. Nawet jeśli jesteś zatrudniony(-a) na część etatu, otrzymujesz dodatek nocny w tej samej wysokości co pracownicy pełnoetatowi. Co więcej, jeśli praca w porze nocnej stanowi jednocześnie pracę w godzinach nadliczbowych, to oprócz dodatku za pracę w godzinach nocnych przysługuje Ci również dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 100%. Sprawdź jak rozliczyć dobę pracowniczą.

Dodatek nocny 2022

Wysokość dodatku nocnego możemy obliczyć za pomocą równania: wysokość minimalnego wynagrodzenia 2022 dzielimy przez godziny pracy w danym miesiącu i mnożymy razy wysokość dodatku nocnego. Czyli na przykładzie kwietnia: 3010 zł podzielić przez 160 godzin pracy razy 20% = 3,76 zł brutto. To oczywiście minimalna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ją dowolnie zawyżać.

Dodatek nocny (stawka za godzinę pracy brutto) w poszczególnych miesiącach 2022 roku:

 • Styczeń – 152 godziny – 3,96 zł,
 • Luty – 160 godzin – 3,76 zł,
 • Marzec – 184 godziny – 3,27 zł,
 • Kwiecień – 160 godzin – 3,76 zł,
 • Maj – 168 godzin – 3,58 zł,
 • Czerwiec – 168 godzin – 3,58 zł,
 • Lipiec – 168 godzin – 3,58 zł,
 • Sierpień – 176 godzin – 3,42 zł,
 • Wrzesień – 176 godzin – 3,42 zł,
 • Październik – 168 godzin – 3,58 zł,
 • Listopad – 160 godzin – 3,76 zł,
 • Grudzień – 168 godzin – 3,58 zł.

Jeśli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, to dodatek nocny może zostać zastąpiony ryczałtem. Zgodnie z art. 151 § 2 Kodeksu pracy, wysokość tego dodatku odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Zakaz pracy w nocy

Kodeks pracy zabrania pracy w porze nocnej:

 • osobom młodocianym,
 • kobietom w ciąży,
 • pracownikom, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę),
 • pracownikom niepełnosprawnych (chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem wyrazi na to zgodę).
Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz