Praca w nocy – jak zmieni się dodatek w nadchodzącym 2021 roku?

Niektóre zawody wymagają pracy zmianowej. W związku z tym pracownicy trudniących się nimi są zobligowani do pracy na dwie zmiany. Bez wątpienia stanowi to dla nich wyzwanie. Z jednej bowiem strony muszą mierzyć się z rozregulowanym trybem życia. Z drugiej jednak nocne godziny zwiększają ich zarobki, z racji tego, iż przysługuje im wtedy dodatek do pensji. Ile wyniesie on w 2021 roku?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują prawa, określone na mocy Kodeksu pracy. To właśnie w nim zawarte są wszelkie reguły, których muszą przestrzegać pracodawcy i osoby przez nich zatrudniane. W dokumencie tym jest także odniesienie do pracy w godzinach nocnych. Konkretniej mówi o tym artykuł 151 § 1.

Dodatek do pracy w nocy – reguły

Według reguł, opisanych w Kodeksie pracy pojęciem „pory nocnej” określa się 8 godzin, pomiędzy 21:00 a 7:00. Pracownik, który w tym czasie wykonuje powierzone mu przez pracodawcę obowiązki, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, jakie pod koniec miesiąca jest uwzględniane w jego pensji. W świetle prawa to dodatek za każdą godzinę pracy, w wysokości 20 proc. stawki godzinowej, obliczonej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym. W 2021 roku będzie ono wynosić 2800 zł brutto.

Dodatek do pracy w 2021 roku – zmiany

Na tym etapie warto podkreślić, iż dodatek za pracę w nocy w 2021 zwiększy się, w porównaniu do roku poprzedzającego. W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło bowiem 2600 zł brutto. Biorąc pod uwagę cały nadchodzący rok, można więc obliczyć stawki, jakie pracownicy nocni będą mogli pobierać dodatkowo za wykonywaną pracę.

Da się to zrobić poprzez podzielenie kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy, obowiązujących w danym miesiącu, które następnie należy pomnożyć przez ustawowe 20 proc. Wzór więc będzie prezentował się następująco: 2800zł: x godzin w miesiącu × 20 proc.

Dodatek za pracę w nocy w 2021 roku

Korzystając z powyższego wzoru, widzimy więc, ile wyniesie dodatek za pracę w nocy w 2021 roku w poszczególnych miesiącach:

 • Styczeń (152 godziny) – 3,68 zł,
 • Luty (160 godzin) – 3,50 zł,
 • Marzec (184 godziny) – 3,04 zł,
 • Kwiecień (168 godzin) – 3,33 zł,
 • Maj (152 godziny) – 3,68 zł,
 • Czerwiec (168 godzin) – 3,33 zł,
 • Lipiec (176 godzin) – 3,18 zł,
 • Sierpień (176 godzin) – 3,18 zł,
 • Wrzesień (176 godzin) – 3,18 zł,
 • Październik (168 godzin) – 3,33 zł,
 • Listopad (160 godzin) – 3,50 zł,
 • Grudzień (176 godzin) – 3,18 zł.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.