Jak zmieni się dodatek za pracę w nocy w 2023 roku?

Jak zmieni się dodatek za pracę w nocy w 2023 roku?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 04/01/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/03/2023

Jeśli w Twoim zakładzie pracy rozkład czasu pracy obejmuje porę nocną, pracownikowi wykonującemu pracę w tym czasie przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość różni się w zależności od miesiąca w danym roku kalendarzowym. Jest ona uzależniona od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zobacz, ile wynosi dodatek za pracę w nocy w 2023 roku.

 • Dodatek za pracę w porze nocnej — komu przysługuje?
 • Kto nie może pracować w porze nocnej?
 • Praca nocna a godziny nadliczbowe
 • Obowiązek informowania o pracy w porze nocnej
 • Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy? Pracownikom wykonującym pracę przez co najmniej 3 godziny nocne 
w ciągu doby pracowniczej.Pracownikom, których rozkład czasu pracy obejmuje 
co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i przypada w porze nocnej.

  Dodatek za pracę w porze nocnej — komu przysługuje?

  Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują prawa i obowiązki określone na mocy Kodeksu pracy. Te związane z pracą w porze nocnej zostały opisane w artykule 151 § 1. Według nich pora nocna obejmuje 8 godzin między 21:00 a 7:00.

  Dodatek za pracę w porze nocnej dotyczy pracowników:

  • wykonujących pracę przez co najmniej 3 godziny nocne w ciągu doby pracowniczej,
  • których rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i przypada w porze nocnej.

  Niezależnie od tego, czy pracownicy pracują w porze nocnej stale, czy też sporadycznie, każdemu pracownikowi za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek, jeśli spełnia powyższe wytyczne.

  Praca w godzinach nocnych – ile wynosi dodatek?

  Kodeks pracy określa, że dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023 roku wynosi 3490 zł, a od lipca – 3600 zł.

  Jeśli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, to dodatek nocny może zostać zastąpiony ryczałtem. Zgodnie z art. 151 § 2 Kodeksu pracy, wysokość tego dodatku odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

  Praca w porze nocnej a zatrudnienie na część etatu

  Nawet jeśli jesteś zatrudniony(-a) na część etatu, otrzymujesz dodatek nocny w tej samej wysokości co pracownicy pełnoetatowi. Co więcej, jeśli praca w porze nocnej stanowi jednocześnie pracę w godzinach nadliczbowych, to oprócz dodatku za pracę w godzinach nocnych przysługuje Ci również dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 100%.

  Ile wynosi dodatek nocny 2023?

  Wysokość dodatku nocnego możemy obliczyć za pomocą równania: wysokość minimalnego wynagrodzenia 2023 dzielimy przez godziny pracy w danym miesiącu i mnożymy razy wysokość dodatku nocnego.

  Przykład

  W lutym 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3490 zł brutto. Aby obliczyć stawkę godzinową, wystarczy pomnożyć wymiar czasu pracy w lutym (160 godzin) razy 20%.

  160 godz. x 20% = 4,36 zł brutto.

  To oczywiście minimalna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ją dowolnie zawyżać.

  Dodatek nocny (stawka za godzinę pracy brutto) w poszczególnych miesiącach 2023 roku

  • Styczeń – 168 godzin – 4,15 zł
  • Luty – 160 godzin – 4,36 zł,
  • Marzec – 184 godziny – 3,79 zł
  • Kwiecień – 152 godziny – 4,59 zł
  • Maj – 168 godzin – 4,15 zł,
  • Czerwiec – 168 godzin – 4,15 zł,

  Od lipca stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 3600 zł brutto, co będzie wiązać się również ze wzrostem dodatku nocnego:

  • Lipiec – 168 godzin – 4,29 zł
  • Sierpień – 176 godzin – 4,09 zł
  • Wrzesień – 168 godzin – 4,29 zł
  • Październik – 176 godzin – 4,09 zł
  • Listopad – 160 godzin – 4,50 zł
  • Grudzień – 152 godziny – 4,74 zł
  Kto nie może pracować w porze nocnej? Pracownice w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, pracownicy młodociani, opiekunowie dzieci do lat 4, a od kwietnia 2023 roku – do lat 8.

  Kto nie może pracować w porze nocnej?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w porze nocnej nie mogą pracować:

  • osoby młodociane,
  • kobiety w ciąży,
  • pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba że pracownik wyrazi na to zgodę),
  • pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem wyrazi na to zgodę).

  Praca nocna a godziny nadliczbowe

  Pracownik może pracować w godzinach nadliczbowych przypadających na porę nocną, jeśli wykonuje:

  • prace szczególnie niebezpieczne,
  • prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

  Kodeks pracy nie określa jednak wykazu tych prac. Sporządzeniem takiej listy powinien zająć się pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie występuje organizacja związkowa, można ją zastąpić przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

  Powyższe przepisy nie dotyczą:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

  Obowiązek informowania o pracy w porze nocnej

  Pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w porze nocnej. Powinno się to odbyć na pisemny wniosek pracownika.

  Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy.
  Zainteresowaliśmy Cię?
  Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

  14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.