Odwrotne obciążenie w deklaracji VAT-7 – co należy wiedzieć?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 01/08/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Z reguły przy transakcjach obłożonych podatkiem VAT odprowadzenie należności do odpowiedniego Urzędu Skarbowego jest obowiązkiem sprzedawcy/wykonawcy usługi. Nabywca ma za zadanie jedynie uregulować stosowną kwotę. Wyjątkiem od tego będzie tzw. odwrotne opodatkowanie.

Co oznacza odwrotne obciążenie?

Jest to sytuacja, w której obowiązek rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT ciąży nie na sprzedawcy towaru lub podmiocie wykonującym usługę, lecz na ich nabywcy. Ustawodawca stworzył konkretny katalog towarów, dla których obowiązuje odwrotne obciążenie. Wykaz znajdziemy w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Są w nim uwzględnione m.in. różnego rodzaju surowce wtórne, odpady, wyroby stalowe, ale również laptopy, smartfony lub konsole do gier.

Kiedy podatek VAT rozlicza nabywca?

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na warunki, jakie okażą się niezbędne, by zadziałało obciążenie odwrotne. Dotyczy ono bowiem sytuacji, w której zarówno sprzedawca, jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT. Oznacza to, że jeśli kupuje się produkt, który opisuje załącznik nr 11 ustawy o VAT, ale jest się osobą fizyczną i nie posiada się statusu czynnego podatnika VAT, wówczas nie trzeba niczego rozliczać – zastosowane zostaną zasady ogólne i to sprzedawca ma obowiązek odprowadzić podatek, a wcześniej złożyć deklarację.

Podatek VAT, odwrotne obciążenie – jaką wystawić fakturę?

Jeżeli wystawiamy fakturę po dostarczeniu towaru objętego odwróconym VAT-em, musimy pamiętać o umieszczeniu stosownej adnotacji. Nie będzie naszym obowiązkiem rozliczenie jej, stąd nie umieszczamy informacji o stawce podatku czy jego kwocie.

UWAGA: każdorazowo upewnij się, że dostarczany przez Ciebie towar/usługa nie będzie wykorzystywany do celów działalności zwolnionej z VAT!

Towary objęte odwrotnym obciążeniem – czy sprzedawca ma obowiązek składania deklaracji?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, nie zwalnia nas z obowiązków informacyjnych. Zgodnie z przepisami powinniśmy do 25. dnia każdego miesiąca (lub kwartału) informować Urząd Skarbowy o transakcjach, co do których obowiązek podatkowy powstał w poprzednim miesiącu/kwartale („informacje podsumowujące w obrocie krajowym”). Jeżeli takich transakcji w ogóle nie było w danym okresie, wówczas nie trzeba składać wspomnianej deklaracji VAT-27.

Odwrotne obciążenie w deklaracji VAT-7

Jako nabywca towaru bądź usługi, do których stosuje się odwrócone obciążenie, jesteśmy zobligowani poinformować o transakcji Urząd Skarbowy. Podatek należny wpisuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Jeżeli nie ma obowiązku składania wymienionych dokumentów, wówczas sięga się po VAT-9M. Wpisuje się tam jedynie kwotę podatku należnego.

Odwrotne obciążenie w VAT – limit dla elektroniki

Na początku artykułu wspomniano o tym, jakie produkty są objęte przez odwrotne obciążenie. Lista towarów składa się m.in. z wyrobów elektronicznych. Trzeba jednak pamiętać, że w ich przypadku obowiązuje dolny limit 20 000 zł. Oznacza to, że odwrotne obciążenie w VAT zadziała jedynie przy jednolitych gospodarczo transakcjach powyżej tej kwoty.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.