feedback - jakość współpracy

Jak odpowiedni feedback wpływa na jakość współpracy?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 05/10/2021

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 05/10/2021

Komunikacja to jedno z podstawowych i najsilniejszych narzędzi, jakimi dysponuje każdy manager. Aby jednak mógł on w pełni wykorzystać drzemiący w niej potencjał, trzeba podejść do niej w odpowiedni sposób. W całym procesie najważniejszy jest nie tyle sam przekaz informacji, ile ich wymiana, uwzględniająca feedback. Co to takiego, jak należy go stosować oraz dlaczego jest on tak ważny w procesie zarządzania firmą?

Czym jest feedback?

Komunikacja w firmie to obecnie jeden z najważniejszych elementów pracy, jeżeli chodzi o kwestie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który informuje, co warto wiedzieć na temat komunikacji wewnętrznej. Mimo to w dalszym ciągu jest ona bagatelizowana przez niektórych managerów i podchodzą oni w nieodpowiedni sposób do informowania o pracy członków zespołu. Zapominają o rzeczowym i solidnym feedbacku, a tylko mgliście przekazują swoje zdanie.

Feedback od przełożonego może przyjmować formę krytyki lub pochwały. Dzięki temu poszczególni członkowie zespołu nie tylko mogą poznać pozytywne aspekty swojej pracy, ale również zweryfikować obszary, które wymagają poprawy. Informacja zwrotna w kontaktach zawodowych to przede wszystkim sposób na wsparcie pracowników w procesie rozwoju. Jej brak może więc negatywnie wpływać nie tylko na komunikację wewnętrzną, ale i ogólne funkcjonowanie firmy. Żeby jednak można było uznać feedback za efektywny, warto dobrze dostosować przekazywany komunikat do odbiorców.

feedback od przełożonego, jakość współpracy

Jaki powinien być feedback od przełożonego?

Dzielenie się spostrzeżeniami na temat działań podejmowanych przez zespół pracowników to jeden z głównych elementów pracy managera. Do niego więc należy dostarczanie informacji zwrotnych w ramach podsumowania dotychczas osiągniętych wyników. Aby jednak przyniosły one oczekiwane efekty, muszą zostać przekazane w odpowiedni sposób. Feedback od przełożonego powinien opierać się na konkretnej i wartościowej opinii. Sam manager za jego pomocą powinien zaś wykazać swoje wsparcie oraz zaangażowanie w podejmowane działania.

Nierozerwalnie wiąże się to z momentem przekazywania przez niego stosownego komunikatu – zawsze powinien on zostać dobrze usytuowany w czasie, odnosząc się do konkretnych i sprawdzonych faktów, czy zachowań. Dzięki temu informacja zwrotna jest przydatna, a nie opiera się na niejasnych insynuacjach, czy nawiązuje do już nieaktualnych sytuacji. Dodatkowo ważny jest sam sposób przekazu informacji zwrotnej zatrudnionym. W przypadku krytyki najlepiej robić to w cztery oczy, aby pracownik nie poczuł się poniżony.

Konstruktywna pochwała i krytyka, czyli jak umiejętnie komunikować się z zespołem?

Praca managera nie tylko wiąże się z zarządzaniem zespołem, ale także budowaniem silnych i przyjaznych relacji. Dlatego też feedback od przełożonego – niezależnie czy przyjmuje on formę pochwały, czy krytyki – zawsze powinien mieć pozytywny wydźwięk, stronić od kategorycznego osądzania i szufladkowania oraz być przekazywany w konstruktywny sposób.

W przypadku pochwały powinien on opierać się na konkretnym zdarzeniu, ukazując stosunek przełożonego do osiągniętych efektów (np. spodobało mi się, że…). Co więcej, komunikat ten należy bezpośrednio kierować do danego pracownika tak, aby mógł on poczuć się wyróżniony na tle pozostałych zatrudnionych. W konstruktywnej pochwale chodzi przede wszystkim o pozytywną ocenę pracy jednego lub kilku członków zespołu. Dlatego też nigdy nie powinna ona iść w parze z nowymi oczekiwaniami czy wymaganiami.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy do czynienia z konstruktywną krytyką. Przekazywanie negatywnych informacji jest bowiem o wiele trudniejsze aniżeli chwalenie pracowników. I choć również w tym wypadku należy odnosić się do konkretnych i sprawdzonych zdarzeń, jednocześnie krytykując nie osobę, a jej działania, cały proces wymaga większej czujności oraz empatii. Najważniejsze jest całkowite wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wspólne znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Krytyka powinna także odbywać się bez udziału osób trzecich – chyba że mają one w tym bezpośredni udział.

feedback od przełożonego

Dlaczego feedback jest tak istotny?

Konstruktywny feedback to sposób na dobre zorganizowanie pracy w firmie, który ma wiele zalet zarówno dla przełożonego, jak i pracowników. Przede wszystkim pozwala na bieżącą wymianę informacji, dzięki czemu zatrudniony może zapoznać się ze stanowiskiem swojego przełożonego oraz zweryfikować mocne i słabe strony dotychczas podejmowanej przez siebie pracy. Dzięki temu w przyszłości będzie on wiedział, które działania są poprawne, a które wymagają dodatkowej ingerencji.

Pracodawca, który opiera współpracę z zespołem na feedbacku, będzie postrzegany jako osoba chętna do pomocy oraz godna zaufania, co w dużej mierze przekłada się na motywacje zatrudnionych oraz ich lojalność wobec przedsiębiorstwa. Wzajemna pomoc oraz wyrażanie różnorodnych opinii może zaś w pozytywny sposób przyczynić się do rozwoju firmy, dając możliwość skonfrontowania kilku stanowisk i wysnucia najciekawszych wniosków. W końcu feedback od przełożonego to sposób na efektywne zorganizowanie pracy całego zespołu.

Dzięki temu, że może on liczyć na stałe dostęp do informacji zwrotnej, staje się bardziej skuteczny w podejmowanych wyzwaniach. Jednocześnie chętniej informuje managera o napotkanych trudnościach, przez co łatwiej zażegnać problem już na pierwszym etapie jego powstawania. Wzajemna relacja oparta na odpowiedniej interakcji to także sposób na budowanie silnej i zmotywowanej grupy pracowników, którzy chętniej będą podejmować się zlecanych im zadań.

Komunikacja elektroniczna w firmie? Tylko za pośrednictwem Kadromierza!

Niewątpliwie odpowiednia komunikacja w firmie ułatwia funkcjonowanie pracownikom, jak i pracodawcy. Jeżeli poszukujesz również nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych na płaszczyźnie elektronicznej, koniecznie postaw na Kadromierz! Od teraz wszystkie przydatne funkcje (tj. grafik pracy, ewidencja czasu pracy, rejestr czasu pracy) zgromadzisz w jednym miejscu!

Wypróbuj za darmo
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.