Prawa konsumenta

Konsumencie – sprawdź, jakie są Twoje prawa

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 02/09/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Prawa konsumenta są kluczowe dla ochrony interesów każdego z nas podczas dokonywania zakupów. Bez względu na to, czy kupujemy podstawowe artykuły spożywcze, czy drogie urządzenia elektroniczne, istnieją przepisy prawne, które mają na celu zapewnienie nam bezpiecznych i uczciwych transakcji. W tym artykule przedstawimy Ci podstawowe informacje na temat praw konsumenta, abyś mógł zwiększyć swoją świadomość i skorzystać z nich w pełni.

Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – co je charakteryzuje?

W polskich prawach konsumenta istnieją pewne szczególne warunki, które regulują sprzedaż towarów i usług konsumenckich. Te warunki mają na celu ochronę praw konsumentów i zapewnienie im uczciwych warunków transakcji, a także prawo do odstąpienia od umowy.

Ustawa konsumencka – w jakich sytuacjach nie ma zastosowania?

Trzeba pamiętać, że przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie obowiązują w przypadku, kiedy jedna firma kupuje jakąś rzecz ruchomą od drugiej. Podobnie jest w sytuacji, kiedy jeden konsument (osoba prywatna) nabywa coś od drugiego konsumenta. Umowa konsumencka ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy kupującym jest prywatny konsument, a sprzedającym firma, która dokonuje sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo do informacji

Pierwszym ważnym aspektem jest prawo do informacji. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi jasne i zrozumiałe informacje dotyczące towaru lub usługi, takie jak cena, cechy produktu, warunki gwarancji, termin dostawy itp. Konsument ma prawo do pełnej i dokładnej informacji, która pozwoli mu podjąć świadomą decyzję zakupową.

Prawo do reklamacji

Kolejnym istotnym aspektem są prawa reklamacji. Jeśli towar jest wadliwy lub niezgodny z umową, konsument ma prawo do reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek naprawić wadę, wymienić towar na nowy lub zwrócić pieniądze. Konsument ma również prawo do określenia, który z tych środków jest najbardziej odpowiedni w danym przypadku.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to również ważny aspekt. Sprzedawca musi chronić prywatność konsumentów i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania usunięcia z bazy sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Kolejne istotne zagadnienie to prawo odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W takim przypadku konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy bez podawania przyczyny. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrot towaru i zwrócić pieniądze w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Prawo do dochodzenia roszczeń

Wreszcie, istnieje również prawo do dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw konsumenta. Jeśli konsument uważa, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do odpowiednich organów ochrony konsumenta lub skorzystać z pomocy organizacji konsumenckich.

Sprawami związanymi z ochroną konsumentów zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Monitoruje on system polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Kiedy ustawa konsumencka nie ma zastosowania?

Ustawa konsumencka – w jakich sytuacjach nie ma zastosowania?

Trzeba pamiętać, że przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie obowiązują w przypadku, kiedy jedna firma kupuje jakąś rzecz ruchomą od drugiej. Podobnie jest w przypadku zawarcia umowy przez konsumenta (osoba prywatna) z drugim konsumentem. Zawarcie umowy przysługuje konsumentowi jedynie wtedy, gdy kupującym jest prywatny konsument, a sprzedającym firma, która dokonuje sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy konsumenckie – jakie są Twoje prawa?

Jedną z podstawowych sytuacji, kiedy nabywca staje się poszkodowanym, jest niezgodność towaru z umową. Zgodnie z przepisami, konsument może wówczas wybierać spośród czterech rozwiązań:

  • naprawa towaru,
  • wymiana na nowy egzemplarz,
  • obniżenie ceny,
  • odstąpienie od umowy.

W przypadku reklamacji wadliwego towaru odnotowana wada w towarze musi być istotna. Otrzymana reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową nie może zostać przez przedsiębiorcę zignorowana – musi on odpowiedzieć na nią, ale nie zawsze wiąże się to ze spełnieniem żądań konsumenta.

W przypadku żądania naprawy bądź wymiany towaru przedsiębiorca może odmówić, jeżeli wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami lub było niemożliwe do zrealizowania. W przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy przedsiębiorca może takich żądań nie uznać, a w zamian zaproponować wymianę towaru lub jego naprawę.

Sprawdź, czym jest Państwowa Inspekcja Handlowa i czym się zajmuje.

Reklamacja z tytułu rękojmi czy gwarancja?

Warto pamiętać, że reklamacja towaru z tytułu rękojmi jest zawsze możliwa. Niezależnie od tego, jaką ruchomość się nabyło, można dochodzić swoich praw w ten sposób. Inaczej będzie w przypadku gwarancji – jej udzielenie zależy jedynie od dobrej woli producenta (gwaranta). Co więcej, zapisy regulaminu mogą zawierać liczne wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których gwarancja nie obowiązuje.

Warto zapoznać się treścią dokumentu jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Unika się w ten sposób przykrych niespodzianek. Częstą przyczyną odmowy uznania roszczenia gwarancyjnego jest niewłaściwe użytkowanie produktu. W takiej sytuacji wymiana towaru na nowy czy zwrot kosztów nabycia nie będą możliwe, a ewentualną naprawę konsument będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.