Ile będą wynosić diety krajowe w 2020 roku?

Autor: Kadromierz

31 stycznia 2020

Przeczytaj w: 2 minuty

Kolejny rok nie przyniósł zmian w zakresie przepisów regulujących wysokość diety krajowej. Pracownikom nadal będą przysługiwać kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wydanym w 2013 roku. Przeczytaj tekst, by dowiedzieć się, kiedy przysługuje dieta oraz jaka będzie jej wysokość.

Zobacz, ile wynoszą diety krajowe 2022!

Delegacja krajowa – wysokość diety

Wysokość diety jest uzależniona od czasu trwania delegacji. Stawka przy pełnej delegacji wynosi 30 zł, a jeżeli w grę wchodzi także ryczałt za nocleg, kwota wzrasta do 45 zł. Ryczałt za dojazdy wynosi natomiast 6 zł. Którą kwotę powinniśmy zastosować do planowanego wyjazdu?

Dieta w delegacji krajowej trwającej krócej niż dzień

Jeżeli wyjazd jest jednodniowy, do przyznania diety za delegację konieczne jest, by trwał on przynajmniej 8 godzin. Poniżej tego czasu dieta bowiem nie przysługuje. Przy podróży służbowej trwającej od 8 do 12 godzin pracownikowi należy się 50 % pełnej stawki diety. Gdy natomiast delegacja trwa 12 godzin lub więcej, dieta krajowa przysługuje w całości.

Ryczał za nocleg – delegacja krajowa

Dłuższy pobyt pracownika poza miejscem jego zamieszkania stwarza dość oczywistą potrzebę zorganizowania noclegu, którego koszty pozostają po stronie pracodawcy. Może on wysłać pracownika do wyznaczonego przez siebie obiektu, po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca. Jeśli tego nie zrobi, zwraca pracownikowi odpowiednią kwotę po jego powrocie, na podstawie okazanego rachunku. W sytuacji, kiedy pracownik nie jest w stanie takiego rachunku przedstawić (np. zgubił go), przysługuje mu ryczałt za nocleg w wysokości 45 zł.

Stawki diet w sytuacji, gdy pracodawca zapewnia częściowe lub pełne wyżywienie

Jeśli w ramach pobytu w delegacji pracownik będzie otrzymywał częściowe wyżywienie, np. zostanie mu zapewnione śniadanie w hotelu, wysokość diety ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. Za wspomniane śniadanie „odcinamy” 25 proc. diety delegacyjnej, a więc 7,50 zł. Podobnie jest w przypadku kolacji, natomiast obiad jest najwyżej wycenianym daniem, gdyż obejmuje on 50 proc. diety, czyli 15 zł. Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi przebywającemu w delegacji wszystkie 3 posiłki, wówczas przestaje na nim ciążyć obowiązek wypłacenia diety.

Rozliczanie diet krajowych na indywidualnych zasadach

Warto pamiętać, że diety delegacyjne opisane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej, obowiązują pracowników sfery budżetowej oraz tych przedsiębiorstw, w których nie określono odrębnych reguł rozliczania kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi. Pracodawca może bowiem stworzyć własny regulamin, jednak zabronione jest stosowanie w nim stawek niższych niż te wskazane we wspomnianym rozporządzeniu.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz