Ewidencja godzin a umowa zlecenie – jak ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?

Ewidencja godzin a umowa zlecenie – jak ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 24/08/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Od 2017 roku pracodawcy mają obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Celem wspomnianych przepisów jest ochrona interesów zleceniobiorcy oraz przestrzeganie wypłaty wynagrodzeń z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia. Wynosi ona:od 01.01.23 – 22,80 złod 01.07.23 – 23,50 złod 01.01.24 – 27,70 złod 01.07.24 – 28,10 zł

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia lub świadczenia usług?

Przed rozpoczęciem zlecenia obie strony powinny zawrzeć umowę i uwzględnić w niej wynagrodzenie wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość jest ustalana corocznie. W 2023 świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie minimalne 22,80 zł brutto za godzinę pracy w pierwszej połowie roku, a od lipca 2023 stawka ta wzrasta do 23,50 zł.

W 2024 roku stawka ta wzrośnie dwukrotnie. Od stycznia 2024 roku minimalną stawką godzinową będzie 27,70 zł, a od lipca 2024 wyniesie ona 28,10 zł brutto. Wyniesie ona 27,70 zł od stycznia 2024 roku oraz 28,10 zł od lipca 2024 roku.

Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy

Od 2017 roku zleceniodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorców. Może ona przybierać różne formy – można ją sporządzić w formie pisemnej na papierze bądź elektronicznie. Przepisy nie określają dokładnie, w jaki sposób pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy.

Przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług w treści umowy zlecenie powinny znaleźć się informacje dotyczące sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeśli strony umowy nie zawrą takiego zapisu, zleceniobiorca powinien przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w terminie przed wypłatą wynagrodzenia.

W praktyce zleceniobiorca może przedłożyć zleceniodawcy oświadczenie lub zestawienie godzin pracy. Forma oświadczenia może być pisemna lub elektroniczna. Ważne jest, aby informacje o liczbie godzin pracy były przekazane zleceniodawcy zgodnie z ustalonym terminem w umowie.

Konsekwencje braku ewidencji czasu pracy

Brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorców jest karalny zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracodawcy, którzy nie prowadzą takiej ewidencji, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Dlatego ważne jest, aby zleceniodawcy przestrzegali tego obowiązku i prowadzili odpowiednią ewidencję czasu pracy zleceniobiorców.

Ewidencja godzin pracy a umowa zlecenia lub świadczenia usług

Ewidencja godzin pracy jest szczególnie istotna w przypadku umowy zlecenia, ponieważ przyjmujący zlecenie otrzymuje wynagrodzenie zależne od liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu. W umowie zlecenia strony powinny określić sposób potwierdzania godzin pracy, co umożliwi prawidłowe naliczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest ważne zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. Dzięki temu można monitorować liczbę przepracowanych godzin, zapewnić odpowiednie wynagrodzenie oraz spełnić wymogi prawne dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy w Kadromierzu

W przypadku umowy zlecenia lub o świadczenie usług szczególnie korzystne staje się korzystanie z programów do rejestrowania i ewidencji czasu pracy. Takim programem jest Kadromierz, dzięki któremu nie tylko zarejestrujesz każdą godzinę wykonania zlecenia, ale również wygenerujesz gotowy raport o liczbie przepracowanych godzin. Następnie możesz go wydrukować lub przesłać do programów kadrowo-płacowych.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy dostępna dzięki korzystaniu z aplikacji Kadromierz to szczególnie wygodny i bezpieczny sposób potwierdzania liczby godzin zarówno dla zleceniodawcy, jak i pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia lub świadczenia usług.

Wypróbuj Kadromierza 14 dni za darmo, aby sprawdzić, jakie korzyści niesie za sobą elektroniczna ewidencja czasu pracy.

Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy. 
5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.