Dobra osobiste pracownika – o czym należy wiedzieć?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 13/12/2016

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 03/12/2023

Dobry pracownik to przede wszystkim zadowolony pracownik. W tym zakresie widać, że pracodawcy wręcz zabiegają o pracowników, kusząc ich nie tylko wysokimi zarobkami, ale również bonusami. Jednak co z dobrami niematerialnymi? Zgodnie z art. 111 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany z litery prawa szanować zarówno godność, jak i wszystkie inne dobra osobiste pracownika. Czym są dobra osobiste pracownika i dlaczego ich poszanowanie jest tak ważne dla dobrej atmosfery w miejscu pracy?

Czym są dobra osobiste?

Katalog dóbr osobistych określa art. 23 Kodeksu cywilnego. Są to: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Pozostają one pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od innych przepisów. Oznacza to, że każdy, również pracodawca ma obowiązek ich poszanowania, co więcej dobra te stanowią jedną z podstawowych zasad prawa pracy.

Przykłady naruszania dóbr osobistych w pracy:

  • mobbing
  • zniesławienie
  • znieważanie
  • grożenie pracownikowi
  • naruszenie nietykalności osobistej pracownika
  • ujawnienie bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia.

Podobnych do wyżej wskazanych przykładów można by mnożyć. Brak poszanowania dóbr osobistych w pracy to wciąż spory problem wśród wielu przedsiębiorców, i chociaż w tej kwestii jest już coraz lepiej, nadal zdarzają się głośne sytuacje oskarżeń o mobbing lub inny rodzaj znieważania zatrudnionych osób. Warto wiedzieć, że takie zachowania nie tylko negatywnie wpływają na efektywność i wydajność pracy, ale również mogą doprowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy ze strony pracownika, a nawet do procesu cywilnoprawnego.

Skutki naruszenia dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę

Umyślne i bezprawne naruszenie któregokolwiek dóbr osobistych, gwarantowanych ustawą może skutkować poważnymi konsekwencjami. Pracownik ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wytoczyć proces cywilnoprawny pracodawcy, który dopuści się naruszenia dóbr pracownika. W przypadku udowodnienia winy można zażądać, aby pracodawca dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych (oświadczenie, przeprosiny, podjęcie działań mających na celu zapobiegnięcie takich sytuacji w przyszłości). Oprócz tego, sąd może nałożyć na pracodawcę sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak również naprawdę szkód majątkowych. Dodatkowo, jeśli naruszenie dóbr osobistych pracownika wiąże się z naruszeniem przepisów kodeksu pracy, na pracodawcę może zostać nałożony mandat w wysokości do 30 000 zł.

Korzyści z poszanowania dóbr osobistych

Pracodawca stosujący politykę pracy przyjazną do pracownika może liczyć na znaczne korzyści. Większą wydajność pracy i lepsze efekty, a co za tym idzie lepszy rozwój firmy. Czasami sam dobry klimat zatrudnienia i przyjemność z przychodzenia do biura są korzystniejsze niż ogromne finansowe bonusy, ale związane z nieprzyjemną, stresującą atmosferą, negatywnie wpływającą na stosunek współpracowników i przełożonych względem siebie.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.