Diety krajowe – ile będą wynosić?

Diety krajowe 2023 – ile będą wynosić?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 29/12/2021

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 07/03/2023

Wykonując obowiązki służbowe poza miastem, w którym mieści się siedziba firmy, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Są one związane głównie ze zwiększonymi wydatkami na wyżywienie, transport czy hotel. Podróżujesz służbowo? Sprawdź, ile pieniędzy dostaniesz na pokrycie kosztów podróży służbowej!

Grafika przedstawiająca stawki diety krajowej

Od czego zależą diety krajowe 2023?

Wysokość diety krajowej oblicza się na podstawie długości podróży – od rozpoczęcia podróży służbowej do jej zakończenia. Zarówno w przypadku wyjazdu na obszarze kraju, jak i poza jego granicami, czas trwania podróży należy liczyć w sposób ciągły.

Dieta krajowa nie powinna być niższa niż stawka określona dla pracownika sfery budżetowej, jednakże regulacje obowiązujące w danym zakładzie pracy mogą założyć zwiększenie tej kwoty.

Czy pracownik może odmówić delegacji? Sprawdź!

Diety krajowe 2023 – stawki

Od 1 stycznia 2023 roku wysokości diety krajowej ulegną zmianie. Po blisko 10 latach stałych cen nastąpiła podwyżka. Wysokość diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju wynosi:

 • 9 zł – czyli 20% diety pełnej (ryczałt za dojazdy),
 • 45 zł – w przypadku diety pełnej (pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia)
 • 67,50 zł – czyli 150% diety pełnej (ryczałt za nocleg).

Na wyliczanie diety krajowej ma również wpływ bezpłatne wyżywienie. W zależności od posiłku kwota diety zostaje pomniejszona o:

 • 25% – jeśli pracownik otrzymał bezpłatne śniadanie lub kolację,
 • 50% – w przypadku bezpłatnego obiadu.

Wysokość ryczałtu za nocleg

Jeśli pracownik będący w delegacji zatrzymuje się w hotelu lub innym miejscu świadczącym usługi hotelarskie, powinien otrzymać zwrot kosztów za nocleg. Wysokość poniesionych przez niego kosztów musi udokumentować rachunkiem – koszt pobytu do tej pory nie mógł przekraczać 760 zł za noc, a po wejściu w życie wspomnianego wcześniej rozporządzenia – 900 zł, czyli dwudziestokrotność stawki diety. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zwrot kosztów za nocleg nie nastąpi, jeśli pracodawca uzna, że pracownik miał możliwość powrotu do miejsca stałego lub czasowego pobytu. Ryczałt na pokrycie kosztów podróży służbowej nie może przekroczyć wysokości stwierdzonej rachunkiem.

Gdy pracodawca nie zapewni noclegu pracownikowi przebywającego w podróży służbowej, a pracownik nie przedstawi rachunków za nocleg, pracownikowi przysługiwał będzie ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety.

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

W przypadku podróży jednodniowej, która trwała od 8 do 12 godzin, pracownikowi należy się 50% pełnej diety, a powyżej 12 godzin – dieta pełna. Jeśli podróż służbowa trwała poniżej 8 godzin, diety się nie przyznaje.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wyliczania wysokości stawki diety podróżnej, w przypadku wyjazdu trwającego więcej niż jedną dobę. Wówczas każdy pełny dzień wyjazdu jest równoznaczny z otrzymaniem diety pełnej. Natomiast za dzień niepełny należy się 50% (podróż trwająca w ten dzień nie dłużej niż 8 godzin) lub 100% (podróż trwająca ponad 8 godzin).

Zobacz też, jak rozliczyć godziny pracy w delegacji.

Przykład

Pan Marek wyruszył w podróż służbową 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00. Powrót miał miejsce 3 lutego o godzinie 12:00. Miejsce noclegu Pana Marka nie zostało wskazane przez pracodawcę, a sam pracownik nie wykazał rachunków dotyczących należności za nocleg w hotelu. Jak obliczyć wysokość diety z tytułu podróży krajowej odbytej przez Pana Marka?

Po pierwsze, należy obliczyć czasu podróży służbowej. Według powyższych informacji pan Marek przebywał w delegacji 3 pełne dni (dzień liczony od godziny 10 pierwszego dnia do godziny 10 dnia następnego), a także jeden dzień niepełny.

Za 3 pełne dni należy się pełna dieta, a za jeden niepełny – 50% diety.

3 × 45 zł + 0,5 × 45 zł = 157,50 zł

Za 3-dniowy nocleg panu Markowi przysługuje również 150% pełnej diety.

3 × 67,50 zł = 202,50 zł

Zatem Panu Markowi przysługuje 360 zł (157,50 zł + 202,50 zł) z tytułu diety za podróż służbową.

Wyjazd służbowy za granicą a dieta

W przypadku zagranicznego wyjazdu z tytułu podróży służbowej czas pobytu zależy od wybranego środka transportu:

 • komunikacja lądowa – zagraniczna podróż służbowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia polskiej granicy, a kończy wraz z chwilą ponownego jej przekroczenia w drodze powrotnej; droga, jaką pracownik przebędzie w drodze do granicy i z powrotem, liczy się jako podróż krajowa, a co za tym idzie, niezbędne będzie wyliczenie diety krajowej,
 • komunikacja lotnicza – podróż ma swój początek wraz z chwilą startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju w drodze za granicę, a kończy się wraz z lądowaniem na pierwszym krajowym lotnisku,
 • komunikacja morska – podróż zagraniczna rozpoczyna się w momencie wyjścia statku lub promu z polskiego portu i trwa do chwili wejścia statku lub promu do polskiego portu w drodze powrotnej.

Wysokość diety z tytułu delegacji zagranicznej zależna jest od kraju, który jest celem podróży. Stawki określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Pracodawcy spoza sfery budżetowe mogą określać własne warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza nim. Takie ustalenia można wprowadzić na podstawie regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy czy zawrzeć w treści umowy o pracę. Warunki zwrotu należności za czas podróży służbowej pracownika nie mogą być jednak mniej korzystne niż te wynikające z ustawy.

Przykładowe stawki diety zagranicznej:

 • Austria – 57€
 • Chiny – 55€
 • Czechy – 41€
 • Francja – 55€
 • Hiszpania – 50€
 • Litwa – 45€
 • Niemcy – 49€
 • Rosja – 48€
 • Ukraina – 41€
 • USA – 59$
 • Wielka Brytania – 45£
 • Włochy – 53€
Grafika przedstawiająca czas pobytu na podróży za granicą

Zmiany w dietach dla kierowców zawodowych

2 lutego 2022 roku w życie wszedł tzw. pakiet mobilności związany z unijną Dyrektywa nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 roku. Jedną ze zmian jest usunięcie delegacji zagranicznych w przypadku kierowców zawodowych. Zatem kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie będzie pozostawał w podróży służbowej i tym samym, nie otrzyma za nią diety, która była do tej pory częścią wynagrodzenia.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.