Dwie kobiety jadą na wyjazd służbowy.

Diety krajowe 2022 – ile będą wynosić?

Autor: Patrycja Kamińska

9 czerwca 2022

Przeczytaj w: 3 minuty

Wykonując obowiązki służbowe poza miastem, w którym mieści się siedziba firmy, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Są one związane głównie ze zwiększonymi wydatkami na wyżywienie, transport czy hotel. Podróżujesz służbowo? Sprawdź, ile wynoszą diety krajowe 2022!

Osoba spogląda na zegarek. Na biurku kalkulator, dokumenty i laptop.

Od czego zależą diety krajowe 2022?

Wysokość diety krajowej oblicza się na podstawie długości podróży – od rozpoczęcia podróży służbowej do jej zakończenia. Zarówno w przypadku wyjazdu na obszarze kraju, jak i poza jego granicami, czas trwania podróży należy liczyć w sposób ciągły.

Dieta krajowa nie powinna być niższa niż stawka określona dla pracownika sfery budżetowej, jednakże regulacje obowiązujące w danym zakładzie pracy mogą założyć zwiększenie tej kwoty.

Czy pracownik może odmówić delegacji? Sprawdź!

Diety krajowe 2022 – stawki

W 2022 roku wysokości diety krajowej ulegną zmianie. Obecne stawki są niezmienne od 2013 roku, mimo wzrostu płacy minimalnej i wynoszą:

 • 6 zł – czyli 20% diety pełnej (ryczałt za dojazdy),
 • 30 zł – w przypadku diety pełnej,
 • 45 zł – czyli 150% diety pełnej (ryczałt za nocleg).

Na wyliczanie diety krajowej ma również  wpływ bezpłatne wyżywienie. W zależności od posiłku kwota diety zostaje pomniejszona o:

 • 25% – jeśli pracownik otrzymał bezpłatne śniadanie lub kolację,
 • 50% – w przypadku bezpłatnego obiadu.

Nowe stawki diety krajowej 2022

11 maja 2022 r. został opublikowany projekt rozporządzenia, na podstawie którego kwota diety krajowej zostanie zwiększona i wyniesie:

 • 7,60 zł – czyli 20% diety pełnej (ryczałt za dojazdy),
 • 36 zł – w przypadku diety pełnej,
 • 57 zł – czyli 150% diety pełnej (ryczałt za nocleg).

Wysokość ryczałtu za nocleg

Jeśli pracownik będący w delegacji zatrzymuje się w hotelu lub innym miejscu świadczącym usługi hotelarskie, powinien otrzymać zwrot kosztów za nocleg. Wysokość poniesionych przez niego kosztów musi udokumentować rachunkiem – koszt pobytu nie może przekraczać 600 zł za noc, a po wejściu w życie wspomnianego wcześniej rozporządzenia – 760 zł. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zwrot kosztów za nocleg nie nastąpi, jeśli pracodawca uzna, że pracownik miał możliwość powrotu do miejsca stałego lub czasowego pobytu.

Gdy pracodawca nie zapewni noclegu pracownikowi przebywającego w podróży służbowej, a pracownik nie przedstawi rachunków za nocleg, pracownikowi przysługiwał będzie ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety.

Kiedy nowe rozporządzenie wejdzie w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Wyższa stawka diety krajowej wejdzie w życie prawdopodobnie w drugiej połowie 2022 r.

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

W przypadku podróży jednodniowej, która trwała od 8 do 12 godzin, pracownikowi należy się 50% pełnej diety, a powyżej 12 godzin – dieta pełna. Jeśli podróż służbowa trwała poniżej 8 godzin, diety się nie przyznaje.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wyliczania wysokości stawki diety podróżnej, w przypadku wyjazdu trwającego więcej niż jedną dobę. Wówczas każdy pełny dzień wyjazdu jest równoznaczny z otrzymaniem diety pełnej. Natomiast za dzień niepełny należy się 50% (podróż trwająca w ten dzień nie dłużej niż 8 godzin) lub 100% (podróż trwająca ponad 8 godzin).

Zobacz też, jak rozliczyć godziny pracy w delegacji.

Przykład

Pan Marek wyruszył w podróż służbową 31 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00. Powrót miał miejsce 3 lutego o godzinie 12:00. Miejsce noclegu Pana Marka nie zostało wskazane przez pracodawcę, a sam pracownik nie wykazał rachunków dotyczących należności za nocleg w hotelu. Jak obliczyć wysokość diety z tytułu podróży krajowej odbytej przez Pana Marka?

Po pierwsze, należy obliczyć czasu podróży służbowej. Według powyższych informacji pan Marek przebywał w delegacji 3 pełne dni (dzień liczony od godziny 10 pierwszego dnia do godziny 10 dnia następnego), a także jeden dzień niepełny.

Za 3 pełne dni należy się pełna dieta, a za jeden niepełny – 50% diety.

3 × 30 zł + 0,5 × 30 zł = 105 zł

Za 3-dniowy nocleg panu Markowi przysługuje również 150% pełnej diety.

3 × 45 zł = 135 zł

Zatem Panu Markowi przysługuje 240 zł (105 zł + 135 zł) z tytułu diety za podróż służbową.

Formalnie ubrani kobieta i mężczyzna odchodzą z walizkami od samolotu.

Wyjazd służbowy za granicą a dieta

W przypadku zagranicznego wyjazdu z tytułu podróży służbowej czas pobytu zależy od wybranego środka transportu:

 • komunikacja lądowa – zagraniczna podróż służbowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia polskiej granicy, a kończy wraz z chwilą ponownego jej przekroczenia w drodze powrotnej; droga, jaką pracownik przebędzie w drodze do granicy i z powrotem, liczy się jako podróż krajowa, a co za tym idzie, niezbędne będzie wyliczenie diety krajowej,
 • komunikacja lotnicza – podróż ma swój początek wraz z chwilą startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju w drodze za granicę, a kończy się wraz z lądowaniem na pierwszym krajowym lotnisku,
 • komunikacja morska – podróż zagraniczna rozpoczyna się w momencie wyjścia statku lub promu z polskiego portu i trwa do chwili wejścia statku lub promu do polskiego portu w drodze powrotnej.

Wysokość diety z tytułu delegacji zagranicznej zależna jest od kraju, który jestem celem podróży. Stawki określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Przykładowe stawki diety zagranicznej:

 • Austria – 52€
 • Chiny – 55€
 • Czechy – 41€
 • Francja – 50€
 • Hiszpania – 50€
 • Litwa – 39€
 • Niemcy – 49€
 • Rosja – 48€
 • Ukraina – 41€
 • USA – 59$
 • Wielka Brytania – 35£
 • Włochy – 48€

Zmiany w dietach dla kierowców zawodowych

2 lutego 2022 roku w życie wszedł tzw. pakiet mobilności związany z unijną Dyrektywa nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 roku. Jedną ze zmian jest usunięcie delegacji zagranicznych w przypadku kierowców zawodowych. Zatem kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie będzie pozostawał w podróży służbowej i tym samym, nie otrzyma za nią diety, która była do tej pory częścią wynagrodzenia.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz