Przegląd najlepszych kalkulatorów płacowych

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 03/02/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/11/2023

Płaca pracownika w obiegowej opinii jest utożsamiana z wartością netto, czyli kwotą, jaką dana osoba otrzymuje przelewem na konto. W rzeczywistości pojęcie to obejmuje jednak szereg innych wydatków pracodawcy, związanych m.in. ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zaliczką na podatek dochodowy czy kosztami uzyskania przychodu. Jak łatwo wyliczyć kwotę wynagrodzenia brutto? Sprawdźmy!

Koszta pracownicze: składki ZUS

Sporą część kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, stanowią składki na ZUS. Zaliczają się do nich:

  • Składka emerytalna. Stanowi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru – po 9,76 proc. zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Dobry kalkulator płacowy potrafi wyliczyć nie tylko kwotę brutto, czyli uwzględniającą składkę emerytalną pracownika, ale też brutto-brutto, a więc powiększoną dodatkowo o składki emerytalne odprowadzane przez pracodawcę.
  • Składka rentowa. Wynosi 8 proc. podstawy wymiaru. Za 6,5 proc. odpowiada pracodawca, natomiast po stronie pracownika pozostaje obowiązek opłacenia 1,5 proc.
  • Składka chorobowa. Na ubezpieczenie chorobowe odprowadzane są środki jedynie od pracownika, a wysokość składki to 2,45 proc. podstawy wymiaru.
  • Składka wypadkowa. Istnieje kilkadziesiąt grup ryzyka, według których określana jest wysokość składki wypadkowej. W całości finansuje ją pracodawca.
  • Fundusz Pracy. Pracodawca odprowadza na niego 2,45 proc. Jest to fundusz stworzony np. do pokrywania kosztów staży dla osób bezrobotnych.
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 0,1 proc. podstawy wymiaru, odprowadzane, by zabezpieczyć pracowników przed niewypłacalnością zakładu pracy.
  • Składka zdrowotna. Wynosi 9 proc. podstawy wymiaru, a finansuje ją ubezpieczony z własnych środków.

Oprócz powyższych pozycji uwzględnić należy także zaliczki na podatek dochodowy w zależności od wielkości wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo może on też zgodzić się na dobrowolne potrącenia, np. na pakiet sportowy, prywatną opiekę medyczną lub grupowe ubezpieczenie na życie.

Kalkulator płacowy brutto-netto – jakie opcje posiada?

GOFIN – kalkulator ten pozwala obliczyć kwotę wynagrodzenia netto, gdy znamy jego wartość brutto. Bardzo przydatny dla osób, które poszukują pracy i chcą skonfrontować wartość z ogłoszenia z tym, co dostaną na konto. Narzędzie pozwala dostosować koszty uzyskania przychodu czy zaliczki na podatek do indywidualnych preferencji.

PIT.pl – posiada dwa warianty – „dla pracownika” oraz „dla pracodawcy”. Ten pierwszy pokazuje, o jakie składniki zmniejsza się płaca brutto, zanim na konto zatrudnionego trafi kwota netto. Drugi natomiast pokazuje całkowity koszt zatrudnienia, a więc tzw. brutto-brutto.

Money.pl – algorytm pozwala uwzględnić m.in. wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem. Co więcej, za pomocą tego kalkulatora można obliczyć składki nie tylko dla umowy o pracę, ale także i dla umowy zlecenia. Uzyskany wynik jest przedstawiany w formie tabelarycznej – osobno poszczególne miesiące, a na dole suma ich wszystkich.

Poradnik Przedsiębiorcy – bardzo dobry do orientacyjnych wyliczeń – nie wymaga uzupełniania wielu pól, ale rozpisuje drobiazgowo poszczególne pozycje z uwzględnieniem zarówno składek pracownika, jak i pracodawcy.

Pracuj.pl – Bardzo zaawansowany kalkulator. Posiada funkcje wyliczania stawek brutto-netto dla różnych form zatrudnienia (B2B, Umowa zlecenie, Umowa o pracę, Umowa o dzieło).

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.