Kalkulator i dokumenty dotyczące podatków

Jak zmienić urząd skarbowy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 12/09/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Zmiana urzędu skarbowego będzie konieczna w przypadku osób fizycznych zmieniających miejsce zamieszkania. Dotyczy ona również przedsiębiorców nadających siedzibie firmy inny adres. Dowiedz się, jak dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego oraz jak znaleźć odpowiedni organ podatkowy w przypadku bycia obcokrajowcem.

Mężczyzna składa wniosek o zmianę adresu siedziby za pomocą ePUAP w telefonie.

Właściwość urzędu skarbowego

Zmiana urzędu skarbowego często nie jest jasna dla każdego podatnika. Wiele osób nie myśli o tym, że przy zmianie miejsca zamieszkania, urząd skarbowy automatycznie może być inny. Procedura ujawniająca zmianę adresu zamieszkania nieznacznie różni się od procesu, przez jaki przechodzi przedsiębiorca podczas zmiany adresu siedziby. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak wyglądają poszczególne procesy, zajmijmy się pojęciem właściwości urzędu skarbowego.

Właściwość urzędu skarbowego oznacza wskazanie na to, do którego dokładnie będziesz składać deklaracje podatkowe i je rozliczać. To, gdzie powinieneś wykonywać czynności związane z obowiązkiem podatkowym, określone jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej urząd skarbowy określany jest na podstawie siedziby podatnika. Jeśli wypełniasz deklaracje podatkowe, które nie mają ustalonego z góry urzędu skarbowego, na pierwszej stronie masz możliwość wpisania tego właściwego.

Zmiana miejsca zamieszkania podatnika

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania za pomocą formularza ZAP-3. Niegdyś nazywał się on NIP-3. Zmianę zgłasza się w taki sposób tylko, kiedy przeprowadzka nastąpiła w trakcie roku. Jeśli miała ona miejsce w okolicach końca okresu rozliczeniowego, wystarczy wypełnić rubrykę podczas składania deklaracji podatkowych. Znajduje się ona w PIT-37 w części B.

Zmiana miejsca zamieszkania w przypadku posiadania działalności gospodarczej powinna zostać zgłoszona w przeciągu 7 dni. O zmianie adresu zamieszkania należy poinformować trzy organy:

  • ZUS,
  • GUS,
  • urząd skarbowy.

Zmianę urzędu zgłasza się za pomocą wniosku CEIDG-1. W ciągu 7 dniu od zmiany adresu należy złożyć taki wniosek osobiście w  urzędzie gminy lub miasta. Jeśli nie ma takiej możliwości, możesz to zrobić za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, masz obowiązek złożyć wniosek VAT-R tylko jeśli:

Z tamtego miejsca zostaną powiadomione organy wymienione wyżej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek wpisanych do rejestru KRS. W przypadku zmiany siedziby spółki należy zgłosić tę informację na formularzu NIP-8.

Osoba podaje urzędniczce dokumenty dotyczące deklaracji podatkowej.

Wyjazd za granicę

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy zawrzeć taką informację za pośrednictwem formularza ZAP-3. Dopóki jako podatnik nie zamieszkujesz terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, nie jesteś zobowiązany/a do płacenia składek w tym kraju. Aby zmienić urząd skarbowy na odpowiedni do zamieszkiwanego kraju, należy zgłosić się do przeznaczonego dla regionu urzędu.

Rozliczanie obcokrajowców i nierezydentów

Obcokrajowiec będący podatnikiem składa zeznanie roczne do urzędu skarbowego właściwego według miejsca pobytu. Warto pamiętać, że takie zeznanie powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym dla osób zagranicznych. Taki obowiązek jest tylko, kiedy osoba nie jest zameldowana na terenie kraju. Nierezydenci, którzy odprowadzają podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej, składają deklarację u naczelnika w odpowiednim dla województwa urzędzie.

Wypróbuj za darmo
5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.