Etyka pracy cz. 2 – Cele i teamwork

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 15/01/2018

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/09/2022

Według Goldman Sachs główne założenia etyki dobrej pracy wyciągnięte z pism filozoficznych opierają się na poniższych hasłach:

  1. Ścieżką do tego, co chcesz, jest podjęcie działania.
  2. Sukces planów działania zależy od tego, jak spójny jest światopogląd wobec społeczeństwa.
  3. Wiele napotkanych problemów to jedynie tymczasowe załamanie się samo zarządzania.
  4. Ustalanie limitów czasowych dla osiągnięcia celów pomaga pokonać krawędź niewygody, jaką czas może mieć na subiektywne potrzeby.
  5. Pozytywne podejście do rozwiązywania problemów lub osiągania celów poprawia zdolność radzenia sobie z kolejną trudnością.
  6. Trudności w życiu są normalnością, stają się problemem, gdy są w kółko takie same.
  7. Człowiek jest tym, co robi, a uczucia płyną z zachowania.
  8. Uczucia można postrzegać jako przekonania o swoich potrzebach.

Etyka a realizacja celu

Odpowiednia etyka pracy jest wręcz niezbędna, aby osiągnąć cele. Ludzie, którzy posiadają odpowiednio wykształconą etykę pracy, są ucieleśnieniem pewnych zasad, którymi się kierują podczas wykonywania pracy. Prowadzą one do konsekwentnego wytwarzania wysokiej jakości pracy. Prawidłowa etyka pracy zaspokaja indywidualne potrzeby i cele. Ściśle związana jest z inicjatywą osoby dla celów przedsiębiorstwa. Każdy pracownik cechujący się znajomością oraz wdrażaniem tej wiedzy w swoje życie służbowe jest uważany zarówno przez pracodawców, współpracowników, jak i siebie za źródło-przykład, w jaki należy traktować innych w stosunku do siebie. Dotyczy to zarówno szacunku, satysfakcji, jak i spełnienia, do którego cały zespół powinien dążyć. Działania zorientowane na cel, w których nie chodzi o robienie planów, kolejnych kroków szczegółowo; chodzi o radzenie sobie z bieżącymi problemami tak, aby zainwestowane prace nie przynosiły efektu odwrotnego do zamierzonego.

Każdy pracownik powinien poświęcać się priorytetowi wyznaczonemu przez osobę, której podlega. Wykazanie się dostępnością i bycie godnym zaufania: poświęcanie czasu na pracę i budowanie się na to zadanie powinno być czymś naturalnym. Oraz sumiennością: chęć robienia dobrze zadania, bycia czujnym i zorganizowanym. To jeden z kluczy otwierających klucz do sukcesu dla samego siebie oraz pracodawców, którzy doceniają takie osoby. Tworzenie satysfakcjonującej rutyny lub systemu: angażowanie się w zadania zapewniające siłę i energię, które można przenieść na ostateczne cele, tworząc nawyk i środowisko sukcesu. Negatywna etyka pracy jest zachowaniem pojedynczej osoby lub grupy, która doprowadza do systematycznego braku produktywności, wiarygodności, odpowiedzialności i rosnącej sfery nieprofesjonalnych czy niezdrowych związków (np. brak umiejętności społecznych, nieodpowiednia polityka władzy).

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.