Czas pracy kierowcy autobusu miejskiego i turystycznego.

Czas pracy kierowcy autobusu miejskiego i turystycznego

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 11/11/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Zaplanowanie czasu pracy kierowcy autobusu jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a przestrzeganie ustalonych zasad – rygorystycznie kontrolowane. W końcu na kierowcach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zarówno swoje, pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Z tego względu warto znać wszelkie przepisy prawne dotyczące czasu pracy kierowcy autokaru i wiedzieć, jak precyzyjnie zarządzać czasem w tej profesji.

Czas pracy kierowcy autobusu. 

Wymiar czasu pracy kierowcy autobusu

Każdy kierowca autokaru ma określone ramy czasowe, w ciągu których powinien wykonywać pracę. Jednym z najważniejszych przepisów jest limit czasu pracy – dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy.

  1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu to maksymalnie 9 godzin. Wyjątkowo można wydłużyć czas pracy kierowcy do 10 godzin, ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
  2. Tygodniowy czas jazdy kierowcy autobusu wynosi maksymalnie 56 godzin.
  3. Dwutygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 90 godzin.

W praktyce oznacza to, że jeśli w pierwszym tygodniu kierowca przepracuje 56 godzin, to w kolejny tygodniu zostanie mu tylko 36 godzin pracy.

Przerwy w czasie pracy kierowcy autokaru

Kolejną istotną regulacją prawną w czasie pracy kierowców jest przerwa w czasie prowadzenia pojazdu. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi minimum 6 godzin, to pracodawca zobowiązany jest wprowadzić przerwę w pracy:

  • co najmniej 30-minutowej przerwy, gdy czas pracy kierowcy autobusu nie przekracza 9 godzin;
  • co najmniej 45-minutowej przerwy, gdy czas pracy kierowcy autobusu wynosi więcej niż 9 godzin.

Jeśli czas pracy kierowcy przekroczył 6 godzin, wówczas 15 minut przerwy musi zostać wliczone w płatny czas pracy.

Dobowy i tygodniowy okres odpoczynku kierowcy

W ciągu doby kierowcy należy się odpowiednia ilość dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Odpoczynek dzienny może występować w dwóch wariantach:

  • odpoczynek regularny  trwający minimum 11 nieprzerwanych godzin lub w dwóch częściach – pierwsza minimum 3 godziny, a druga minimum 9 godzin;
  • odpoczynek skrócony wynoszący od 9 godzin do 11 godzin, który można zrobić 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Po sześciu dniach pracy wymaga się od każdego kierowcy dłuższego tygodniowego odpoczynku, trwającego minimum 45 godzin. W ciągu dwóch tygodni konieczne są minimum dwa regularne odpoczynki tygodniowe lub jeden regularny i jeden skrócony.

Co istotne – tygodniowego czasu pracy kierowcy autokaru nie należy mierzyć dobrowolnie. Każdy tydzień roboczy dla kierowcy rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00, a kończy w niedzielę o 24:00.

Czas pracy kierowcy autobusu miejskiego a turystycznego

Przepisy prawne dotyczące czasu pracy kierowcy obejmują zarówno kierowców autobusu miejskiego, jak i turystycznego. Oznacza to, że wszystkich kierowców dotyczą te same prawa. Jednak o ile czas pracy kierowcy autobusu miejskiego jest dość łatwy do kontrolowania, tak dla kierowcy autobusu turystycznego czas pracy może być bardziej złożonym zagadnieniem. Kierowcy autobusów turystycznych często podróżują na długie odległości, co może prowadzić do zmiany stref czasowych i zmęczenia spowodowanego długimi godzinami jazdy – a wówczas nietrudno o pomyłkę.  Dlatego zarządzanie czasem pracy kierowcy autobusu turystycznego wymaga szczególnej uwagi. Regularne, kontrolowane przerwy i okresy odpoczynku są kluczowe dla zapewnienia koncentracji i czujności, aby świadczyć bezpieczne i przyjemne doświadczenia turystyczne dla pasażerów.

Jak kontrolować czas pracy kierowców autobusu?

Jak już wiesz, czas pracy kierowców autokarów jest niezwykle istotny nie tylko dla komfortu prowadzącego pojazd, ale także dla zachowania bezpieczeństwa na drodze. Przekroczenie dozwolonych norm czasu pracy kierowców autobusu może prowadzić do bardzo wysokich kar finansowych, nałożonych na obie strony stosunku pracy – zarówno pracodawcę, jak i kierowcę.

Z tego względu czas pracy kierowcy należy planować z zachowaniem przepisowego czasu jazdy, a następnie codziennie kontrolować. Takie działania pomogą uniknąć kary czy uchronić się przed wypadkiem drogowym spowodowanym przeciążeniem aktywności kierowcy. W tym celu warto korzystać z dedykowanych aplikacji do zarządzania i ewidencji czasu pracy. Kadromierz pozwoli Ci stworzyć grafik pracy zgody z przepisami i monitorować każdą godzinę pracy kierowcy oraz długość przerw załóż konto i skorzystaj z darmowego okresu próbnego.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
5/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.