5 sił Portera – dlaczego warto skorzystać

5 sił Portera – dlaczego warto skorzystać?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 04/05/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

W dzisiejszych czasach, kiedy rejestracja działalności gospodarczej zajmuje zaledwie kilkanaście minut, liczba nowo powstających firm rośnie lawinowo. Nie dziwi więc fakt, że wielu przedsiębiorców podejmuje decyzje oparte głównie na intuicji. Zamiast polegać wyłącznie na przeczuciu, warto skorzystać z bardziej naukowych metod oceny potencjału biznesowego. Jednym z takich skutecznych narzędzi jest model 5 Sił Portera. O co w nim chodzi i dlaczego warto go używać? Zapraszam do artykułu.

Model 5 sił Portera – co to takiego?

Model 5 sił Portera został stworzony przez amerykańskiego ekonomistę Michaela E. Portera w 1979 roku. To kompleksowe narzędzie pozwala na dokładną analizę pomysłu biznesowego jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek. Dzięki zainteresowaniu sferami biznesu, społeczeństwa i gospodarki, Porter stworzył metodę uwzględniającą wszystkie istotne aspekty konieczne do osiągnięcia korzystnej pozycji wśród konkurencji.

To właśnie poprzez zastosowanie modelu 5 sił Portera przedsiębiorca może zgłębić potencjał swojej firmy, jej konkurencyjność oraz dokładnie określić zagrożenia i szanse. Aby jednak analiza była precyzyjna, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach już na początkowym etapie.

Zastosowanie modelu 5 sił Portera

Co składa się na metodę 5 sił Portera?

Rzetelne wyniki analizy potencjału biznesu za pomocą modelu 5 sił Portera są możliwe tylko przy użyciu rzeczywistych danych. Przedsiębiorca powinien pierwsze nakreślić sektor, w którym będzie działać, a następnie przeanalizować jego możliwości i potencjalne zagrożenia. Pięciostopniowy model sił Portera to:

  • natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora,
  • groźba pojawienia się nowych producentów,
  • groźba pojawienia się substytutów,
  • siła przetargowa dostawców,
  • siła przetargowa nabywców.

Jak przeprowadzić analizę potencjału biznesu?

W kontekście konkurencyjnego świata biznesu umiejętne przeprowadzenie analizy 5 sił Portera staje się kluczowym elementem strategicznego planowania przedsiębiorstwa. Po zrozumieniu, dlaczego warto skorzystać z tego modelu analizy biznesowej, nadszedł czas, aby zgłębić się w nią krok po kroku.

Poniżej omawiam kluczowe etapy przeprowadzania analizy, począwszy od zdefiniowania sektora i ustalenia dokładnych danych, poprzez ocenę sił przetargowych dostawców i nabywców, aż po analizę rywalizacji wewnątrz sektora. Dowiesz się również, jak skrupulatnie ocenić ryzyko pojawienia się nowych konkurentów oraz zagrożenie ze strony usług zastępczych. Zrozumiesz, jak te kluczowe elementy wspólnie kształtują krajobraz konkurencyjny oraz jakie korzyści niesie za sobą pełne zastosowanie modelu 5 sił Portera.

Jak przeprowadzić analizę 5 sił Portera?

1. Ocena atrakcyjności sektora – zdefiniowanie i ustalenie dokładnych danych

Rzetelna analiza atrakcyjności rynku przy użyciu modelu 5 sił Portera rozpoczyna się od zdefiniowania obszaru działalności i ustalenia dokładnych danych. Przedsiębiorca powinien przeanalizować wielkość rynku w danym sektorze, głównych graczy, udziały rynkowe oraz cykl życia.

2. Siła przetargowa dostawców i nabywców – kluczowe elementy analizy 5 sił Portera

Analizie w metodzie 5 sił Portera należy poddać również siłę przetargową dostawców i odbiorców. Jeżeli jest ona obszerna w pierwszym z przypadków, przedsiębiorca musi liczyć się z wysokimi kosztami, narzucanymi przez firmy zewnętrzne, co finalnie przyczyni się do zwiększenia kosztów wytworzenia produktu, tym samym obniżając za niego zysk. Duża siła przetargowa w przypadku odbiorców jest zaś gwarantem na to, iż będą oni w stanie wywierać wpływ na poziom cen rynkowych.

3. Rywalizacja wewnątrz sektora – natężenie walki konkurencyjnej

W pierwszej kolejności skrupulatnej weryfikacji należy też poddać konkurencyjne firmy, które budują i umacniają w sektorze swoje pozycje. Określenie powyższych danych powinno odbywać się na podstawie rocznej sumy obrotów firm, uzyskanych z dokumentów finansowych, przekazywanych przez nie do KRS lub własne obserwacje. W tym aspekcie należy także przeanalizować, jakie działania mogłyby przyczynić się do zyskania przewagi nad konkurencją.

Analiza 5 sił Portera skupia się także na ocenie natężenia walki konkurencyjnej w danym sektorze. Przedsiębiorca powinien sprawdzić rywalizację między firmami, ich udziały rynkowe oraz bariery wejścia.

4. Zagrożenie pojawienia nowych konkurentów – ryzyko nowych wejść na rynek

Kolejnym istotnym elementem analizy według modelu 5 sił Portera, jest oszacowanie dynamiki rozwoju danego sektora. Dokonuje się tego na podstawie 10-stopniowej skali, biorąc pod uwagę podobieństwo produktów oferowanych przez konkurencję, siłę rywalizacji między firmami, jak również częstotliwość pojawiania się nowych przedsiębiorstw z tej samej branży.

Na uwadze należy mieć także możliwość pojawienia się substytutów. Pomimo występujących rozbieżności między produktami, konkurencja w tym zakresie także może okazać się problematyczna. Przedsiębiorca powinien zidentyfikować bariery wejścia oraz ocenić ryzyko związane z tworzeniem nowych produktów i usług.

5. Groźba pojawienia się usług zastępczych – rynek usług zastępczych i kanały dystrybucji

Zwróć uwagę na zrozumienie potencjalnych zagrożeń wynikających z pojawienia się usług zastępczych oraz skrupulatne rozważenie różnorodności kanałów dystrybucji. Te elementy stanowią kluczowe czynniki wpływające na ogólną atrakcyjność sektora i mogą znacząco kształtować konkurencyjność firm w danym obszarze rynkowym.

Analiza groźby związanej z usługami zastępczymi polega na identyfikowaniu produktów lub usług, które mogą z powodzeniem zastąpić te oferowane przez badaną firmę. Jeśli istnieją alternatywne rozwiązania, które są równie atrakcyjne dla klientów, może to skutkować utratą udziału rynkowego i ograniczeniem zysków. Warto zastanowić się, czy konkurencyjne firmy lub nowi gracze na rynku oferują alternatywy, które mogą przyciągnąć klientów.

Skuteczność analizy 5 sił Portera w biznesie – podsumowanie

Analiza 5 sił Portera jest niezwykle istotna w określeniu przewagi konkurencyjnej, a także do pomocy ogólnej oceny atrakcyjności sektora i stworzeniu solidnych fundamentów strategii biznesowej. Przedsiębiorcy, stosując odpowiednie metody oparte na modelu Portera, mogą skutecznie analizować rynek, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i osiąganie sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu.

Sprawdź nowoczesny program do planowania i zarządzania czasem pracy. Znajdziesz w nim takie funkcje jak: ewidencja czasu pracy, grafiki online czy program RCP.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.