Qualpro

Szkolenia i doradztwo

Qualpro produkuje i wdraża oprogramowanie do zarządzania przychodami i analityki kosztowej dla hoteli i apartamentów, które skutecznie podnosi ich wyniki finansowe, automatyzuje procesy, znacząco redukuje koszty i oszczędza czas osób zarządzających obiektem i polityką cenową.

Sprawdź stronę partnera.

Jak działa system?

proRMS – oprogramowanie klasy Revenue Management System, którego nadrzędnym celem jest maksymalizacja przychodów w obiekcie hotelowym.
proRMS skutecznie automatyzuje Revenue Management w obiektach, które nie mają osoby dedykowanej do zarządzania przychodami, ale również stanowi potężne narzędzie analityczne w rękach Revenue Managera, dając dodatkowe funkcjonalności sprawozdawcze i analityczne.

proUSALI – to program kontrolingowy, pracujący zgodnie ze stosowanym na całym świecie Standardowym Systemem Rachunkowości Zarządczej (USALI). Pozwala na dokładną analizę działalności operacyjnej i umożliwia weryfikację rentowności poszczególnych departamentów w hotelu.
Jest dedykowany inwestorom, właścicielom obiektów, menedżerom oraz kontrolerom finansowym.
Sprawdź w praktyce jak działa technologia proRMS i proUSALI – wówczas ocenisz ich przydatność w swoim biznesie.

Twoje korzyści dzięki proRMS:

Automatycznie zarządza cenami i restrykcjami usług hotelowych i w czasie rzeczywistym zmienia je w różnych kanałach sprzedaży, w ten sposób optymalnie wykorzystując zmienny rynkowy popyt.

Monitoruje ceny konkurentów i wizualizuje dynamikę ich zmian, więc użytkownik nie musi już gromadzić i analizować tych danych manualnie.

Skutecznie optymalizuje sprzedaż bezpośrednią, redukując koszty prowizji dla pośredników.

Twoje korzyści dzięki proUSALI:

Pozwala na dokładną analizę działalności operacyjnej i umożliwia weryfikację rentowności poszczególnych departamentów w hotelu.

Interaktywna platforma P&L, możliwość tworzenia i porównania budżetów on-line, moduł symulacji kosztów i rentowności „what-if”, wizualizacja wskaźników operacyjnych i wiele więcej. To wszystko pozwala użytkownikowi na rzetelną ocenę rentowności obiektu i w razie potrzeby wprowadzenie korekty kosztów lub cen z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dowiedz się więcej z tej prezentacji.