Protectimo

Systemy kontroli dostępu

Protectimo to nowoczesny system „all in one” w chmurze – kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, listy ewakuacyjne.

Sprawdź stronę partnera.

O firmie Protectimo

Protectimo to nowoczesny system „all in one” w chmurze (kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, listy ewakuacyjne). Zapewnia bezpieczeństwo firmy, danych, pracowników oraz znacząco redukuje koszty administracyjne. Dzięki dedykowanej platformie Protectimo, użytkownik ma dostęp do danych, ich kontroli i zarządzania z dowolnego miejsca i o dowolnej porze 24/7. Protectimo zapewnia profesjonalne usługi, sprzęt oraz oprogramowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Twoje korzyści z Protectimo dzięki funkcji Kontroli Dostępu:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa w firmie dzięki systemowi, który kontroluje dostęp do poszczególnych stref budynku/ terenu/ pięter.

2. Zmniejszenia ryzyka kradzieży i wstępu osobom nieupoważnionym na teren firmy

3. Znaczące obniżenie kosztów – system Protectimo oparty na chmurze eliminuje potrzebę zakupu, instalacji i utrzymania serwera oraz systemów i oprogramowania informatycznego. W konsekwencji pozwala zredukować koszty administracyjne i operacyjne oraz dodatkowo wszystkie te związane aktualizacjami, wsparciem technicznym czy szkoleniami.

4. Zdalny dostęp do platformy Protectimo z dowolnego miejsca i o wybranej porze 24/7

5. Wprowadzenie innowacyjnego systemu, który pozytywnie wpłynie na codzienną działalność firmy i w konsekwencji podniesie jej efektywność

6. Szybka i prosta możliwość rozbudowy systemu o kolejne, dodatkowe przejścia w przypadku rozwoju i rozbudowy firmy

7. Zwiększenie poziomu ochrony zdrowia dzięki stosowaniu bezdotykowych metod weryfikacji użytkowników wejścia/ wyjścia (czytnik, karty zbliżeniowe)

Twoje korzyści z Protectimo dzięki funkcji Rejestracji Czasu Pracy:

1. Zautomatyzowana rejestracja czasu pracy – tworzenie indywidualnych, szybkich raportów monitorujących aktywność pracowników na potrzeby kierownictwa, działów HR

2. Optymalizacja i zmniejszenie obciążenia pracy działu kadr lub osób odpowiadających za monitoring, kontrolę i wyliczanie wynagrodzeń pracowników

3. Szybkie generowanie Raportów – monitoruj wejścia i wyjścia pracowników, sprawdź dane dotyczące przebywania i czasu pracy poszczególnych pracowników

Twoje korzyści z Protectimo dzięki funkcji Listy Ewakuacyjne – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej:

1. Unikalne wsparcie osób odpowiedzialnych za proces ewakuacji – operator ma informację o liczbie osób przebywających na terenie obiektu z poziomu aplikacji w chmurze oraz o liczbie w punktach ewakuacyjnych

2. Automatyczna wysyłka listy ewakuacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia w firmie

3. Detekcja alarmu pożarowego – Cloud kontrolery monitorują sygnały udostępniane przez system ppoż.

4. Automatyczne otwarcie przejść ewakuacyjnych po wystąpieniu sygnału alarmowego.