PMConsulting

Inne

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów informatycznych do obsługi tzw. „miękkiego HR-u” – platform obsługujących szkolenia e-learning oraz szkolenia stacjonarne i on-line, oceny kompetencji, wyznaczanie i monitoring realizacji celów, zarządzanie talentami i sukcesją, matryce kwalifikacji oraz narzędzia poprawiające komunikację w firmach – intranet.

Sprawdź stronę partnera.

O firmie PMConsulting

PMConsulting istnieje od 2004 r., wywodzimy się z branży doradczej, początkowo pozyskiwaliśmy dotacje na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe. W ramach projektów unijnych stworzyliśmy platformę e-learning elastycznymi i przyjaznymi biznesowi funkcjonalnościami. W 2009 roku wdrożyliśmy pierwszą platformę (która do dziś działa u Klienta). Obecnie wdrożone przez nas Platformy szkoleniowo – kompetencyjne funkcjonują w ponad 60 przedsiębiorstwach, w tym największych Firmach w Polsce.
Naszą specjalizacją jest wdrażanie systemów informatycznych do obsługi tzw. „miękkiego HR-u” – platform obsługujących szkolenia e-learning oraz stacjonarne i on-line, oceny kompetencji, wyznaczanie i monitoring realizacji celów, zarządzanie talentami i sukcesją, matryce kwalifikacji oraz narzędzia poprawiające komunikację w firmach – intranet.

Integrujemy się z programami kadrowymi w celu pobierania użytkowników, jak i nadawania i automatycznego odbierania dostępów, co istotnie automatyzuje procesy w strukturach o dużym zatrudnieniu, w tym strukturach holdingowych.
Stawiamy na długotrwałe relacje z Klientami – ponad 33 platformy utrzymujemy i rozwijamy nieprzerwanie ponad 5 lat. Dbamy, aby nasze systemy były elastyczne i zmieniały się wraz z potrzebami naszych Klientów.

Wdrażane przez PMC platformy usprawniają procesy HR, ale także przyczyniają się do budowy silniejszych i bardziej zaangażowanych zespołów, co w rezultacie prowadzi do lepszych wyników biznesowych dla Klientów.

Twoje korzyści dzięki PMConsulting:

Automatyzacja i standaryzacja procesów szkoleniowych z pełnym raportowaniem i automatycznymi powiadomieniami;

Transparentna ocena kompetencji: obiektywne monitorowanie postępów oraz identyfikacja obszarów do rozwoju. To kluczowy element budowania silnej bazy talentów w organizacji;

Precyzyjne zarządzanie celami: Wdrażając system do wyznaczania i monitorowanie realizacji celów, wspieramy Klientów w ustawianiu klarownych, mierzalnych celów dla pracowników oraz śledzeniu ich postępów, co prowadzi do zwiększenia zaangażowania i efektywności w organizacji;

Optymalizacja zarządzania talentami i sukcesją: możliwość identyfikowania i rozwijania kluczowych pracowników, a także planowania przyszłe potrzeby kadrowe, minimalizując ryzyko utraty cennych kompetencji w organizacji;

Transparentne mapowanie kwalifikacji: Matryce kwalifikacji pozwalają na jasne zdefiniowanie wymagań dotyczących poszczególnych stanowisk oraz ścieżek rozwoju zawodowego, co ułatwia zarówno pracownikom, jak i menedżerom planowanie kariery i szkoleń;

Usprawniona komunikacja wewnętrzna: Dzięki intranetowi, pracownicy mają dostęp do ważnych informacji, dokumentów i zasobów w jednym miejscu, co poprawia efektywność komunikacji wewnętrznej oraz współpracę między zespołami.