Advanto

Inne

Advanto to intuicyjna aplikacja mobilna i internetowa, która daje pracownikom dostęp do własnych zarobków w dowolnym momencie. Narzędzie do elastycznego zarządzania budżetem i droga do uniknięcia zadłużenia dla pracownika, jak i instrument do kształtowania przewagi konkurencyjnej w rękach pracodawcy.

Sprawdź stronę partnera.

O firmie Advanto

Advanto oferuje pracownikom dostęp do części zarobionych pieniędzy na życzenie, niezależnie od standardowego terminu wypłaty u pracodawcy. Jest to popularny benefit płacowy, zaspakajający potrzeby pracownika i realizujący cele HR firmy.

Pracownik wypłaca środki wedle przepracowanych godzin lub odgórnie skonfigurowanych stałych lub zmiennych kryteriów (limitów). Kluczowym założeniem dla funkcjonowania aplikacji jest łatwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi, czy ewidencji czasu pracy dla uzyskania efektu automatyzacji i autonomii procesu wypłat. Więcej, usługa nie zakłóca przepływu środków pieniężnych w firmie – pieniądze są wysyłane na konto bankowe pracownika, na które trafia jego wynagrodzenie nie później niż kolejnego dnia roboczego. A pracodawca rozlicza się z Advanto na zakończenie okresu.

Wypłata na życzenie to idealne rozwiązanie dla firm branż HoReCa, handlu detalicznego, firm logistycznych, czy produkcyjnych oraz agencji zatrudnienia, niezależnie od oferowanego wymiaru czasu pracy.

Advanto oferowane jest na rynkach polskim, czeskim i słowackim. Wkrótce dostępne będzie również na rynku niemieckim i rumuńskim.

Advanto – korzyści dla pracowników:

1. Większa elastyczność finansowa w zarządzaniu budżetem domowym

2. Tańsze i bezpieczniejsze niż usługi pożyczkowe rozwiązanie na wypadek nieoczekiwanych wydatków

3. Oddalenie stresu finansowego i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, co korzystnie wpływa na zdrowie


Advanto – korzyści dla pracodawcy:

1. Doskonałe narzędzie do kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, w szczególności w warunkach wysokiej rotacji i pośród młodych pokoleń

2. Zauważalny korzystny wpływ na utrzymanie pracowników (spadek rotacji o 28%), jak i wsparcie dla procesów rekrutacyjnych (podwojenie ilości zgłoszeń) (dane Advanto)

3. Benefit w obrębie płacy umożliwiający zarządzanie oczekiwaniami płacowymi, w szczególności w warunkach wysokiej presji płacowej

4. Narzędzie upraszczające procesy zaliczkowe w firmie – brak obsługi wniosków i jeden eksport danych na miesiąc

5. Bezpośrednie przełożenie na produktywność zatrudnionych – wgląd w kwotę zarobionych pieniędzy motywuje do pracy