Praktyczny poradnik:
optymalizacja kosztów pracy personelu w gastronomii

KILKA SŁÓW O E-BOOKU

Optymalizacja kosztów pracy personelu w gastronomii jest ważna dla utrzymania rentowności i sukcesu biznesu. Może to obejmować działania takie jak optymalizacja wydajności pracowników, wdrożenie nowych technologii, monitorowanie nadgodzin i wynagrodzeń, a także stosowanie skutecznych strategii rekrutacji i zatrudniania. Ważne jest, aby podejść do tego z uwzględnieniem potrzeb i wymagań pracowników, aby zapewnić im satysfakcję i zachęcić ich do długoterminowej współpracy.

CO ZNAJDZIESZ W E-BOOKU

Optymalizacja kosztów pracy personelu w gastronomii.

Jakie są koszty w branży gastronomicznej?
Monitorowanie wydajności
Realizacja celów
Prognozowanie. Planowanie. Zatrudnienie.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRACY PERSONELU

Blog. rzetelne informacje, aktualizowane na bieżąco.

Na blogu znajdziesz artykuły z zakresu prawa pracy, zarządzania czasem pracy i jego ewidencji, a także przydatne informacje dotyczące urlopów czy efektywnej współpracy. Zarówno pracodawca, jak również pracownik, mogą znaleźć tutaj trafne porady, które wpłyną pozytywnie na jakość pracy.

Podwyżki płacy minimalnej, kryzys gospodarczy i skutki pandemii COVID-19 sprawiają, że branża gastronomiczna przechodzi obecnie przez trudny okres. W odpowiedzi na te problemy właściciele lokali gastronomicznych często szukają sposobów na podniesienie wydajności pracy w swoich przedsiębiorstwach oraz zredukowanie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy zestaw najskuteczniejszych metod, które pomagają zwiększać produktywność pracy w lokalach gastronomicznych. E-book zawiera sposoby na efektywne zarządzanie personelem, planowanie harmonogramów, a także monitorowanie i przewidywanie sprzedaży.

W e-booku znajdziesz porady na temat podnoszenia wydajności i produktywności pracy w gastronomii, które podzieliśmy na 5 kategorii:

  • Monitorowanie wydajności
  • Realizacja celów
  • Prognozowanie
  • Planowanie
  • Zatrudnianie

WSTĘP

W branży gastronomicznej wydajność personelu oraz efektywne wykorzystanie ich czasu pracy ma bezpośredni wpływ na rentowność biznesu. Ten sektor gospodarki jest względnie trudny, jeśli chodzi o zwiększanie wydajności pracowników, a tym samym ich utrzymanie, biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki rotacji. Praca nad produktywnością zaczyna się od góry, tj. od szczebla kierownictwa. Coraz częściej managerowie są świadomi tego, jak wydajność pracowników, tym samym lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, przekłada się na rentowność biznesu.

Jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności personelu jest odpowiednie szkolenie pracowników oraz ich motywowanie. Dzięki temu mogą oni lepiej radzić sobie z obsługą klientów, przygotowywaniem potraw czy też utrzymaniem czystości w restauracji.

Innym ważnym czynnikiem na drodze do zwiększenia wydajności personelu jest dobre zarządzanie personelem i optymalna alokacja zasobów ludzkich w czasie. Proces planowania grafiku pracy to moment, w którym powinniśmy z myślą o prognozowanych przychodach alokować starannie każdą pojedynczą roboczogodzinę. Oznacza to, że należy dostosowywać liczbę pracowników do potrzeb danego okresu dnia lub tygodnia, aby uniknąć zjawiska tzw. overstaffingu.

Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, zarządzaniu oraz organizacji pracy, możliwe jest zwiększenie efektywności pracowników, co przekłada się na większe przychody i rentowność biznesu gastronomicznego.

Zapraszam do lektury! – Radosław Głowaty – CEO | Kadromierz

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.