Kiedy należy wybrać nadgodziny z pracy?

Autor: Kadromierz

16 grudnia 2019

Przeczytaj w: 2 minuty

Pomimo określenia w Kodeksie pracy norm czasu pracy, przepisy dopuszczają pracę w godzinach nadliczbowych (tzw. nadgodzinach). W zamian za to pracownikowi przysługuje rekompensata w postaci dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego. Na czym polega „wybieranie nadgodzin”? Sprawdź!

Możliwe przyczyny pracy w godzinach nadliczbowych

W Kodeksie pracy wyróżniono dwie sytuacje, w których pracodawca może polecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. Są to:

  • akcja ratownicza w celu chronienia życia bądź zdrowia ludzkiego, a także mienia (usunięcie awarii) czy środowiska naturalnego
  • wystąpienie szczególnych potrzeb pracodawcy

Wybieranie nadgodzin czy dodatek do pensji?

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek pieniężny. Z jednej strony rekompensuje on większy wkład pracy, a z drugiej – zniechęca pracodawcę do przekraczania uregulowanych w Kodeksie norm czasu pracy. Innym możliwym rozwiązaniem jest wybieranie nadgodzin, a więc sytuacja, w której pracodawca na wniosek pracownika udziela mu czasu wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny.

Ile wolnego za nadgodziny?

Procedura wybierania nadgodzin, podobnie jak inne kwestie dotyczące stosunku pracy, została opisana w Kodeksie pracy. Ilość czasu wolnego jest zależna m.in. od tego, czy pracownik złożył wniosek o udzielenie wolnego, czy decyzję podjął pracodawca (bez wniosku pracownika). W tym pierwszym przypadku należy się tyle samo godzin wolnych, ile przepracowanych nadgodzin (np. 6 godzin wolnego za 6 nadgodzin). W drugim natomiast, gdy pracodawca udziela wolnego bez wniosku zatrudnionego, musi on przemnożyć liczbę godzin przez 1,5 (np. 9 godzin wolnego za 6 przepracowanych nadgodzin).

Wybieranie nadgodzin – do kiedy?

Część osób podczas swoich pierwszych w życiu nadgodzin wpada na pomysł, by „uzbierać” sporą pulę czasu wolnego, przysługującego z tego tytułu, a następnie wykorzystać go np. na koniec roku bądź podczas wakacji. Nie jest to jednak możliwe, gdyż udzielenie czasu wolnego musi nastąpić przed terminem wypłaty pensji, przypadającym po wystąpieniu pracy w godzinach nadliczbowych. Wybieranie nadgodzin jest więc ograniczone czasowo do kolejnej wypłaty.

Grafik online a rozliczanie nadgodzin

Najlepszym rozwiązaniem, by pozostawać przez cały czas na bieżąco z liczbą przepracowanych nadgodzin i ich rozliczaniem, jest korzystanie z internetowej aplikacji do zarządzania czasem pracy. Program sam „podpowiada” kwotę należną pracownikowi za godziny nadliczbowe oraz pokazuje, ile wolnego należy mu udzielić, by „uniknąć” wypłaty dodatku. Ta kwestia jest w pełni zsynchronizowana z wszelkimi innymi uwarunkowaniami wynikającymi z Kodeksu pracy, a także z preferencjami co do czasu pracy innych pracowników.

Podstawowym celem każdego zakładu pracy pozostaje jednak to, by unikać pojawiania się godzin nadliczbowych. Planując czas pracy z grafikiem online, można ograniczyć wybieranie nadgodzin lub wypłatę rekompensaty w swojej firmie do absolutnego minimum. W ten sposób zyskuje nie tylko właściciel, ale też i pracownicy, którzy mają odpowiednią ilość czasu na codzienny wypoczynek i aktywności pozazawodowe.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz