grafik pracy online zalety

Grafik pracy online – zalety

Autor: Kadromierz

19 lipca 2021

Przeczytaj w: 3 minuty

Zarządzasz przedsiębiorstwem, w którym zatrudnionych jest wielu pracowników? Z pewnością czujesz niechęć, kiedy zbliża się konieczność ułożenia grafiku pracy na nadchodzący czas. Nic dziwnego, zadanie to często okazuje się niezwykle pracochłonne, jednocześnie zaliczając się też do największych pochłaniaczy czasu. Niemniej jednak dla sprawnego funkcjonowania firmy oraz przestrzegania Kodeksu pracy – jest to konieczne. Można jednak znacznie ułatwić sobie całą procedurę. Wystarczy papierowy grafik zamienić na grafik online!

Tradycyjne grafiki pracy a grafiki online

Prowadzenie firmy wymaga od przedsiębiorcy podejmowania wielu różnorodnych działań. Z perspektywy umowy zawartej z pracownikami ich realizacja staje się koniecznością. Tak też jest w przypadku ustalania grafiku pracy. W zależności od branży, w jakiej działa firma oraz podejmowanych przez nią zadań może on przyjmować formę miesięczną, dwutygodniową, tygodniową, a nawet półroczną. Nie da się jednak zaprzeczyć, że nawet w małym rozłożeniu czasowym, kwestia dostosowania grafiku do pracowników może być problematyczna.

Jeszcze do niedawna cały proces zarządzania czasem pracy zatrudnionych opierał się na sporządzaniu papierowej wersji grafiku, co w razie wdrażania zmian wiązało się z koniecznością przekreślania dotychczasowych zapisów. Niewątpliwie działanie to wprowadza chaos w dokumencie, co bezpośrednio zwiększa ryzyko ewentualnych pomyłek, na które przedsiębiorca nie może sobie pozwolić. Co więcej, o każdej naniesionej poprawce trzeba poinformować pracownika osobiście lub telefonicznie.

I choć rozwiązanie to w dalszym ciągu stosowane jest w wielu firmach – szczególnie małych, które zatrudniają kilku pracowników w stałym wymiarze pracy – w ostatnim czasie na popularności zyskuje przeniesienie całego procesu do Internetu. Konkretnej: do specjalnego programu, który zajmuje się ustalaniem grafiku pracy w formie online. Co warto wiedzieć na jego temat?

Grafik online a przepisy prawne

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zdać sobie sprawę, że zmiana formy publikacji grafiku swoim pracownikom w żaden sposób nie narusza obowiązków prawnych, jakie muszą zostać spełnione wobec zatrudnionych. Wynikają one bezpośrednio z Kodeksu pracy, dlatego też ich przestrzeganie jest tożsame z podporządkowaniem się prawom przysługującym podwładnym. Wśród przepisów znajduje się przede wszystkim konieczność ułożenia grafiku pracy online odpowiedniego dla wymiaru czasu pracy, jaki przysługuje zatrudnionemu, tym samym przeliczenia proporcji dla tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze.

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników jest także zapewnienie swoim podwładnym odpowiedniej ilości wypoczynku dobowego, czyli pamiętanie o dobie pracowniczej i odpoczynku tygodniowym. Tak jak i w przypadku papierowej wersji, tak i w grafiku pracy online należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie urlopy zgłaszane przez pracowników. Według reguł Kodeksu pracy każdemu z nich przysługuje też choć jedna wolna niedziela w miesiącu.

W końcu ostatnim aspektem, jaki musi spełnić pracodawca, jest przekazanie grafiku pracy zatrudnianemu zespołowi. Niezależnie od przyjmowanej formy, musi to zrobić co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem danego okresu pracy. Brzmi skomplikowanie? Poznaj nasze porady na temat tego, jak efektywnie układać grafik dla swoich pracowników – także online!

Jakie są główne zalety grafików online?

Wdrożenie do firmy grafików pracy online z pewnością przyniesie wymierne korzyści nie tylko pracodawcy, ale i zatrudnianemu przez niego personelowi. Rozwiązanie to ma bowiem wiele zalet, nad którymi niewątpliwie góruje możliwość usprawnienia zarządzania własnym biznesem. Przedsiębiorca zyskuje szansę na sprawne przygotowanie wymaganych dokumentów oraz podesłanie ich swoim pracownikom. Co więcej, problemem przestaje być także wdrażanie jakichkolwiek zmian – wszystko jest więc przejrzyste i łatwe do odnalezienia.

Ponadto internetowy grafik pracy pozwala dopasować możliwości do prowadzonej działalności, co jest niezwykle ważne, kiedy w grę wchodzi konieczność uwzględniania specyfikacji danej firmy. Niezawodny jest także stały wgląd w dokument, dzięki zsynchronizowaniu grafiku pracy z urządzeniami z dostępem do Internetu. Zaletę stanowi również fakt, iż grafik pracy online jest swobodniejszym sposobem komunikacji przełożonego z podwładnymi.

Z perspektywy pracownika z pewnością wśród atutów największe znaczenie ma nieograniczony dostęp do aktualnego grafiku pracy, dzięki czemu posiada on wszelkie niezbędne informacje na temat organizacji swoich zadań.

Dlaczego warto wdrożyć grafik online w swojej firmie?

Grafik pracy online doskonale sprawdzi się w każdej firmie. Dzięki pozyskanym informacjom przedsiębiorca zyskuje bowiem szansę na zoptymalizowanie zarówno kosztów, jak i czasu pracy swojego zespołu. Największą korzyść stanowi jednak brak konieczności żmudnego analizowania przepisów Kodeksu pracy i dostosowywania grafiku pod ich zapisy. W przypadku narzędzia online cały proces jest bowiem wykonywany automatycznie! To dobre rozwiązanie szczególnie wtedy, kiedy firma zatrudnia duże grono pracowników, a wymiar czasu pracy nie jest stały.

Niemniej jednak każdy właściciel działalności gospodarczej powinien przemyśleć wdrożenie w swoim biznesie grafiku pracy online. Umożliwi mu to sprawne zarządzanie czasem pracy, przy jednoczesnym zadowoleniu pracowników. Chcesz wiedzieć, jakie to proste? Poznaj nasz niezawodny program Kadromierz!

Kadromierz, czyli grafik pracy w chmurze!

Kadromierz to wszechstronne narzędzie internetowe, które usprawnia proces zarządzania personelem w firmie. Jedną z najważniejszych jego funkcji jest możliwość tworzenia, aktualizowania i dostosowywania grafiku pracy pod potrzeby własne oraz zatrudnianych pracowników. Od teraz możesz zapomnieć o konieczności tworzenia grafików na papierze lub w arkuszu kalkulacyjnym!

Co więcej, nie musisz obawiać się, że w razie awarii wszelkie dokumenty przepadną z Twojego komputera. Informacje z Kadromierza są bowiem zapisywane bezpośrednio w chmurze. Dzięki temu zawsze masz dostęp do tego, co najważniejsze!

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz