URLOP NA ŻĄDANIE - ILE DNI PRZYSŁUGUJE I JAK Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Urlop na żądanie 2021 – ile dni przysługuje i jak z niego korzystać?

Autor: Kadromierz

26 marca 2021

Przeczytaj w: 2 minuty

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę mogą korzystać z wielu profitów, w jakie obfituje Kodeks pracy. Jednym z nich jest urlop na żądanie, przysługujący pracownikom wtedy, gdy z niespodziewanych przyczyn potrzebują dnia wolnego od pracy. Ile razy taka sytuacja może się wydarzyć i co zrobić, by wykorzystać ją w sposób zgodny z przepisami prawa?

Czym jest urlop na żądanie?

Jak sama nazwa wskazuje urlop na żądanie to wolne, które można wykorzystać w nagłych i niespodziewanych momentach – najczęściej zalicza się do nich niedyspozycje zdrowotne czy skomplikowane sytuacje osobiste, uniemożliwiające stawienie się w miejscu pracy. Obowiązkiem zatrudnionego jest poinformowanie pracodawcy o wystąpieniu takiej potrzeby (najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu), jednak bez konieczności tłumaczenia jej szczegółów.

Urlop na żądanie 2021 – ile dni przysługuje?

Według Kodeksu pracy (art. 167) każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Są one odliczane od ogólnej puli urlopu wypoczynkowego, która wynosi 20 lub 26 dni (w zależności od stażu pracy), dlatego też pracownicy muszą liczyć się z faktem, iż pobierane wolne skraca im finalny czas, który mogą przeznaczyć na wakacyjny wypoczynek. Co więcej, niewykorzystane dni nie przechodzą na nowy rok kalendarzowy.

To, w jakich dniach i sekwencjach zostanie wykorzystany urlop na żądanie, zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb i preferencji zatrudnionego. Może on: skorzystać z urlopu na żądanie czterokrotnie (po jednym dniu), dwa dwukrotnie (po dwa dni lub wykorzystując za pierwszym razem trzy dni, a za następnym jeden) lub jednokrotnie, biorąc na raz cztery dni urlopu. Urlop na żądanie w żaden sposób nie jest uzależniony od stażu pracy – każdemu pracownikowi przysługuje tyle samo (czyli 4) dni. Warto jednak pamiętać, że jeżeli którykolwiek z nich wykorzystało się w danym roku kalendarzowym, będąc zatrudnionym w innej firmie, należy odliczyć go od pozostałej puli.

Jak skorzystać z urlopu na żądanie?

Głównym warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie w danym dniu urlopu na żądanie jest jego wcześniejsze zgłoszenie do pracodawcy. Każdy pracownik może zrobić to najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W tym przypadku najlepszą metodą jest telefoniczne skontaktowanie się bezpośrednio z przełożonym. Dzięki temu zatrudniony zyska pewność, że informacja o dniu wolnym do pracy na pewno dotarła do zarządzającego firmą. Innym sposobem jest też wysłanie wiadomości SMS lub maila. O wykorzystaniu urlopu nie wolno poinformować pracodawcy „po fakcie” – czyli po zakończonym dniu.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz