Urlop Okolicznościowy kto jest uprawniony

Urlop okolicznościowy – kto jest do niego uprawniony?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 16/03/2021

Przeczytaj w: < 1 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Pracownikom zatrudnionym z tytułu umowy o pracę przysługuje wiele korzyści, których zasady są regulowane przez Kodeks pracy. Jedną z poruszanych tam kwestii jest możliwość wykorzystania przez pracownika urlopu okolicznościowego. Komu on przysługuje, ile obejmuje oraz co należy zrobić, aby go otrzymać?

Czym jest urlop okolicznościowy?

Jak sama nazwa wskazuje urlop okolicznościowy to dni wolne, o które pracownik może ubiegać się w przypadku zajścia niespodziewanych zdarzeń losowych. Zatrudnieni mogą więc wnioskować o niego w sytuacjach narodzin, ślubu (cywilnego lub konkordatowego) czy śmierci bliskiej osoby. Reguły dotyczące tego, komu i w jakiej sytuacji przysługuje urlop okolicznościowy, są określane przez przepisy polskiego prawa, zawarte w Kodeksie pracy.

Kto może ubiegać się o urlop okolicznościowy?

Płatny urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony z tytułu umowy o pracę. Tym samym może ubiegać się o niego każdy, kto stanął w obliczu szczególnej sytuacji rodzinnej lub osobistej. Gwarantem otrzymania dni wolnych od pracy jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy – zatrudniający nie może bowiem podjąć decyzji o urlopie bez otrzymania właściwego dokumentu od pracownika.

Zdarzenia losowe, które warunkują pozytywne rozpatrzenie wniosku o urlop okolicznościowy, muszą jednak dotyczyć najbliższej rodziny, czyli: dziecka, żony, męża, matki, ojca, macochy, ojczyma, siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka czy innych osób, pozostających na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika. W przypadku wydarzeń dotyczących dalszych krewnych pracownik ma możliwość ubiegania się wyłącznie o urlop wypoczynkowy lub urlop na żądanie.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi?

Liczba dni, które przysługują pracownikowi w ramach urlopu okolicznościowego, również uzależniona jest od bliskości pokrewieństwa. W przypadku zdarzeń powiązanych z najbliższą rodziną może on liczyć na dwa dni, z kolei z dalszymi krewnymi – na jeden dzień wolny.

Dwudniowy urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy w wymiarze dwóch dni przysługuje zatrudnionemu w przypadku ślubu, narodzin dziecka lub śmierci: małżonka, dziecka, dziecka małżonka, ojca, matki, ojczyma, macochy.

Jednodniowy urlop okolicznościowy

Z kolei urlop okolicznościowy w wymiarze jednego dnia przysługuje pracownikom w przypadku ślubu dziecka oraz z powodu zgonu: siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka czy innej osoby będącej na utrzymaniu lub pod opieką zatrudnionego.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.