Lekki stopień niepełnosprawności – poznaj uprawnienia i przywileje

W otrzymywanej korespondencji od czytelników często pojawiają się pytania o urlop osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim, dodatkową przerwę podczas pracy czy zwolnienie do 21 dni ze względu na potrzebę przeprowadzenia badań. Takie przywileje są ściśle powiązane ze stopniem niepełnosprawności. Poniżej przedstawiamy bliższe informacje.

Niepełnosprawność lekka – czym różni się od znacznej i umiarkowanej?

W kontekście przepisów prawa pracy wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności – lekką, umiarkowaną oraz znaczną. Ich szczegółowe definicje można znaleźć w ustawie z dn. 27 sierpnia 1997 roku. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jedną zasadniczą różnicę między stopniem niepełnosprawności lekkim a umiarkowanym i znacznym.

Niepełnosprawność w stopniu lekkim pozwala na zatrudnienie w „zwykłym” zakładzie pracy, gdzie obniżona zdolność do wykonywania pracy będzie rekompensowana przez odpowiednie środki ortopedyczne, pomocnicze czy techniczne. W przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym potrzebna jest natomiast dodatkowo pomoc osób trzecich lub zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej. Niepełnosprawność w stopniu znacznym pozwala z kolei tylko i wyłącznie na pracę w tego typu zakładzie.

Urlop dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim

Lekki stopień niepełnosprawności nie daje prawa do dodatkowych 10 dni urlopowych w ciągu roku. Z przywileju tego skorzystać mogą jedynie pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Lekki stopień niepełnosprawności – uprawnienia w zakresie dodatkowej przerwy

Stopień niepełnosprawności lekki pozwala pracownikowi skorzystać z dodatkowego czasu przerwy, wynoszącego dokładnie 15 minut. Nie może on wpływać na wielkość otrzymywanego wynagrodzenia. Dodatkowa przerwa dla pracownika może być wykorzystana np. na ćwiczenia usprawniające.

Lekki stopień niepełnosprawności a praca w godzinach nadliczbowych

Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do pracy w godzinach nadliczbowych. Praca taka może mieć miejsce, jeżeli zatrudniony dobrowolnie się jej podejmuje oraz nie zostały w stosunku do niej stwierdzone żadne przeciwwskazania natury medycznej.

Orzeczenie niepełnosprawności w stopniu lekkim a praca nocna

Co do zasady pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie mogą pracować nocą. Wg przepisów jest to pora między godziną 21:00 a 7:00. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej reguły – pierwszy to otrzymanie zgody lekarza (na wniosek pracownika), a drugi to praca przy pilnowaniu.

Lekki stopień niepełnosprawności – przywileje dotyczące czasu pracy

Pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności obowiązuje ten sam wymiar czasu pracy, co osoby zdrowe – 8 godzin na dobę, a więc 40 godzin tygodniowo. Różnica pojawia się w przypadku umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności – wówczas wartości te wynoszą odpowiednio: 7 oraz 35 godzin. Skrócenie codziennej pracy o godzinę nie może jednak wpływać na wielkość otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia.

comments powered by Disqus