Kiedy pracownik może prosić o urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który podejmuje działania w celu poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dni wolne mogą zostać przyznane przed przystąpieniem do egzaminu. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Kiedy warto złożyć podanie o urlop szkoleniowy? Ile wolnego można otrzymać? Podpowiadamy!

Wniosek o urlop szkoleniowy – ile dni?

W kodeksie pracy wskazany jest wymiar urlopu szkoleniowego, przysługującego w zależności od rodzaju egzaminu, do którego pracownik zamierza przystąpić. W większości przypadków jest to 6 dni. Ten termin dotyczy:

  • egzaminów eksternistycznych
  • matury
  • egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Urlop szkoleniowy może też potrwać dłużej, bo aż 21 dni, ale tylko w jednej specyficznej sytuacji. Dzieje się tak, jeżeli pracownik odbywa ostatni rok studiów, a dni wolne mają posłużyć mu do napisania pracy dyplomowej oraz przygotowania się do egzaminu dyplomowego i przystąpienia do niego.

Ponadto pracownik może być zwalniany z części dnia pracy, by mógł punktualnie stawić się na zajęcia (jeżeli przy zwyczajowych godzinach pracy nie byłoby to możliwe).

Jak napisać podanie o urlop szkoleniowy?

W podaniu warto powołać się na podstawę prawną urlopu. Jest ona zawarta w kodeksie pracy w art. 103. Ponadto należy podać powód składania wniosku – jeden z egzaminów podanych w poprzednim akapicie. Urlop ma mieć miejsce w dni, które według obowiązującego pracownika rozkładu pracy są dniami pracy. Trzeba też pamiętać, by wolne wykorzystać przed planowanym egzaminem, później nie będzie już bowiem takiej możliwości. Wzór wniosku o urlop szkoleniowy powinien zawierać także dane wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis, datę oraz adresata.

Kiedy wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego może zostać odrzucony?

Podstawą do przyznania przez pracodawcę wnioskowanego urlopu może być m.in. powiązanie kierunku studiów pracownika z wykonywaną pracą. Jeżeli natomiast egzamin, do którego pracownik chce przystąpić, dotyczy całkiem innej dziedziny niż działalność pracodawcy, ten może nie mieć motywacji do udzielania pracownikowi urlopu szkoleniowego.

Często można usłyszeć, że ten rodzaj urlopu jest przyznawany tylko tym pracownikom, którzy powiększają swe kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy. Pozostałe osoby, chcące uzyskać tytuł naukowy czy ukończyć szkolenie zawodowe, na czas nauki i egzaminu muszą natomiast złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bądź podanie o urlop bezpłatny (wzór dokumentu jest ogólnie dostępny). Obecnie obserwuje się jednak zmianę dominujących tendencji wśród pracodawców – coraz chętniej przychylają się oni do wniosków pracowników, zauważając że rozwój ich kompetencji wpływa pozytywnie na poziom wykonywania pracy.

Urlop szkoleniowy a urlop wypoczynkowy

Warto pamiętać, że udzielenie urlopu szkoleniowego nie jest w żaden sposób powiązane z urlopem wypoczynkowym. Oba te rodzaje urlopów stanowią osobne pule dni wolnych do wykorzystania. Różni je też fakt, że w przypadku urlopu wypoczynkowego pracodawca musi zadbać, by pracownik go wykorzystał, a dla urlopu szkoleniowego nie ma on takiego obowiązku. Jeżeli urlop nie zostanie zrealizowany, po prostu przepadnie.

comments powered by Disqus