Badania wstępne do pracy – o czym należy pamiętać?

Kodeks pracy w artykule nr 229. reguluje kwestie związane ze wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi badaniami lekarskimi. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli pracownik nie posiada aktualnego orzeczenia, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, nie może on tejże pracy podjąć.

Skierowanie na badania wstępne

Skierowanie, z którym kandydat winien stawić się na badania u lekarza medycyny pracy, wystawia pracodawca. W dokumencie powinna zostać wpisana nazwa stanowiska oraz jego krótka charakterystyka. Uwzględnić należy m.in. to czy w zakres obowiązków pracownika będzie wchodziła jazda samochodem, bądź praca przy monitorze ekranowym. Ponadto skierowanie do lekarza medycyny pracy powinno określać ewentualne czynniki szkodliwe, mogące oddziaływać na pracownika – fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne.

Otrzymałem skierowanie na badania lekarskie pracownika – czego się spodziewać?

Sam przebieg badania uzależnia się od treści skierowania. Każdorazowo przeprowadzony zostanie wywiad lekarski, w którym padną pytania m.in. o przebyte choroby. Na jego podstawie lekarz może zlecić morfologię krwi, badanie moczu, EKG lub inne badania. W związku z tym najlepiej jest stawić się w placówce na czczo (jeżeli potrzebna będzie próbka moczu, osoba badana powinna wcześniej otrzymać stosowną informację). Często przeprowadza się także badanie wzroku, zwłaszcza jeżeli pracownik będzie do wykonywania swoich obowiązków używał komputera. Dalsze, bardziej szczegółowe badania, dotyczące np. układu oddechowego, są wykonywane w zależności od czynników ryzyka na danym stanowisku.

Kiedy nie trzeba wykonywać badań do pracy?

Jeżeli pracownik zostaje zatrudniony u tego samego pracodawcy po raz kolejny, a od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy nie minęło 30 dni, nowe skierowanie na badania lekarskie nie będzie potrzebne. Podobnie będzie w przypadku podjęcia pracy w innym zakładzie, ale w takiej sytuacji muszą być spełnione dodatkowe warunki – nowy pracodawca musi stwierdzić, że warunki pracy na poprzednim stanowisku były takie same, jak na tym, na które pracownik aplikuje, oraz że w ramach nowej pracy nie będą wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.

Skierowanie na badania okresowe lub wstępne – kto pokrywa koszty?

Pracowników bądź kandydatów zawsze wysyła na badania pracodawca. To na nim leży obowiązek pokrycia kosztu tychże badań. Oczekiwanie od osoby zatrudnionej lub będącej w trakcie rekrutacji, że sama zorganizuje badanie i za nie zapłaci, jest łamaniem obowiązujących przepisów.

Czy można się odwołać od wyników badań wstępnych lub okresowych?

Zarówno pracodawca, jak i sam pracownik mają prawo do odwołania się od otrzymanego orzeczenia. Jeżeli zechcą to uczynić, muszą dotrzymać terminu 7. dni. W rezultacie pracownik zostanie przebadany ponownie, tym razem w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Jeżeli jednak odwołanie dotyczyło badania wykonanego właśnie w tym ośrodku, wówczas kolejne badania będzie miało miejsce w jednym z instytutów badawczych medycyny pracy. Według ogólnych zasad w przypadku badań wstępnych bądź okresowych przysługuje prawo do jednego odwołania. Oznacza to, że wynik drugich badań jest ostateczny i od niego nie ma możliwości się już odwołać.

comments powered by Disqus